Bản tin trong tuần - Báo chí với Quốc hội

- Thứ Hai, 06/12/2021, 14:40 - Chia sẻ
Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021- Diễn đàn hiến kế, tìm không gian, dư địa ngoài khung khổ đã có để phục hồi, phát triển bền vững; Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội; Phiên họp chuyên đề về Tác động của Covid - 19 đối với giáo dục, đào tạo; giải trình, tiếp thu, chỉnh lý bước đầu dự án Luật Cảnh sát cơ động… Đây là những nội dung quan trọng trong hoạt động của Quốc hội được báo chí đưa đậm nét tuần qua.