Xây dựng thống nhất danh mục đơn vị sự nghiệp công lập

- Thứ Sáu, 15/03/2024, 08:22 - Chia sẻ

Làm việc với UBND tỉnh Bình Định và các sở, ngành chức năng, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023” của Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn. Trong đó, có đề xuất Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng xây dựng cụ thể danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập thống nhất trong cả nước.

Thành viên Đoàn giám sát đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan. Ảnh: N.HÂN
Thành viên Đoàn giám sát đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan. Ảnh: N.Hân

Bảo đảm tinh gọn, hoạt động thông suốt, hiệu quả

Theo báo cáo của UBND tỉnh tại buổi làm việc, thời gian qua, việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập tại các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định, tinh gọn, giảm đầu mối, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Đội ngũ viên chức, người lao động được trau dồi, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại từng cơ quan, đơn vị.

Tính đến ngày 30.11.2023, số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là 720, giảm 153 đơn vị so với năm 2015 (tỷ lệ giảm 17,53%). Trong đó, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh còn 7 đơn vị (giảm 2); đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, ban, ngành 122 đơn vị (giảm 92); đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện còn 591, giảm 59. Công tác quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bảo đảm theo quy định. Từ năm 2015 đến nay, Bình Định đã giảm 4.090 người, tương ứng tỷ lệ giảm 13,62% so với tổng biên chế. Cụ thể, giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế 317 viên chức. Đến 30.11.2023 có 100% đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được giao tự chủ tài chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, khó khăn. Cụ thể: các cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa đồng bộ, đầy đủ; hướng dẫn việc xác định, xây dựng danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành, định mức số lượng người làm việc, tiêu chuẩn, chức danh trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa kịp thời.

Toàn cảnh buổi giám sát - Ảnh: N. Hân
Toàn cảnh buổi giám sát. Ảnh: N. Hân

Bảo đảm sự liên thông giữa viên chức và công chức

Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Cán bộ, công chức theo hướng bảo đảm sự liên thông giữa viên chức và công chức. Kiến nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ ban hành Đề án đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó cần xây dựng cụ thể danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập thống nhất trong cả nước.

UBND tỉnh Bình Định cũng kiến nghị, đối với quy định số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung chiếm tỷ lệ tối thiểu 65% tổng số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị tính cả số lượng lãnh đạo quản lý hoặc giảm tỷ lệ cho phù hợp với đơn vị sự nghiệp công lập có quy mô nhỏ.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh - Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, ghi nhận, tổng hợp đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của tỉnh để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết.

NGUYỄN HÂN