Phỏng vấn trực tuyến Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Thị Đôi (Phần 2)

Lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ thực tế cuộc sống

- 10:00, 01/10/2021
Trao đổi trực tuyến với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Thị Đôi cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La xác định công tác xây dựng pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn, phương thức chính thực hiện vẫn là tổ chức các hội nghị lấy ý kiến; tổ chức hội thảo, tham vấn ý kiến của các chuyên gia, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân; lồng ghép lấy ý kiến vào dự án luật với hoạt động tiếp xúc cử tri để lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ thực tế cuộc sống. Tổ chức khảo sát đối với những nội dung dự án luật lớn, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.