Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh giám sát việc đổi mới chương trình giáo dục, sách giáo khoa 

Xem với cỡ chữ
Chiều 28.10, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh đã giám sát chuyên đề “thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH 14 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục, sách giáo khoa” trên địa bàn huyện Gia Bình. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Hằng làm trưởng đoàn.

Qua giám sát cho thấy, huyện Gia Bình triển khai các bước đổi mới chương trình giáo dục, sách giáo khoa đúng tinh thần nghị quyết và các hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, quan tâm bố trí đội ngũ giáo viên dạy lớp 1; cử đội ngũ giáo viên tham gia tập huấn nghiệp vụ, tham dự các hội nghị chuyên đề để giao lưu, trao đổi nghiệp vụ về giảng dạy chương trình sách giáo khoa (SGK) mới.

Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, thông qua những kiến thức cơ bản, thiết thực và các phương pháp tích cực hóa hoạt động của người học, giúp học sinh hình thành và phát triển hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần, phẩm chất và năng lực; bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc.

Với định hướng các địa phương và nhà trường trong việc lựa chọn bộ sách phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời tạo ra cơ hội cho các địa phương xây dựng chương trình bảo đảm phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện của địa phương mình. Đối với SGK lớp 1, các bộ sách đáp ứng tốt yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. 

Tuy nhiên, do 2020-2021 là năm đầu tiên tiếp cận với chương trình SGK lớp 1 mới nên một số giáo viên chưa thực sự thành thạo trong thiết kế và tổ chức các hình thức dạy học. Công tác tổ chức, tập huấn, giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa các trường trong cùng địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn do việc lựa chọn SGK không đồng nhất. Giá sách và thiết bị cao, khó khăn cho một số phụ huynh học sinh có thu nhập thấp; một số nội dung SGK mới được bố trí chưa thực sự phù hợp, còn nặng so với học sinh lớp 1.

Đại diện ngành giáo dục huyện kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh giá thành SGK và thiết bị dạy học lớp 1; Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các nhà xuất bản tiếp tục tập huấn về chương trình SGK mới cho cán bộ quản lý và giáo viên lớp 1; tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học và thực hiện tuyển dụng giáo viên đáp ứng yêu cầu.

Kết luận buổi giám sát, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận, biểu dương cố gắng, nỗ lực của huyện Gia Bình trong triển khai thực hiện dạy và học theo Nghị quyết 88 và 51 của Quốc hội; ghi nhận các ý kiến của huyện để phản ánh với Quốc hội, các cơ quan chức năng trung ương và địa phương xem xét để tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục, SGK đạt hiệu quả cao; đồng thời, đề nghị cán bộ quản lý, giáo viên của huyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện giảng dạy theo chương trình SGK mới, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc với ngành chủ quản để được xem xét giải quyết kịp thời. 

Hoàng Nga