Thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin cấp xã

Sẽ thực hiện nền tảng số tập trung toàn quốc

- Thứ Sáu, 18/11/2022, 15:16 - Chia sẻ

Về nội dung thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin cấp xã, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ đã đi khảo sát và đề xuất với Chính phủ thực hiện nền tảng số tập trung toàn quốc, trong đó có về y tế, giáo dục, thư viện số...

 Theo báo cáo của Chính phủ về kết quả xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025, đến ngày 14.10.2022, chỉ còn duy nhất nội dung “Hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin cấp xã phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự” thuộc Tiểu Dự án 2, Dự án 10, chưa hoàn thành.

Nội dung này đang được Bộ Thông tin Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương khảo sát thực tế để có phương án điều chỉnh về địa điểm xây dựng phù hợp với điều kiện đặc thù và các phương án tối ưu về công nghệ trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ phải hoàn thành trong quý IV.2022.   

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội - Ảnh: Hồ Long
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội
Ảnh: Hồ Long

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV, về nguyên nhân và trách nhiệm của việc chậm thực hiện nội dung này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, theo Chương trình thì đầu tư cơ sở vật chất tại từng Ủy ban Nhân dân xã để hỗ trợ bà con đến tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Cách này trước đây chúng ta đã làm nhưng có khó khăn là bà con ở miền núi muốn đến thì phải đi xa. Hơn nữa, đầu tư cơ sở vật chất ở đấy thì lấy đâu ra nguồn nhân lực công nghệ thông tin để vận hành, duy trì? Chưa kể, nếu làm từng xã giống nhau thì rất tốn kém.

Vì thế, “Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động đề xuất với Chính phủ sẽ thực hiện các nền tảng số, tức là nền tảng tập trung toàn quốc, trong đó có về y tế, giáo dục, thư viện số... Thay vì chúng ta đầu tư tại từng Ủy ban Nhân dân xã thì sẽ đầu tư tập trung. Còn câu chuyện để cho mỗi người dân ở miền núi có sóng điện thoại và có máy điện thoại thì lại nằm ở một chương trình khác. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo cân nhắc thận trọng, cho đi khảo sát. Chúng tôi đã đi khảo sát các tỉnh về tổng hợp lại và thấy giải pháp chúng tôi đề xuất là phù hợp. Sắp tới Thủ tướng Chính phủ sẽ chính thức tuyên bố dùng giải pháp mới cho chương trình về công nghệ thông tin đến các Ủy ban Nhân dân xã”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên) 	Ảnh: Lâm Hiển
ĐBQH Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên) chất vấn tại hội trường
Ảnh: Lâm Hiển

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên) thắc mắc, ngay từ ban đầu, cách đây đến 4 năm, đã có sự chuẩn bị cho Chương trình này, tại sao đến giờ mới nhận thấy là nó chưa phù hợp, cần phải điều chỉnh? Ngay cả Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025 liên quan đến thông tin thì cũng phải nghiên cứu, tiếp cận lại, bởi vì nhiều vấn đề trong nội dung này cần được xử lý để đáp ứng chuyển đổi số, xã hội số và kinh tế số trong điều kiện mới, đặc biệt là áp dụng cho vùng miền núi, dân tộc để vùng này hội nhập, thu hẹp khoảng cách địa lý và địa hình.

Trước thắc mắc của đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, liên quan đến 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, có rất nhiều văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tất cả những văn bản khác đều đúng hạn, đúng ngày, đúng giờ, chỉ nội dung cuối cùng liên quan đến việc đầu tư cho từng Ủy ban Nhân dân xã cơ sở vật chất để phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin hay làm nền tảng tập trung là bị chậm. “Chương trình này có kinh phí là 1.000 tỷ đồng, đến giờ phút này chúng tôi vẫn khuyến nghị Chính phủ theo hướng tập trung. Với mỗi địa phương thì họ yêu cầu có 1 màn hình to để bà con có thể đến họp hành. Chúng tôi đồng ý đưa vào Chương trình này, khi Thủ tướng ký thì chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo tinh thần đấy”.

Minh Hà