Năm 2022, Quốc hội có nhiều đổi mới, đồng hành và chia sẻ cùng Chính phủ

- Chủ Nhật, 22/01/2023, 13:08 - Chia sẻ

Tiếp tục đổi mới là tinh thần nhất quán trong hoạt động của Quốc hội được phát huy ngay từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV. Năm 2022 đánh dấu sự đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và cách làm của Quốc hội nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Các ĐBQH cho rằng, với tinh thần tiếp tục đổi mới và luôn tự hoàn thiện, Quốc hội sẽ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn và sự kỳ vọng của cử tri, Nhân dân.

ĐBQH Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị): Tinh thần đổi mới được thể hiện đậm nét trong từng quyết sách và hoạt động của Quốc hội

Quốc hội Khóa XV đã có rất nhiều đổi mới và thể hiện rõ Quốc hội là của dân, đại diện ý chí, nguyện vọng, tâm tư của Nhân dân. Đồng thời, thể hiện quyết tâm Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước trong xây dựng pháp luật, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Năm 2022, Quốc hội có nhiều đổi mới, đồng hành và chia sẻ cùng Chính phủ -0
ĐBQH Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị)

Năm 2022, Quốc hội đã luôn đồng hành với Chính phủ và tạo mọi điều kiện thuận lợi về thể chế, về những vấn đề cấp bách, khẩn cấp trong luật chưa quy định. Quốc hội cũng đã kịp thời ban hành các Nghị quyết rất sát, đúng và trúng để nâng cao đời sống vật chất của người dân cũng như phục vụ cho sự phát triển đất nước. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Quốc hội đã "cởi trói" các luật, nghị định, thông tư… đang còn xung đột, chồng lấn để có một hành lang pháp lý tốt nhất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài những kỳ họp theo định kỳ, tùy theo tình hình của đất nước, đề nghị của Chính phủ, Quốc hội cũng đã chủ động triệu tập Kỳ họp bất thường để giải quyết những vướng mắc, tồn tại, những khoảng trống mà luật pháp chưa quy định. Các Đoàn đại biểu Quốc hội, từ thực tiễn của địa phương thúc đẩy các hoạt động giám sát hiệu quả hơn, không chỉ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp mà còn tổ chức nhiều đợt tiếp xúc cử tri nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh tới Quốc hội một bức tranh toàn cảnh của đất nước, góp phần hoàn thiện hơn thể chế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cũng như những chính sách về hội nhập kinh tế quốc tế.

Có thể khẳng định, năm 2022 là năm mà Quốc hội có nhiều điểm sáng và thành công, được cử tri đánh giá rất cao cả trong công tác lập pháp cũng như giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tinh thần đổi mới được thể hiện đậm nét trong từng quyết sách và hoạt động của Quốc hội.

Mong rằng năm 2023, trên đà phát triển của năm cũ, Quốc hội sẽ tiếp tục có những đổi mới hơn nữa trong công tác lập pháp cũng như rà soát lại hệ thống thể chế, để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, tiến tới phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên): Quyết tâm đổi mới mạnh mẽ

Năm 2022, với việc thông qua những quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt, Quốc hội đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo cơ sở pháp lý thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của đất nước. Đặc biệt, năm 2022, tại Kỳ họp thứ Tư đã thông qua Nội quy Kỳ họp (sửa đổi) có nhiều nội dung đổi mới, cập nhật, mở rộng dân chủ, tăng tính pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, khoa học hợp lý, hiệu quả và thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế.

Năm 2022, Quốc hội có nhiều đổi mới, đồng hành và chia sẻ cùng Chính phủ -0
ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên)

Cùng với đó, Quốc hội không phải chỉ có những kỳ họp thường kỳ, mà do yêu cầu, do những nhiệm vụ cấp bách mà thực tiễn đặt ra, Quốc hội còn tổ chức các kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, được cử tri và nhân dân cả nước rất hoan nghênh. Những quyết sách kịp thời của kỳ họp là cơ sở, động lực để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trọng tâm của đất nước, đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV. Qua đó, khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội luôn nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt vì lợi ích nhân dân.

Tôi kỳ vọng rằng, với tinh thần đổi mới và nâng cao chất lượng của hoạt động của Quốc hội cũng như hoạt động của mỗi kỳ họp Quốc hội, năm 2023 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa, đáp ứng được kỳ vọng của Nhân dân cũng như cử tri cả nước.

Xuân Tùng thực hiện
#