Bài 1:

Bắc Giang: Dự án môi trường tiêu hàng chục tỷ đồng, gần 10 năm vẫn chưa thể bàn giao

- Thứ Hai, 26/09/2022, 15:03 - Chia sẻ

Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà được chủ đầu tư là Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang thanh toán cho nhà thầu hơn 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa thể bàn giao đi vào hoạt động chính thức.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã có kết luận liên quan những sai phạm và thực trạng của Dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà do Sở TN&MT làm chủ đầu tư.

Theo đó, dự án này được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 và được phê duyệt lại dự án tại Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 14/6/2013.

Dự án có mục tiêu khắc phục giải quyết tình trạng ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà.

Bắc Giang: Dự án môi trường tiêu hàng chục tỷ đồng, gần 10 năm vẫn chưa thể bàn giao
Trong khuôn viên dự án xử lý ô nhiễm hàng chục tỷ, đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ và nghỉ ngơi.

Tổ chức tư vấn lập Dự án là Công ty Cổ phần môi trường Lương Tài. Địa điểm xây dựng tại Thôn Vân Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên với diện tích sử dụng đất khoảng 1 ha. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 106 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư từ nguồn sự nghiệp môi trường 50%; ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác 50%.

Hình thức quản lý là chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến năm 2015. Tuy nhiên, dự án đã trải qua 5 lần điều chỉnh. Tổng dự toán sau điều chỉnh là gần 65 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 19/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu của dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề nấu rượu truyền thống xã Vân Hà, dự án được phân chia thành 11 gói thầu.

Ngày 07/10/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1551/QĐ- UBND V/v điều chỉnh, bổ sung dự án và phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo đó, điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 8: Thu gom và xử lý chất thải rắn.

Gói thầu xây lắp mạng lưới thu gom nước thải được Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng số 1312/2013/HĐ-XD ngày 04/10/2013 với Liên danh Công ty Bắc Việt – Nam Cường. Giá trị hợp đồng là hơn 18,8 tỷ đồng.

Gói thầu xây lắp trạm xử lý nước thải tập trung được Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng số 496/2014/HĐ-XD ngày 31/3/2014 với Liên danh Bắc Việt - Nam Cường. Giá trị hợp đồng hơn 31 tỷ đồng.

Tiến độ triển khai thực hiện thi công 2 gói thầu nêu trên chậm, kéo dài nhiều năm. Chủ đầu tư đã phải đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang điều chỉnh gia hạn thời gian nhiều lần và đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh. Đến năm 2021, dự án hoàn thành các hạng mục công trình.

Bắc Giang: Dự án môi trường tiêu hàng chục tỷ đồng, gần 10 năm vẫn chưa thể bàn giao
Bắc Giang: Dự án môi trường tiêu hàng chục tỷ đồng, gần 10 năm vẫn chưa thể bàn giao
Từ khu nhà điều hành đến các thiết bị đều "cửa đóng then cài".

Theo Biên bản nghiệm thu khối lượng và thanh lý hợp đồng vào ngày 17/5/2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Công ty Nam Cường và Công ty Cổ phần Bắc Việt thì khối lượng hoàn thành của hạng mục Xây lắp mạng lưới thu gom nước thải đề nghị quyết toán là: 17.468.679.000đ (Chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu thi công 16.798.148.000đ/17.468.679.000đ, số tiền còn nợ nhà thầu: 670.531.000đ).

Theo Biên bản nghiệm thu khối lượng và thanh lý hợp đồng vào ngày 17/5/2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Công ty Nam Cường và Công ty Cổ phần Bắc Việt thì khối lượng hoàn thành của hạng mục Trạm xử lý nước thải tập trung đề nghị quyết toán là: 31.637.238.000đ (Chủ đầu tư đã thanh toán cho nhà thầu thi công 28.461.489.000đ/31.637.238.000đ, số tiền còn nợ nhà thầu: 3.175.749.000đ).

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận, qua thanh tra phát hiện một số sai phạm như: Phần công đào bể kỹ thuật và đắp cát 10% bằng thủ công là không có cơ sở; Việc đắp cát đã phủ kín mặt cống, cao hơn mặt cống 50cm, đủ điều kiện để đắp đất phần trên bằng đầm 9T thay cho đắp bằng đầm cóc; bể điều hòa, chuyển đào thủ công sang đào máy.

Tổng số tiền giảm trừ quyết toán là 400.605.000đ; Giảm giá trị tương ứng đối với đơn vị tư vấn QLDA và giám sát thi công là: 11.902.000đ.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm nhất là đến nay dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành thử, tuy nhiên chưa bàn giao đi vào hoạt động chính thức.

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước. 

Lê Tú
#