Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh góp ý về cơ chế, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 

Xem với cỡ chữ
Chiều 22.10, tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia điều hành phiên thảo luận tổ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020; việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019 - 2020.
Toàn cảnh phiên thảo luận tại điểm cầu Hà Tĩnh
Toàn cảnh phiên thảo luận tại điểm cầu Hà Tĩnh

Tại phiên thảo luận, đa số  ý kiến của ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo của Chính phủ. Về chính sách, chế độ BHXH, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia đề nghị Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, Luật BHYT để quy định chức năng thanh tra chuyên ngành đầy đủ cho cơ quan BHXH.

Sửa đổi, bổ sung Luật BHXH 2014 về điều kiện thụ hưởng một số chế độ BHXH. Theo đó, về điều kiện hưởng chế độ thai sản, đề nghị sửa thành “phải đóng đủ 12 tháng trở lên, trường hợp chưa đóng đủ 12 tháng thì sẽ được truy lĩnh khi đã tham gia đủ 12 tháng”. Điều chỉnh điều kiện về thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm tham gia (từ 20 năm xuống 15 năm).

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia phát biểu

Sửa đổi quy định của Luật BHXH như điều chỉnh tỷ lệ % tính lương hưu hàng tháng đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện giữa nam và nữ; đồng thời, khuyến khích các địa phương có cơ chế để hỗ trợ thêm một phần mức đóng BHXH tự nguyện...

Đối với chính sách BHYT, các ĐBQH tỉnh đã đề nghị Bộ Y tế kịp thời hướng dẫn về cách tính chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh tăng/giảm của năm quyết toán so với năm trước liền kề. BHXH Việt Nam cần điều hành quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế quý IV năm quyết toán phải hoàn thành trước 30/4 năm liền kề. Có giải pháp xử lý kịp thời các khoản chi phí khám chữa bệnh vượt trần những năm 2020 về trước. Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh định mức khoán kinh phí BHYT phù hợp thực tiễn...

Tham gia ý kiến tại phiên thảo luận, ĐBQH Phan Thị Nguyệt Thu đề nghị Chính phủ có hướng dẫn cụ thể và quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan để sớm thực hiện nội dung theo quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 2, Luật BHXH năm 2014.

ĐBQH Phan Thị Nguyệt Thu tham gia thảo luận
ĐBQH Phan Thị Nguyệt Thu tham gia thảo luận

Xem xét, sửa đổi Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó quy định việc cộng nối để tính hưởng chế độ của đối tượng có thời gian tham gia quân đội đảm bảo phù hợp và bình đẳng giữa người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Có cơ chế giám sát điều kiện giám định y khoa do suy giảm khả năng lao động với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên để về hưu trước tuổi.

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cũng đề nghị cần có chế tài quản lý các doanh nghiệp trong việc đóng BHXH cho người lao động, bảo đảm tính thuế và trách nhiệm với người lao động hiện nay. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, BHYT để quản lý các đối tượng tham gia cũng như quản lý việc thu chi BHXH, BHYT...

Diệp Anh