Hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng:

Hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng

- Chủ Nhật, 24/01/2021, 08:38
Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị và bầu ra ban lãnh đạo mới của Đảng. Đây là hai nội dung có mối liên quan chặt chẽ và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản trong suốt quá trình vừa qua.
Ảnh: Trí Dũng

Xứng với trọng trách lịch sử

Với một đảng cách mạng chân chính và một Nhà nước của dân, do dân, vì dân trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng và Nhà nước ta, được Nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng

 

Tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã hoàn thành việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng thời thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15.

Thực tế cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là vào những thời điểm quyết định hoặc có tính bước ngoặt lịch sử, vận nước đặt tất cả vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII là cả một quá trình kỳ công, thận trọng, dân chủ, khoa học, thể hiện qua lộ trình, thể chế và những quyết sách cụ thể, nhất quán từ tầm nhìn, tư duy đến hành động. Sự kỳ công, thận trọng đó một lần nữa xác tín rằng, đây là công việc cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước.

Công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng được chuẩn bị rất sớm, so với nhiệm kỳ Khóa XII là sớm hơn gần một năm, bắt đầu từ Hội nghị Trung ương 6 và đặc biệt là từ Hội nghị Trung ương 7. Đến Hội nghị Trung ương 15, Khóa XII là 8 hội nghị, Trung ương đã cân nhắc, bàn định để xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương. 

Đảng ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội, nhưng có lẽ chưa có nhiệm kỳ nào có hệ thống quy định toàn diện về cả công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng như nhiệm kỳ Khóa XII. Cũng hiếm nhiệm kỳ nào lại có sự phối hợp chặt chẽ trên nhiều phương diện, tạo chuyển biến căn bản về công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, kiến tạo Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ XIII một cách chủ động, căn cơ, có lộ trình, có bước đi, có định lượng, có kiểm tra như nhiệm kỳ này... Đúng như quan điểm, phương châm chỉ đạo mà Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Phải thận trọng, làm dứt điểm từng khâu, từng công đoạn, theo một quy trình chặt chẽ; làm đến đâu chắc đến đó, làm nhân sự Ban Chấp hành Trung ương trước, sau đó mới đến nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cuối cùng mới đến nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Nếu có những công đoạn cần làm đồng thời thì cũng phải xem xét một cách chặt chẽ, chắc chắn, bảo đảm sự đồng bộ, khoa học. Phải chuẩn bị rất kỹ, rất chu đáo, cẩn thận, tránh tối đa những sai sót”.

Mọi bước đi trong công tác nhân sự vừa qua của Trung ương, Bộ Chính trị đều hướng đến một mục đích: “phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao xung quanh người đứng đầu để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề của mình là lãnh đạo hoàn thành sứ mạng lịch sử, nhiệm vụ chính trị của mình, tổ chức toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đất nước ta ngày càng phát triển; Nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân”, người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đặc biệt nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, với bước đi bài bản, khoa học và trí tuệ, chúng ta có cơ sở để tin tưởng và kỳ vọng rằng, Đại hội XIII sẽ lựa chọn được một Ban Chấp hành Trung ương xứng tầm với trọng trách lịch sử dân tộc đặt ra, xứng tầm gánh vác "việc nước" trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội Khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021

Ảnh: Trí Dũng 

Sẽ là một kỳ Đại hội thật đặc biệt

Ngay sau Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thống kê cho thấy, về độ tuổi, trong số 63 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, có 2 Bí thư thuộc "thế hệ 5X" (là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, chiếm 3%), 34 Bí thư thuộc "thế hệ 6X", chiếm 54%, và 27 Bí thư "thế hệ 7X", chiếm 43%. Bí thư trẻ nhất sinh năm 1978. Cơ cấu bảo đảm 3 độ tuổi như vậy cho thấy tầm nhìn xa của Đảng. Và cũng chưa có nhiệm kỳ nào có đến 9 Bí thư Tỉnh ủy là nữ (nhiệm kỳ trước có 3 nữ Bí thư Tỉnh ủy). Điều đó không những cho thấy sự trưởng thành của cán bộ nữ mà còn thể hiện quan điểm của Đảng về phát triển toàn diện, đồng bộ đội ngũ cán bộ.

Nhiệm kỳ này, chúng ta cũng có tới 27 bí thư không là người địa phương, đạt tỷ lệ 41,54%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,08%. Về trình độ, tỷ lệ nhân sự lãnh đạo có trình độ thạc sỹ trở lên đều cao hơn nhiệm kỳ trước...

Một vài con số như vậy để thấy rõ hơn rằng, công tác nhân sự đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chặt chẽ và đến giờ phút này, có thể khẳng định, chúng ta đã và sẽ có được đội ngũ căn cốt, có thể nói là tinh hoa của Đảng để giữ trọng trách trước Đảng, trước Nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Ở thời điểm này, chúng ta lại nhớ đến điều Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ cách đây 5 năm khi trả lời báo chí trong nước và quốc tế ngay sau phiên bế mạc Đại hội lần thứ XII: “Đảng Cộng sản Việt Nam và bản thân chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, phải tiếp tục đào tạo các lớp cán bộ, “tre già măng mọc”. Ngay cơ cấu vào đội ngũ Ban Chấp hành Trung ương bây giờ cũng phải liên tục, kế thừa, 3 độ tuổi, phát triển, không được để hẫng hụt. Già quá không được, trẻ quá không được. Giống như một bụi tre phải có ba lớp: có măng mọc, có lớp bánh tẻ, có lớp tre già; tre già đẻ ra măng khác. Cho nên phải như thế mới ấm gốc và phát triển bền vững…”. Cũng theo Tổng Bí thư, “lo trách nhiệm để đào tạo cán bộ trẻ là một nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, phải làm có kế hoạch”. Và với công việc này, “đòi hỏi không những phải có kế hoạch, phải suy nghĩ, đào tạo mà chính là phải có cái tâm, chăm lo đến anh chị em trẻ”.

Thực tế quá trình chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng chính là minh chứng sinh động cho quan điểm chiến lược và biện chứng này. Với tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, số lượng, cơ cấu nhân sự như vậy, nhiệm kỳ này đã chuẩn bị cán bộ cấp chiến lược không chỉ cho nhiệm kỳ XIII mà chuẩn bị cho cả nhiệm kỳ XIV. Đây chính là cơ sở vững chắc để cán bộ, đảng viên và Nhân dân có niềm tin và kỳ vọng rằng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ là một kỳ Đại hội thật đặc biệt trong lịch sử phát triển của Đảng, của đất nước, chuyển tiếp nhịp nhàng và hài hòa các lớp cán bộ.

Diễn ra trong năm mở đầu cho thập niên mới, cũng là thập niên thứ ba của thế kỷ XXI, Đại hội lần thứ XIII còn mang ý nghĩa bản lề của 50 năm đầu thế kỷ XXI. Từ cánh cửa bản lề này sẽ tiếp tục mở ra tầm nhìn, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thành công mục tiêu tổng quát, “… phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng: “Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, ý chí vươn lên mãnh liệt, tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới, sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng của toàn dân tộc".

Lam Giang