Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Luật Cảnh sát cơ động