Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