Tổng kết tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp

Xây dựng phần mềm theo dõi, giám sát hàng năm

- Thứ Hai, 13/11/2023, 07:22 - Chia sẻ

Điểm nổi bật trong hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ sau khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành là Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý, theo dõi kết quả giải quyết; đồng thời, đưa nội dung giám sát kết quả giải quyết vào chương trình giám sát hàng năm. UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời; thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Sử dụng phần mềm quản lý, theo dõi kết quả giải quyết

Căn cứ nội dung, chương trình kỳ họp và tình hình thực tế, Thường trực HĐND phối hợp với Ủy ban MTTQ chú trọng lựa chọn địa bàn, thời gian, hình thức tổ chức TXCT phù hợp. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Thường trực HĐND tăng cường tiếp xúc trực tuyến từ các điểm cầu của tỉnh đến điểm cầu cấp huyện và điểm cầu tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 199 hội nghị TXCT trực tuyến. TXCT theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng cũng được chú trọng như: Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh tổ chức TXCT, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại trực tiếp với công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh….

Tại các hội nghị TXCT trước và sau các kỳ họp thường lệ, đại biểu HĐND lựa chọn các nội dung trả lời liên quan đến địa bàn tổ chức hội nghị hoặc các vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm để thông tin tới cử tri. Trong đó, nêu rõ các ý kiến, kiến nghị theo từng lĩnh vực, những nội dung đã được xem xét, giải quyết xong, những kiến nghị chưa được giải quyết, đồng thời đưa ra lộ trình, kế hoạch giải quyết. Đối với các ý kiến, kiến nghị gửi đến HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý, theo dõi kết quả giải quyết và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cũng được đăng tải đầy đủ trên Trang Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh…

Giám sát hàng năm

Thường trực HĐND, đại biểu HĐND các cấp đã thực hiện tốt công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền của UBND, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tại địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công, Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên đưa nội dung giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri vào chương trình giám sát hàng năm nhằm tăng cường theo dõi, đôn đốc và giám sát kết quả giải quyết. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 7 cuộc giám sát, trình HĐND tỉnh ban hành 7 nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 5 cuộc và trình HĐND tỉnh ban hành 5 nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Tại các nghị quyết, HĐND tỉnh đưa ra các yêu cầu cụ thể trong việc tiếp tục giám sát, theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết. Các ý kiến, kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình để làm rõ nguyên nhân và xác định giải pháp, tiến độ, lộ trình giải quyết - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri cũng được Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức thường xuyên, định kỳ trước mỗi kỳ họp thường lệ. Kết quả giám sát trình HĐND cấp huyện xem xét và quyết định ban hành Nghị quyết để tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả giải quyết tại các kỳ họp tiếp theo.

Thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết

Phát huy tinh thần trách nhiệm, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 18.6.2018 ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến; Quyết định số 4187/QĐ-UBND ngày 30.12.2020 thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố làm thành viên. Định kỳ, Tổ công tác tổ chức họp để nghe báo cáo tiến độ và phương án giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nhìn chung, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND các cấp quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, nhất là những kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế, an sinh xã hội, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Nhiều ý kiến vướng mắc qua nhiều năm, nhiều kỳ họp đã được giải quyết dứt điểm, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri. Đó là: kiến nghị của cử tri phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên về việc sớm giải quyết dứt điểm việc giao diện tích đất kho gạo cũ (thuộc Tổ dân phố số 6) để xây dựng nhà văn hóa; kiến nghị của cử tri phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên về việc nghiên cứu, xem xét tăng thêm chỉ tiêu tuyển sinh đối với khối 10 của các trường THPT năm học 2022 - 2023; kiến nghị của cử tri phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên về việc thu hồi diện tích đất của mỏ đá Núi Voi hiện không sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội…

PHƯƠNG NGUYÊN
#