HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5, KHÓA XIII

Cần thiết thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- 08:13, 08/05/2022 - Hoàng Ngọc thực hiện

Theo nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh LÊ VIỆT TRƯỜNG, việc Trung ương xem xét, thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cần thiết để chấm dứt tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Tuy vậy, cần xét đến việc trao quyền như thế nào để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

“Bốc thuốc đúng bệnh”

- Thưa ông, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5, Khóa XIII đang thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XI (Nghị quyết 19) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Ông có suy nghĩ gì về vấn đề này?

t3-1.jpg -0

- Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 19 về đất đai là yêu cầu cần thiết nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. thời gian qua, chúng ta đã nhiều lần sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, nhưng vì sao khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp (gần 70% khiếu nại của công dân có liên quan đến đất đai)? Điều đó cho thấy, vẫn có vướng mắc trong quy định của pháp luật. Do vậy, cần đánh giá rất nghiêm túc những chính sách gì cần sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, minh định rõ vướng mắc trong công tác tổ chức thực hiện là gì. Trách nhiệm của chính quyền các cấp, tổ chức, cá nhân khi đảm nhiệm công tác quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực đất đai ra sao? Tình trạng làm “chưa đến nơi, đến chốn”, dẫn đến câu chuyện trục lợi đất đai, thổi giá đất tăng cao là nguyên nhân từ đâu? Phải bốc thuốc cho đúng bệnh, thay vì cứ “đổ lỗi” cho thể chế.

Tôi tin rằng, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII sẽ đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện Luật Đất đai, thông qua những định hướng cho việc sửa đổi Luật Đất đai, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý đất đai, chống tiêu cực, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất; giải quyết được câu chuyện “an dân”, khiếu nại, tố cáo về đất đai phải được giải quyết triệt để, bảo đảm sự ổn định về an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đất đai - tài sản công đặc biệt quan trọng, những vấn đề về tam nông, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, xem xét đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng được Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thảo luận. Với trí tuệ tập thể, dân chủ, khách quan, Hội nghị chắc chắn sẽ đáp ứng sự mong đợi, kỳ vọng của người dân.

- Như ông vừa đánh giá, có câu chuyện buông lỏng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong quản lý đất đai. Và thực tế, thời gian qua, đã có một số trường hợp vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất bị khởi tố, bắt giam, thưa ông?

- Theo dõi công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu cho thấy, rất nhiều hành vi cố ý làm trái quy định của pháp luật, dù ở cương vị nào, cơ quan nào, thuộc tổ chức đảng hay cơ quan hành pháp, tư pháp đều bị xử lý. Những người bị xử lý đều giữ vị trí, trọng trách rất cao trong Đảng. Phòng, chống tham nhũng là không có vùng cấm. Vừa qua, những hành vi thao túng thị trường chứng khoán, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ký các văn bản vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở, hay “làm ngơ” trước tình trạng “thổi giá đất tăng cao” đều đã và đang bị xử lý nghiêm khắc. Qua đó củng cố niềm tin của các nhà đầu tư chân chính vào hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy của nước ta. Đồng thời, phần nào ngăn chặn tình trạng “thổi giá đất”, điển hình như thành phố Hà nội đã yêu cầu dừng tách thửa, tránh trường hợp các đối tượng lợi dụng phân lô, bán nền... là rất đáng hoan nghênh.

“Chia lửa” với Trung ương

- Thưa ông, để khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII cũng xem xét Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo ông, việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh sẽ có ý nghĩa như thế nào?

Việc Trung ương xem xét đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là nhiệm vụ mới, nhu cầu mới, với yêu cầu sâu hơn, cao hơn. Bởi lẽ, nếu chỉ có Ban Chỉ đạo ở Trung ương, thì việc giải quyết vấn đề ở địa phương sẽ bị hạn chế. Trong khi đó, chúng ta kỳ vọng có thể tạo ra phong trào phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cơ sở quyết liệt, không có vùng cấm như Trung ương đang làm, để địa phương “chia lửa” với Trung ương. Không có giải pháp nào nhanh hơn, tốt hơn để chấm dứt tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” bằng việc giải quyết vấn đề tại chỗ. Việc gì cũng chờ Trung ương thì không thể giải quyết kịp thời hết được. Với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chúng ta sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tuy nhiên, tôi còn băn khoăn về việc trao quyền lực cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như thế nào. Dù đặt niềm tin rất lớn với cán bộ cấp cao của Đảng, nhà nước, nhưng cũng không thể loại trừ, đâu đó vẫn có người “nhúng chàm”. Nếu người “nhúng chàm” đó lại làm Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng thì liệu có vô hiệu hóa vai trò của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh hay không?

- Vậy theo ông, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nên tổ chức như thế nào?

- Việc tái lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh hiệu quả hơn vì không tăng biên chế, đồng thời khi có tổ chức, bộ máy, phát huy trí tuệ tập thể để bàn thảo thì việc xử lý các vấn đề, vụ việc ở địa phương sẽ sâu sát hơn, nắm bắt tình hình tốt hơn. tuy nhiên, quan điểm cá nhân của tôi có thể không nên xem đây là cơ cấu “cứng” ở cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; làm rõ vai trò, chức năng, thẩm quyền của người đứng đầu và chi phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Cùng với đó, phải tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tự giác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nêu cao trách nhiệm công vụ trước Đảng, Nhà nước của đội ngũ cán bộ bảo đảm bộ máy nhà nước hoạt động thông suốt, hiệu quả, phụng sự đất nước và nhân dân.

- Xin cảm ơn ông!

Hoàng Ngọc thực hiện