Tầm nhìn - Bản lĩnh - Hành động 2022

- Chủ Nhật, 30/01/2022, 06:24 - Chia sẻ

                                TS. Nhị Lê
Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Trước thềm Xuân Nhâm Dần 2022, ngoảnh nhìn lại năm 2021, chúng ta kiên định và sáng tạo thực thi những quyết sách trọng đại của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với bốn mùa đầy giông bão, cả sinh tử bởi đại dịch Covid-19… Có thể nói, đất nước chưa bao giờ khó khăn như thế này, kể cả khi dân tộc đi qua mấy cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, trong vòng một trăm năm qua.

Nhưng năm 2021, qua sinh tử dịch bệnh cả dân tộc càng điềm tĩnh hơn, qua thử thách càng sáng tạo và quyết liệt hơn, trên con đường đã hoạch định, bước tới năm 2022. 

Các đại biểu biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
Ảnh: Trí Dũng

Tầm nhìn của Đại hội XIII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa” quán xuyến những vấn đề quyết sách chính trị chiến lược, to lớn và toàn diện, hoạch định các nhiệm vụ trọng tâm đã và đang trở thành hành động của toàn Đảng và toàn thể dân tộc Việt Nam tiếp tục tin tưởng thành công và vững chãi đi tới tương lai, trong tầm nhìn 2030, 2045, nhịp bước cùng thế giới. Đó là triết lý của sự phát triển mạnh mẽ và bền vững đất nước.

Đó là sự tiếp tục không gì cản được của lịch sử dân tộc 92 năm, kể từ mùa Xuân Canh Ngọ 1930. Dưới ngọn cờ của Đảng, chân lý giản dị độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là linh hồn trong mỗi quyết sách chính trị của Đảng, của Nhà nước Việt Nam 76 năm qua; tôi luyện bản lĩnh trên mỗi bước dù thăng trầm, đặc biệt ở những khúc quanh của lịch sử nước nhà; và trở thành phương châm hành xử của mỗi người Việt Nam ta, nhất là trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế đầy thách thức hiện nay.

*

*    *

Những quyết sách trọng đại của Đại hội XIII của Đảng về đổi mới đồng bộ, toàn diện phát triển đất nước tới năm 2030 không chỉ là tầm viễn kiến dân tộc nhịp cùng thời đại, ý chí kiên định về xây dựng đất nước hùng cường và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc toàn vẹn từ hàng nghìn năm mà còn kết tinh trí tuệ, khát vọng vươn lên, là biểu hiện cao nhất của tinh thần và hành động cầu thị, tôn trọng tất cả các quốc gia, dân tộc, thấm đẫm chất nhân văn và tinh thần hòa mục với cộng đồng thế giới… của đất nước. 

Đại dịch Covid-19 đã “đóng băng” đất nước suốt nhiều tháng của năm 2021, khiến sản xuất đình trệ, Nhân dân vô cùng gian khổ. Nhưng, tất cả không thể khuất phục được chúng ta. Dân tộc biến nguy thành an, chuyển cơ thành sức mạnh, trong cuộc hóa giải nguy cơ mà đại dịch Covid-19 đe dọa chúng ta và nhân loại, để tìm lối ra phát triển trong trạng thái bình thường mới.

Đây là “ngọn lửa thử vàng” về tầm nhìn chính trị chiến lược, về bản lĩnh nhân văn sâu sắc… đối với Đảng, Nhà nước; về lòng yêu nước, thương nòi, thương người, tinh thần tự tôn dân tộc… của mỗi người Việt Nam trong cuộc chống dịch sinh tử này. Toàn Đảng, toàn dân tộc chúng ta đã và đang hành xử như thế một cách kiên định và sáng tạo, đưa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong tầm nhìn trước mắt năm 2025 tiếp tục tiến những bước dài quan trọng, có ý nghĩa lịch sử to lớn, chưa từng thấy như vừa qua, và sắp tới, trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam trong tầm nhìn 2030, 2045.

*

*    *

Trên lộ trình đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền với bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế không chỉ về quy mô, tốc độ và cả chiều sâu, càng đòi hỏi chúng ta về tầm nhìn chiến lược và biện chứng thế giới và đất nước; về sự bảo đảm vô điều kiện pháp lý quốc tế và nêu cao đạo lý dân tộc; về sự trung thành, kiên định tuyệt đối nguyên tắc và sự độc lập, sáng tạo trong từng bước đi; về sự tỉnh táo, sâu sắc và tinh tế, khôn ngoan trong mỗi quyết sách, hành xử; về tính nhân văn trong lẽ sống và độc đáo, thấm đẫm tinh thần hòa mục quốc tế trong mỗi thời kỳ… nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và hùng cường.      

