Bài 2:

Vụ người dân kiện thắng UBND TP Tuyên Quang: Quyền lợi hợp pháp của dân đã được đảm bảo?

- Thứ Ba, 20/12/2022, 13:14 - Chia sẻ

“Để đảm bảo thi hành kịp thời, triệt để bản án phúc thẩm số 101/2020/HC-PT của TAND cấp cao tại Hà Nội, UBND TP Tuyên Quang cần nhanh chóng ban hành các quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi, đảm bảo được sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật”, luật sư Trịnh Văn Thắng phân tích.

Trở lại với vụ việc Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thu hồi đất của ông Trần Việt Trung để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cầu Tình Húc vượt sông Lô, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, theo phản ánh của ông Trần Việt Trung, gia đình ông đã bị thu hồi đất từ cuối năm 2017, Dự án đầu tư xây dựng Cầu Tình Húc vượt sông Lô, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 10/2020 nhưng cho đến nay gia đình ông Trần Việt Trung vẫn chưa được Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ban hành Quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường đối với tổng  diện tích đất 4.906,3m2 mà gia đình ông Trung bị thu hồi để thực hiện Dự án.

Vụ người dân kiện thắng UBND TP Tuyên Quang: Quyền lợi hợp pháp của dân đã được đảm bảo?
Luật sư Trịnh Văn Thắng - Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội phân tích pháp lý liên quan vụ việc ông Trần Việt Trung khởi kiện UBND TP Tuyên Quang.

Liên quan đến việc Ủy ban nhân dân dân thành phố Tuyên Quang thi hành Bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, PV Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân đã có cuộc gặp và trao đổi với Luật sư Trịnh Văn Thắng - Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) dưới góc nhìn pháp lý.

PV: Thưa Luật sư, theo quy định pháp luật thì Bản án phúc thẩm số 101/2020/HC-PT của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có hiệu lực khi nào?

Luật sư Trịnh Văn Thắng: Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 242 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 thì Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Khoản 1 Điều 23 Luật Tố tụng hành chính cũng quy định rõ nghĩa vụ thi hành án của các có quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải nghiêm chỉnh chấp hành, tôn trọng và thi hành bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Bản án phúc thẩm số 101/2020/HC-PT  ngày 25/05/2020 được Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên:

“1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Trần Việt Trung:

- Hủy Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 23/04/2018 của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Việt Trung

- Hủy một phần Quyết định 450/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Dự án đầu tư xây dựng cẩu Tình Húc vượt sông Lô, TP Tuyên Quang (địa phận phường Nông Tiến) liên quan đến việc thu hồi đất và sử dụng đất của hộ ông Trần Việt Trung.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định pháp luật.”

Vụ người dân kiện thắng UBND TP Tuyên Quang: Quyền lợi hợp pháp của dân đã được đảm bảo?
Bản án của Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội bảo vệ quyền lợi người dân, yêu cầu UBND TP Tuyên Quang thực hiện đúng pháp luật.

Như vậy, Bản án phúc thẩm số 101/2020/HC-PT của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã có hiệu lực pháp luật từ ngày 25/05/2020. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang là người bị thi hành án có nghĩa vụ tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành và thi hành Bản án này của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

PV: Vậy xin Luật sư cho biết cho biết đến nay Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã thi hành xong Bản án phúc thẩm số 101/2020/HC-PT của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội hay chưa?

Luật sư Trịnh Văn Thắng: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 311 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về thi hành bản án, quyết định của Tòa án: “b) Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã hủy toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh thì quyết định hoặc phần quyết định bị hủy không còn hiệu lực. Các bên đương sự căn cứ vào quyền và nghĩa vụ đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án để thi hành”.

Căn cứ khoản 1 Điều 16 Nghị định 71/2016/NĐ-CP quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án quy định về việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã hủy toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh: “1. Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án tuyên hủy toàn bộ quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, người phải thi hành án phải thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án và theo quy định của pháp luật; thực hiện kiến nghị của Tòa án về việc xử lý đối với quyết định hành chính trái pháp luật đã bị hủy; trường hợp quyết định đó đã được thi hành toàn bộ hoặc một phần thì cơ quan đã ban hành quyết định hành chính phải thực hiện các thủ tục, biện pháp để khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định của pháp luật.

Vụ người dân kiện thắng UBND TP Tuyên Quang: Quyền lợi hợp pháp của dân đã được đảm bảo?
Vụ người dân kiện thắng UBND TP Tuyên Quang: Quyền lợi hợp pháp của dân đã được đảm bảo?
UBND TP Tuyên Quang phải huỷ quyết định đã ban hành sau bản án của TAND Cấp cao tại Hà Nội.

Trong khi đó, tại mục 2.3 phần nhận định của Tòa án tại Bản án phúc thẩm đã nêu:

“2.3.2. Yêu cầu xem xét đối với diện tích 2.754,5m2 đất

...Tại Hợp đồng không số ngày 16/12/2014, Hợp đồng thầu công ích để sản xuất nông nghiệp thể hiện ông Trung thầu 15,013m2 đất của Ủy ban nhân dân phường Nông Tiến thời hạn 05 năm kể từ ngày 16/12/2014 thì diện tích đất thầu không có số thửa, tờ bản đồ số 46+47 địa chỉ thửa đất tổ 13 phường Nông Tiến.

