Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak

Sự kiện quan trọng trong lịch sử Quốc hội 3 nước

- Thứ Hai, 04/12/2023, 06:41 - Chia sẻ

Chúng tôi rất vinh dự khi Quốc hội Lào được chọn chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất. Đây là hội nghị quan trọng trong lịch sử của Quốc hội 3 nước chúng ta.

Quốc hội là cơ quan đại diện cho quyền và lợi ích của Nhân dân, chính vì vậy nội dung mà Hội nghị cấp cao lần này sẽ thảo luận rất quan trọng bởi 3 Quốc hội sẽ đại diện cho người dân 3 nước tiếp tục thúc đẩy việc tổ chức thực hiện các thỏa thuận mà Chính phủ 3 nước đã ký với nhau, sao cho đem lại hiệu quả cao nhất.

Để tăng cường hợp tác, thúc đẩy hội nhập kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam, đạt được theo chiến lược phát triển bền vững, theo tôi, trong thời gian tới nên tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội ba nước tập trung vào một số vấn đề sau: 

Cùng nhau thúc đẩy triển khai nhiều hiệp định, chương trình, dự án hợp tác mà chính phủ ba nước đã ký kết cũng như các hiệp định đa phương mà ba nước là thành viên. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch và các lĩnh vực khác có tiềm năng; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng cơ bản; xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan một cách phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao thương, giao lưu Nhân dân, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hỗ trợ giữa nhân dân ba nước. 

Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm biên giới là biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển bền vững. Tiếp tục thúc đẩy các đại biểu Quốc hội tại các tỉnh trong Khu vực Tam giác phát triển trao đổi ý kiến, theo dõi, tổng hợp những vấn đề tồn đọng, cấp bách, trình Quốc hội và Chính phủ 3 nước giải quyết. Thành lập Ủy ban hữu nghị Quốc hội cấp địa phương trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam, thông qua việc thay phiên nhau chủ trì các cuộc họp hằng năm để kiểm điểm việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong khu vực.

Thúc đẩy trao đổi chuyến thăm của lãnh đạo các cấp cơ quan chính phủ, cơ quan lập pháp, nhằm đưa Khu vực Tam giác phát triển trở thành khu vực hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển bền vững.

N. Bình ghi