Hội nghị triển khai Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội

Hướng tới mục tiêu chất lượng, hiệu lực và hiệu quả

- Thứ Năm, 29/09/2022, 05:11 - Chia sẻ

Dự Hội nghị triển khai Chương trình giám sát năm 2023 của Quốc hội từ các điểm cầu trực tuyến, lãnh đạo Đoàn ĐBQH nhiều địa phương đều thống nhất đánh giá, giải pháp được đưa ra tại hội nghị đã thể hiện tâm huyết, trí tuệ tập thể, cùng hướng đến mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang TRẦN VĂN TUẤN:
Kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn

Hướng tới mục tiêu chất lượng, hiệu lực và hiệu quả

Dự Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang thống nhất cao đối với những đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như các nội dung triển khai Chương trình giám sát năm 2023. Đồng thời, tán thành với các nhóm giải pháp được các đại biểu đưa ra nhằm tiếp tục đổi mới trong lựa chọn chủ đề xây dựng, phê duyệt kế hoạch, đề cương chi tiết, phương pháp tổ chức thực hiện, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác điều hòa, phối hợp. Cùng với đó, đổi mới và nâng cao chất lượng xem xét các báo cáo; tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND các cấp…

Từ đầu năm đến nay, việc triển khai giám sát theo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang thực hiện hết sức chủ động, nghiêm túc. Các cuộc giám sát thực hiện theo thẩm quyền đều có sự phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; hình thức giám sát trực tiếp, kết hợp với khảo sát tại cơ sở, bảo đảm kế hoạch, tiến độ và chất lượng, báo cáo kết quả giám sát về Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn giám sát theo quy định. Tuy nhiên, do hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội quy mô lớn, phạm vi rộng, trải dài trong nhiều năm, trong khi thời gian thực hiện giám sát tại các đơn vị có hạn nên cũng phát sinh những khó khăn nhất định.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang mong muốn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14; từng bước cụ thể hóa địa vị pháp lý của đoàn giám sát, khảo sát. Đồng thời, có các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đề cương, biểu mẫu báo cáo cho phù hợp, khả thi, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu. Đối với cơ quan, đơn vị được giao chủ trì, cần khảo sát kỹ và lựa chọn nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm để kết quả giám sát được tối ưu, tránh dàn trải. Đồng thời, tăng cường giám sát thực hiện các kết luận sau giám sát bảo đảm tính nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa LÊ HỮU TRÍ:
Bảo đảm thống nhất, đồng bộ, thông suốt trong thực hiện

Hướng tới mục tiêu chất lượng, hiệu lực và hiệu quả

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 với hình thức trực tiếp, kết nối trực tuyến với 49 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với quy mô thành phần tham dự gồm: Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện Thường trực Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện KSND tối cao, TAND tối cao, các bộ, ngành Trung ương; các ĐBQH chuyên trách ở Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy, Thanh tra cấp tỉnh... hết sức phù hợp.

Việc quán triệt rộng rãi đến các đối tượng là chủ thể giám sát và đối tượng được giám sát nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, thông suốt trong triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và trách nhiệm của các chủ thể giám sát, các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát. Thông qua hội nghị, đã phát huy trí tuệ tập thể, đề xuất các giải pháp khả thi, với mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tôi cũng đánh giá cao việc Văn phòng Quốc hội xây dựng Đề án tổ chức công tác thông tin tuyên truyền về Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Đây là việc rất cần thiết nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền vai trò, tầm quan trọng hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Thông qua đó, bảo đảm các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai thực hiện hiệu quả và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long NGUYỄN THỊ MINH TRANG:
Tiền đề quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát

Hướng tới mục tiêu chất lượng, hiệu lực và hiệu quả

Có thể khẳng định, nội dung, chương trình Hội nghị được chuẩn bị hết sức chu đáo, chặt chẽ, khoa học, thể hiện rõ nét tinh thần đổi mới, trách nhiệm cũng như quyết tâm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát. Tiếp nối thành công của Hội nghị đầu tiên tổ chức vào đầu tháng 11.2021, tại hội nghị lần này, trên cơ sở làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai chương trình giám sát năm 2022, các đại biểu đã tập trung "hiến kế" nhiều giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2023.

Nhất là việc thực hiện 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021.

Đối với Đoàn ĐBQH Vĩnh Long, chúng tôi sẽ tiến hành chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là 4 chuyên đề giám sát tại địa phương. Đồng thời, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng xem xét các báo cáo, nghiên cứu thực tế khách quan, khoa học, đồng bộ, nhịp nhàng, trách nhiệm để có kết quả giám sát thực chất, khách quan. Từ đó, chủ động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023 và những năm tiếp theo.

Huyền Loan - Thanh Mai - Bảo Trâm thực hiện