Bởi thế, lại hơn lúc nào hết, vì quyền lợi dân tộc, vì lợi ích quốc gia, vì quyền và lợi ích của nhân dân, chúng ta phải chủ động ngừa “vạ trong tường vách” ở gần, chính là giặc nội xâm… như điều cách đây hơn 700 năm vua tôi nhà Trần từng trăn trở và luôn giữ “lân bang hòa hiếu” từ xa như Nguyễn Trãi dạy gần 600 năm trước. Phải ngăn những mầm tai họa bên trong mà hơn 250 năm trước, Bảng nhãn Lê Quý Đôn từng cảnh báo: Có năm nguy cơ sẽ làm mất nước: Một, trẻ không kính già; hai, trò không trọng thầy; ba, binh kiêu tướng thoái; bốn, tham nhũng tràn lan; năm, sĩ phu ngoảnh mặt.

Và, cách đây 75 năm, ngay khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ độc lập chưa đầy 5 tháng, Chính phủ ban Quốc lệnh, đề ngày 26.1.1946, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký, gồm 20 điều “Thưởng” và “Phạt”, trong đó ghi rõ ở phần “Phạt”: “1. Thông với giặc, phản quốc sẽ bị xử tử; 2. Trái quân lệnh sẽ bị xử tử; 3. Ra trận tự ý rút lui sẽ bị xử tử…  8. Trộm cắp của công sẽ bị xử tử…”.

Không phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - giặc nội xâm, chúng ta không thể nào phát triển như mong muốn, càng không thể trở nên hùng cường.

Hiện nay, không trừ một ai, hễ là người Việt Nam có lương tri phải chung tay lên án, chặn đứng và thủ tiêu tất cả những tệ nạn nguy hiểm chết người, làm khuynh đảo quốc gia, thậm chí làm suy tàn Nhà nước ấy. Nếu không như thế thì tầm nhìn và những quyết sách chính trị chiến lược của chúng ta bị xâm hại; lợi ích chiến lược của quốc gia - dân tộc, của nhân dân ta bị vi phạm; thời cơ chiến lược để đất nước cất cánh bị bỏ lỡ; vị thế dân tộc ta trên trường quốc tế bị tổn thương…

Lúc ấy thì, nền độc lập tự do của Tổ quốc liệu có còn không?

*

*    *

Trong bối cảnh khắc nghiệt “mạnh được yếu thua”, càng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ nền độc lập tự do vô giá của đất nước, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích của dân tộc, của đất nước và của Nhân dân ta là mục tiêu tối thượng, dù trong bất cứ điều kiện nào, với sức mạnh toàn diện của đất nước và sức mạnh quốc tế trở thành nhiệm vụ sống còn. Nước Việt Nam độc lập! Non sông gấm vóc Việt Nam thống nhất toàn vẹn từ Mục Nam Quan cực Bắc, Mũi Cà Mau vạn dặm phương Nam tới Trường Sa, Hoàng Sa của Tổ quốc bất khả xâm phạm trên Biển Đông! Đất nước Việt Nam ta mà ông cha để lại dọc ba miền Bắc - Trung - Nam liền một dải thiêng liêng. Nhân dân Việt Nam ta dù ở vùng xuôi, miền ngược hay đang ở khắp bốn bể năm châu… đều là đồng bào con Lạc, cháu Hồng, kể từ thuở các vua Hùng mở nước, trải đã mấy nghìn năm!

Đó cũng là lời thề “như dao chém đá” về đức sẵn sàng hy sinh, gan góc; về sự quảng khoát ở tầm nhìn rộng rãi và hành động kiên quyết, mạnh mẽ nhưng mềm dẻo, linh hoạt trong các mối bang giao… đối với mỗi chúng ta, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc! Phải chủ động giữ nước khi nước còn chưa nguy, phải điềm tĩnh và quyền biến “dĩ bất biến, ứng vạn biến” trước mọi sự chi phối hay sức ép dù từ bất cứ phía nào! Toàn thể cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam anh em dù ở trong nước hay ở nước ngoài đã sống, chung lưng đấu cật dựng xây và bảo vệ đất nước toàn vẹn có quyền kiêu hãnh về Tổ quốc Việt Nam! Và đất nước ta qua mấy nghìn năm dồn tụ, kết tinh nhuệ khí linh thiêng “chúng chí thành thành”, tiếp tục thành công trong 35 năm đổi mới, không hổ thẹn về vị thế mới, tầm vóc mới Việt Nam, sánh vai cùng các nước trên trường quốc tế; các bậc tiền nhân giúp sức nhân lên sức mạnh mấy nghìn năm và nâng tầm bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và vị thế Việt Nam, xứng danh con Lạc cháu Hồng! 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 24.11.2021
Ảnh: Trí Dũng

