Đoàn ĐBQH tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật