Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri tại huyện Bắc Hà