UBND thành phố Tuyên Quang xác định diện tích đất tại thửa đất số 53 và 54 nêu trên là diện tích mà chính gia đình ông Trung thầu của UBND phường Nông Tiến là chưa đủ căn cứ. Mặt khác, theo kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 19/10/2018 của Tòa án cấp sơ thẩm thì hiện trạng sử dung đất của gia đình ông Trung chưa được làm rõ và hiện trạng sử dụng đất này phù hợp với trình bày của ông Trung là trừ diện tích đất thầu của UBND phường Nông Tiến thì gia đình ông Trung còn khoảng 20.000m2 đất do đã khai hoang trước năm 1993. Cũng như việc gia đình ông Trung khai phá đất và sử dụng cho đến nay (đất trồng câu lâu năm) và đã được xác định trên bản đồ địa chính. UBND TP Tuyên Quang xác định diện tích đất gia đình ông Trung khai phá trước năm 1993 là diện tích bãi bồi ven sông Lô do UBND phường Nông Tiến quản lý và gia đình ông Trung dã thầu diện tích đất khai hoang của chính gia đình mình khai hoang là chưa đủ căn cứ.

2.3.3. Đối với diện tích 2.151,6m2 bị thu hồi và UBND TP Tuyên Quang xác định là diện tích đất thầu của UBND phường Nông Tiến

...Do chưa xác định được vị trí đất thầu và diện tích đất khai hoang nên yêu cầu này của ông Trung được xem xét khi UBND TP Tuyên Quang xác định lại đâu là diện tích đất thầu, đâu là diện tích đất do gia đình ông Trung khai hoang trước năm 1993 mà thực tế hiện nay ông Trung đang quản lý, sử dụng.

2.3.4. Yêu cầu xem xét tiền công đầu tư trên đất, làm màu mỡ diện tích đất thầu khi Nhà nước thu hồi đất

...Do thời hạn thầu vẫn còn cũng như thực tế ông Trung có đầu tư công sức và tiền để cải tạo, làm đất màu mỡ và có công trình, kiến trúc (đào ao, khoan giếng) phục vụ việc canh tác; để xem xét triệt để trong cùng vụ án này thì mới đảm bảo quyền lợi cho gia đình ông Trung...”

Vụ người dân kiện thắng UBND TP Tuyên Quang: Quyền lợi hợp pháp của dân đã được đảm bảo?
Vụ người dân kiện thắng UBND TP Tuyên Quang: Quyền lợi hợp pháp của dân đã được đảm bảo?
Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang Tô Hoàng Linh ký huỷ bỏ quyết định đã ban hành trước đó.

Thực tế việc thi hành Bản án phúc thẩm số 101/2020/HC-PT của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mới được Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thực hiện như sau:

- Ngày 27/8/2020, UBND TP Tuyên Quang ban hành Quyết định số 2353/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Việt Trung.

- Ngày 28/8/2020, UBND TP Tuyên Quang ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBND về việc hủy một phần nội dung Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 và Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND TP Tuyên Quang.

Rõ ràng, nội dung các quyết định nêu trên chưa bao gồm việc quyết định thu hồi, lập phương án bồi thường đối với tổng diện tích thu hồi là 4.906,3m2 mà gia đình ông Trung bị thu hồi. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang chưa thực hiện các kiến nghị mà Bản án phúc thẩm số 101/2020/HC-PT  ngày 25/05/2020 đã đưa ra tại phần nhận định như: Chưa xác định lại đâu là diện tích đất thầu, đâu là diện tích đất do gia đình ông Trung khai hoang trước năm 1993 mà thực tế hiện nay ông Trung đang quản lý, sử dụng; chưa xem xét tiền công đầu tư trên đất, làm màu mỡ đất thầu.

Vụ người dân kiện thắng UBND TP Tuyên Quang: Quyền lợi hợp pháp của dân đã được đảm bảo?
Khu đất thuộc địa bàn phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang do gia đình ông Trung khai phá và trồng cây từ hàng chục năm nay.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang cũng chưa thực hiện các thủ tục, biện pháp để khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định của pháp luật, trong khi đất đai đã bị thu hồi để làm cầu Tình Húc, theo quy định tại Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 thì việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật tuy nhiên cho đến nay gia đình ông Trung chưa nhận được Quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mới do Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ban hành trong khi tại Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 28/8/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện việc lập thủ tục thu hồi số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả cho Ủy ban nhân dân phường Nông Tiến và nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

Như vậy, để đảm bảo thi hành kịp thời, triệt để bản án phúc thẩm số 101/2020/HC-PT của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thì Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang cần nhanh chóng ban hành các Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi, đảm bảo được sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật trong quá trình thực hiện Dự án.

PV: Xin cảm ơn luật sư!

Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Anh Thế - Lê Tú
#