Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa X

Truy nhiều vấn đề “nóng”, dân sinh bức thiết

- Thứ Tư, 28/12/2022, 06:48 - Chia sẻ

Cùng với tập trung bàn thảo để ban hành những nghị quyết đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng cử tri, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, điểm nhấn tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X chính là tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của đại biểu khi trực diện hỏi và truy vấn nhiều vấn đề “nóng”, dân sinh bức thiết như: tình trạng quá nhiều xã nông thôn mới (NTM) bị “rớt hạng”, chất lượng NTM giảm sút; phá rừng gia tăng, hàng giả khó kiểm soát...

15/15 chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch

Kỳ họp đã dành phần lớn thời gian thảo luận tại các Tổ. Tại các phiên họp, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tham gia hơn 65 lượt phát biểu và ghi phiếu làm rõ thêm các vấn đề liên quan trình kỳ họp. Trên cơ sở bàn thảo, HