TP Hồ Chí Minh

Điều chỉnh phương thức phân loại rác 

Xem với cỡ chữ
Để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ rác chôn lấp xuống còn 50% năm 2020 và 20% năm 2025, TP Hồ Chí Minh đã và đang triển khai chuyển đổi công nghệ xử lý rác hiện hữu, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án đã có chủ trương của thành phố và thực hiện đấu thầu lựa chọn dự án xử lý rác mới trong thời gian tới. Đặc biệt, điều chỉnh phương thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Chuyển đổi 693/2.743 phương tiện

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19.10.2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước, đến hết tháng 7.2020, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý trên địa bàn thành phố khoảng 9.700 tấn/ngày.

Thu gom rác sinh hoạt có phân loại tại nguồn ở quận 1
Nguồn: ITN

Lượng chất thải được chuyển giao về các đơn vị gồm Công ty CP VietStar với khối lượng tiếp nhận 2.000 tấn/ngày (xử lý thành phân compost); Công ty CP Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa với khoảng 1.200 tấn/ngày (sản xuất phân compost và đốt); Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam 6.300 tấn/ngày (sản xuất phân compost và chôn lấp). Hiện các đơn vị này đang đẩy mạnh thực hiện chủ trương chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải theo hướng áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm môi trường.

Theo Phòng Quản lý chất thải rắn, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, đến nay, đã có 17/24 quận, huyện hoàn thành việc chuyển đổi lực lượng thu gom rác dân lập thành các hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Ngoài ra, đã vận động được 2.152/2.674 tổ, đường dây thu gom rác dân lập tham gia vào hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân (80,5%). Toàn thành phố cũng có 34 hợp tác xã thu gom rác, 171 công ty tư nhân thu gom rác và hiện còn khoảng 522 tổ, đường dây thu gom rác chưa có tư cách pháp nhân đang hoạt động trên địa bàn các quận, huyện.

Cũng trong 7 tháng năm 2020, UBND 24 quận, huyện tiếp tục rà soát, chuyển đổi thêm 163 phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt gồm 45 thùng 660 lít và 118 xe ô tô chở rác. Từ khi triển khai Chỉ thị 19 đến nay, thành phố đã chuyển đổi được 693/2.743 phương tiện thu gom, vận chuyển. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã có các văn bản hướng dẫn, yêu cầu các quận, huyện đẩy mạnh công tác quản lý lực lượng thu gom rác dân lập và chuyển đổi phương tiện; bảo đảm khi chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt được triển khai thực hiện theo phương thức mới thì hệ thống thu gom phải hoàn thiện, tổ chức thu gom riêng biệt chất thải sau phân loại.

Cần sự chung tay, đồng thuận của cộng đồng

Để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ rác chôn lấp xuống còn 50% năm 2020 và 20% năm 2025, TP Hồ Chí Minh đã và đang đẩy mạnh triển khai chuyển đổi công nghệ ở các nhà máy xử lý rác hiện hữu, đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án đã có chủ trương của thành phố và thực hiện đấu thầu lựa chọn dự án xử lý rác mới. Theo đó, thành phố đang triển khai kêu gọi đầu tư thêm 1 - 2 dự án đốt rác phát điện với tổng công suất 2.000 tấn/ngày. Dự kiến, đến năm 2025, tổng công suất các nhà máy xử lý rác thải đạt 13.500 tấn/ngày, trong đó, công nghệ tái chế, đốt rác phát điện chiếm 79%, công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh chiếm 15% và công nghệ sản xuất phân compost chiếm 6%.

Để bảo đảm nguồn nguyên liệu chất thải phù hợp với công nghệ chủ lực là tái chế, đốt rác phát điện, TP Hồ Chí Minh đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh phương thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, từ 3 nhóm chất thải như hiện nay thành 2 nhóm là nhóm phế liệu và nhóm còn lại. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng cho biết, việc phân loại theo phương thức mới này nếu được triển khai đồng bộ, hiệu quả sẽ giúp cho công tác thu gom được dễ dàng hơn. Ngoài những lợi ích về môi trường và kinh tế, việc phân loại rác tại nguồn góp phần thực hiện từng bước công tác xã hội hóa hoạt động bảo vệ môi trường, giảm chi ngân sách.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã chủ động xây dựng, hoàn thiện quy định kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt, nội dung tài liệu tuyên truyền để hướng dẫn các quận, huyện tổ chức tuyên truyền và thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt khi có quyết định điều chỉnh. Cùng với đó, chủ động hướng dẫn UBND các quận, huyện thông tin cho người dân biết về định hướng điều chỉnh phương thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt mới.

Dự kiến trong quý IV.2020, UBND TP Hồ Chí Minh sẽ ban hành văn bản mới để triển khai. Tuy nhiên, để có thể triển khai chương trình hiệu quả và thành công, theo ông Nguyễn Toàn Thắng, rất cần sự chung tay, đồng thuận của cộng đồng. Đối với người xả rác, đơn vị thu gom, đơn vị xử lý cần thực hiện nghiêm các quy định, yêu cầu đã được ban hành. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cần có những quyết sách hợp lý với tình hình thực tế, bao gồm cả việc khuyến khích khen thưởng và chế tài xử phạt.

Vân Phi