Phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Các Bộ trưởng đi thẳng vào vấn đề, trả lời sát với thực tiễn

- 18:19, 10/11/2021
Chia sẻ bên hành lang phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 10.11, các đại biểu cho rằng, các Bộ trưởng đã nắm rất chắc vấn đề, qui định, chính sách nên trả lời rất sâu sát với thực tiễn. Chủ tịch Quốc hội đã có sự điều hành linh hoạt, nắm chắc từng vấn đề đại biểu hỏi, việc đại biểu trả lời đều được Chủ tịch Quốc hội lưu ý, nhấn mạnh.