Cuộc “sát hạch” với người ứng cử

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức người ứng cử sẽ được công bố và các ứng cử viên sẽ bắt đầu hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Giai đoạn vận động bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng để người ứng cử giới thiệu, chứng tỏ được với cử tri về năng lực, phẩm chất và khả năng đóng góp của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm người đại diện. Nói cách khác, có thể xem đây là cuộc “sát hạch” trực tiếp, trực diện của cử tri đối với người ứng cử.

Bài 2: Phụng sự Tổ quốc, Nhân dân - nguồn gốc sức mạnh nội sinh của Đảng

Muốn được Nhân dân yêu thương, bảo vệ và tin theo, tự Đảng phải “chính” trước, phải tự xây dựng, tự chỉnh đốn mình ngang tầm lịch sử và khát vọng của Nhân dân. Được lịch sử giao phó và Nhân dân lựa chọn dẫn dắt đất nước, một cách tự nhiên, Đảng tự mình xây dựng, tự chỉnh đốn mình, phải trở nên hùng mạnh, tự nguyện phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đó là nguồn gốc sức mạnh nội sinh của Đảng.

Hỏi - đáp về bầu cử

Bạn đọc Huỳnh Tấn Long (TP Hồ Chí Minh): Địa phương có thể thành lập thêm các tổ chức trung gian ở xã, phường, thị trấn và ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh để giúp các Ban bầu cử tập hợp kết quả bầu cử được không? Việc trưng tập người để hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện như thế nào?

Bài 1: Phát triển mối quan hệ tự nhiên - đạo lý và pháp lý giữa Đảng và Nhân dân

Lời tòa soạn: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân… là những nhân tố được Đảng ta xác định “có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc” . Đây là yêu cầu phát triển, đồng thời cũng là thách thức đặt ra trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu loạt bài “Dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng” của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Bài cuối: Phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân

Bầu cử chính là hình thức giám sát tốt nhất, cao nhất của Nhân dân. Chỉ có thông qua bầu cử, người dân mới thể hiện được địa vị làm chủ của mình. Pháp luật về bầu cử qua các thời kỳ đã kế thừa, chọn lọc những quy định hợp lý, tiến bộ; đồng thời có sự điều chỉnh phù hợp với thực tiễn và xu hướng thời đại.

Bước then chốt bảo đảm chất lượng ứng cử viên

Từ hôm qua, 14.4, cho đến ngày 18.4, hội nghị hiệp thương lần thứ ba giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức, là cơ sở để lập danh sách chính thức ứng cử viên. Đây là hội nghị có ý nghĩa then chốt trong quy trình 5 bước giới thiệu người ứng cử, bảo đảm chất lượng “đầu vào” của ứng cử viên để cử tri lựa chọn được những đại biểu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, đặc biệt là về năng lực, phẩm chất, sự toàn tâm toàn ý đại diện cho quyền và lợi ích của Nhân dân tại Quốc hội, HĐND các cấp.

Thêm “màu xanh” cho các đạo luật

Từ giám sát tổng hợp theo khu vực, giám sát chuyên đề cụ thể, đến giám sát các vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng đã tổ chức 31 đoàn giám sát các lĩnh vực được phân công phụ trách. Với việc đa dạng hóa hình thức giám sát như vậy, Ủy ban đã có nguồn thông tin quan trọng và phong phú, sinh động, thêm “màu xanh” trong quá trình hoàn thiện pháp luật, đồng thời có những đề xuất, kiến nghị sát thực, kịp thời về cơ chế, chính sách.

Chờ đợi chính sách đột phá, khả thi

Sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ Mười một vừa qua, Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Thủ tướng Phạm Minh Chính lãnh đạo đã bắt tay ngay vào việc triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm sự tiếp nối thông suốt trong chỉ đạo, điều hành đất nước. Đánh giá cao tinh thần này, các đại biểu Quốc hội cũng mong muốn Thủ tướng và tập thể Chính phủ cần nhìn bao quát, sâu hơn và xa hơn vào các vấn đề nội tại của nền kinh tế, xã hội để có giải pháp hữu hiệu, đưa giáo dục, văn hóa, xã hội tiến kịp tốc độ phát triển kinh tế.

Bài 3: Lá phiếu thời kỳ đổi mới

Trong điều kiện mới của sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, một trong những đòi hỏi đáp ứng điều kiện này chính là năng lực của đội ngũ đại biểu được bầu vào Quốc hội, HĐND ở các cấp phải thực sự có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, thực sự công tâm, dám hy sinh, dám bứt phá, nói lên tiếng nói của Nhân dân.

Giải pháp đồng bộ và quyết tâm chính trị cao

Tại Hội thảo “Nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và việc thúc đẩy bình đẳng giới” vừa được tổ chức tại Đà Nẵng, các đại biểu cho rằng, để bảo đảm tỷ lệ nữ ứng cử viên trúng cử như mục tiêu đề ra cần phải có giải pháp đồng bộ với quyết tâm chính trị cao. Hội thảo đã cung cấp các kiến thức nền tảng về hoạt động của cơ quan dân cử, đồng thời nhấn mạnh sự cố gắng, nỗ lực của chính các nữ ứng cử viên để cử tri lựa chọn và bầu làm người đại diện cho mình tại Quốc hội, HĐND các cấp.

Bài 2: Tổng tuyển cử 1976 - Trọn niềm vui thống nhất

Cách đây hơn 40 năm, ngày 25.4.1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung lần thứ 2 được diễn ra trên phạm vi cả nước. Cử tri đã lựa chọn và bầu 492 đại biểu Quốc hội Khóa VI. Thắng lợi của cuộc tổng tuyển cử 1976 có ý nghĩa chính trị to lớn tiếp theo chiến thắng vĩ đại về quân sự vào mùa Xuân năm 1975 khẳng định vị thế của một đất nước - một nhà nước độc lập, thống nhất; mở ra cơ hội cho quá trình hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế của Quốc hội Việt Nam.

Lập pháp

Mở rộng phạm vi điều chỉnh

Mở rộng phạm vi điều chỉnh

Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 thể hiện tính công khai, dân chủ, minh bạch, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp. Việc ban hành Luật có ý nghĩa quan trọng cả về đối nội, đối ngoại, tạo khung pháp lý vừa chặt chẽ, vừa linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ký kết thỏa thuận quốc tế phù hợp với lợi ích quốc gia và nhu cầu đối ngoại.

Xem tiếp...

Luật trong cuộc sống

“Kế hoạch đã thực hiện thành công”

“Kế hoạch đã thực hiện thành công”

Với 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Quốc hội giao, tăng 2 chỉ tiêu và có 4 chỉ tiêu thực hiện tốt hơn so với báo cáo tại Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV, Chính phủ khẳng định: “Kế hoạch năm 2020 đã được thực hiện thành công”. Theo đó, “không chỉ giữ được ổn định mà còn phát triển, không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để vươn lên, củng cố niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp…”.

Xem tiếp...