Chưa khi nào như bây giờ, khi chúng ta chủ động, tích cực bước ra thế giới, dân tộc đồng tâm chuẩn bị thực lực mạnh mẽ đủ sức vượt qua mọi chướng ngại trên con đường độc lập và phồn vinh, thì mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân đòi hỏi phải được chăm lo ở một tầm cao mới và bảo vệ vô điều kiện. “Gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Đạo lý và pháp lý phải là "đứa con sinh đôi" trên hành trình này! Ai vi phạm thì khuyên răn, và chưa thức tỉnh thì cần thiết phải nghiêm trị. Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là hung bạo nhất. Chúng ta chỉ sợ khi nhân dân mất niềm tin vào chính chúng ta! Ở những lúc cam go nhất hiện nay, càng cho thấy, hơn 96 triệu đồng bào nhất tề, dưới ngọn cờ của Đảng, nhân dân và nhà nước của nhân dân kết thành một khối vững chắc, vượt qua mọi trở ngại, đã và đang giữ gìn, phát triển tất cả những gì mà giang sơn ông cha di duệ suốt hơn 76 năm qua! Sức mạnh lòng Dân là vô địch!

Chúng ta luôn giương cao tình hòa mục làm trọng nhưng không thể bị động trước bất cứ âm mưu nào, càng không nao núng trước bất kỳ sức ép hay sự đe dọa nào của bất cứ ai, khi chỉ dù một tấc đất ông cha truyền lại bị bất cứ người nào xâm phạm. Vì, mất Đất là hàm chứa nguy cơ mất Nước; và như thế, vòng Nô lệ sẽ khoác lên cổ Dân tộc và thời gian còn chỉ đợi ngày!

Đó chính là nền móng của con đường phát triển XHCN của chúng ta!

Chúng ta yêu hoa hồng nhưng sẵn sàng và khi cần phải làm tất cả để bảo vệ hòa bình, thống nhất vì sự trường tồn của nền độc lập dân tộc Việt Nam, góp phần gìn giữ bốn bể, năm châu bình yên của thế giới loài người! Vì đó là Quốc sỉ Việt Nam! Vì, đó cũng là khát vọng cháy bỏng của nhân loại thế gian! Đó cũng là lịch sử thế giới được viết nên bằng máu trải mấy nghìn năm qua. 

Chúng ta làm trái đi là vong ân với lịch sử, là hổ thẹn với ông cha; là tự tước bỏ Quốc bảo Lòng Dân giữ và dựng nước hiện nay, là chuốc lấy họa sát thân, cũng chính là vô hình bôi nhọ lên gấm vóc giang sơn nước Việt mấy nghìn năm được dựng xây và bảo vệ bằng máu và mồ hôi của triệu triệu đồng bào Việt Nam! 

 *

 *    *

Trong hành trình cùng dân tộc, dù còn không ít thiếu sót cấp bách phải sửa chữa, dù có những điều chưa thật là vui, nhưng ở chính những thời khắc cam go nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam - “đứa con nòi” của dân tộc ta, luôn ghi nhớ lời và rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và trưởng thành lên nhờ sự chở che của nhân dân, vững vàng hơn nhờ tấm lòng khoan hậu, yêu thương của đồng bào ta; và đã không phụ sự tin cậy và ủy thác của nhân dân, phấn đấu không ngừng, luôn xứng đáng “là đạo đức, là văn minh. Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no”! Đây là biểu trưng văn hóa chính trị Việt Nam.

Việc lớn cấp bách năm 2022 là an Dân. Phải lo cho Dân sống, sản xuất và kiên trì chống đại dịch Covid-19 trong trạng thái an toàn bình thường mới, một cách thiết thực và kỷ cương, như suốt 91 năm qua, Đảng nguyện lòng sướng khổ, buồn vui trong lòng đại gia đình 54 dân tộc anh em, dựa hẳn vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn mình, xứng đáng là “đứa con nòi” mà da thịt, máu xương của Đảng được chung đúc từ thịt da, xương máu đồng bào, nguyện phấn đấu và hy sinh vì toàn vẹn lãnh thổ, vì sự trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong thời khắc bĩ cực này, Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng toàn tâm, toàn ý, toàn lực lo cho nhân dân, bảo đảm cho các doanh nghiệp phát triển, như hơn 76 năm qua, Nhà nước đã nỗ lực không ngừng và thực sự là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đất nước không hùng mạnh, không thể tự quyết. Mỗi cán bộ, đảng viên, từng công chức, nhân viên nhà nước tự thấu hiểu rằng, nếu tách mình ra khỏi điều thiêng liêng ấy là tự đào thải mình khỏi hơn 96 triệu đồng bào nước Việt! 

