Đại biểu Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh): Mong muốn các Bộ trưởng thực hiện như lời hứa để cử tri giám sát

- 19:40, 11/11/2021
Theo đại biểu Trần Quốc Tuấn, ông rất ấn tượng với phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội. Các Bộ trưởng đã rất tự tin, trả lời cụ thể, đi thẳng vào vấn đề.