Trong đại đồng dân tộc Việt Nam thống nhất ấy, những ai đang tự tách mình ra, thậm chí đi ngược lại cộng đồng, chỉ vì lợi ích cá nhân, dòng họ, phe nhóm mình mà trở nên mờ mắt, sai lầm? Trong gần 5 triệu đảng viên của Đảng, có ai chưa xứng đáng là “đứa con nòi” của dân tộc Việt Nam ta, chưa “tận tụy suốt đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân”? Muôn dân và Đảng ta vẫn đau đáu, vì sao đây đó vẫn còn thói quan liêu, hống hách, cửa quyền với nhân dân, khiến đồng bào mình ta thán? Vì sao ở không ít nơi tệ kéo bè kéo cánh, lợi ích phường hội, trù dập, ức hiếp người lương thiện còn đó… đã gây ra bao nỗi bất bình trong nhân dân? Vì sao, lâu nay trong nhân dân vẫn cứ truyền miệng điều mà chạnh nhớ đến thôi đã thấy đau lòng: “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn đồ đệ, bét trí tuệ…”(!)? Vì sao đây đó hoành hành cái thứ “đạo đức bốn mặt” lại trở thành phương thức hành xử đáng tẩy bỏ trong không ít cán bộ, đảng viên mà buồn thay số người ấy lại tự xưng là “công bộc nhân dân”? Vì sao các vụ đại án mà chúng ta đã và đang xử, có không ít cán bộ, thậm chí cả những người từng và đang giữ chức vụ cao cấp của Đảng và Nhà nước cũng “cả gan nhúng chàm” mà chưa biết liêm sỉ, vì say máu đồng tiền?  

Không phải những gì khác, mà chính những điều đó trực tiếp đang làm xói mòn niềm tin của nhân dân với “đứa con nòi” của mình, làm tổn thương mối quan hệ máu thịt giữa Đảng - Nhà nước với nhân dân. Tất cả các tệ nạn đó tích tụ đến một mức nào đó sẽ làm cho Đảng suy thoái, Nhà nước biến chất… và, rốt cuộc chỉ có kẻ thù của chúng ta là đắc lợi! Nền độc lập tự do của đất nước bị đe dọa bởi những thứ hiểm họa “vạ trong tường vách” ấy! 

Nhớ người xưa dặn: Không biết xấu hổ thì không thành người được! Ấy là liêm sỉ ở đời! Không trừ một ai, dù là người đứng đầu bộ máy hay người công dân bình thường luôn tự vấn mình về nghĩa vụ công dân, luôn phải biết tự hổ thẹn với lương tâm về đạo lý làm người! Không trừ một cấp nào, dù là cao nhất, nếu đạo lý, lương tâm không đủ thức tỉnh, răn đe thì pháp lý, hình phạt phải được toàn dụng. Đại đoàn kết toàn dân tộc, hơn lúc nào hết phải thực sự là điểm tương đồng hội tụ sức mạnh nhân dân, trở thành động lực chủ yếu xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.   

Trước vận hội mới của dân tộc, đáp lại tấm lòng của nhân dân, trong lòng giang sơn Tổ quốc, trước biển lớn thế giới, từ thông điệp Đại hội XIII, việc cấp bách là bảo vệ vô điều kiện sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữa Đảng với Nhà nước, giữa Đảng - Nhà nước với nhân dân như “giữ gìn con ngươi của mắt mình”; kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống quan liêu, tham nhũng, lợi ích nhóm và các thói tệ khác trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; rèn giũa mình ngang tầm trọng trách của người đứng mũi chịu sào trước lịch sử, do nhân dân Việt Nam tin cậy và giao phó! Và, Nhà nước của nhân dân sống trong lòng dân tộc, tiếp tục trưởng thành gánh vác trọng trách đất nước, đã không phụ lòng tin cậy, sự ủy thác của Nhân dân. 

*

         *    *         

Và hôm nay, công cuộc đổi mới vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, dù chỉ 35 năm đã xác tín sức mạnh vô địch của tinh thần hơn 96 triệu đồng bào đưa dân tộc Việt Nam ta tiếp tục vững vàng tiến lên phía trước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! 

Suốt gần một thế kỷ qua, Lòng Dân - Quốc bảo Việt Nam nghìn đời, dưới ngọn cờ của Đảng, sức mạnh căn bản của công cuộc dựng nước, gìn giữ vẹn toàn sơn hà xã tắc ông cha ta di duệ lại đang bừng cháy! Khi hơn 96 triệu đồng bào ta một bụng và bạn bè năm châu đã và đang đoàn kết cùng Việt Nam, với bản lĩnh của Đảng, sức mạnh của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, nhất định giang sơn Việt Nam độc lập, thống nhất toàn vẹn và mãi mãi vững bền; dân tộc Việt Nam tiếp tục góp phần vẻ vang cùng nhân loại tiến bộ xây dựng, phát triển một thế giới hòa bình, văn minh và thịnh vượng!

Không ai có thể cản nổi con tàu Đổi mới, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Việt Nam, đang tiến lên phía trước: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.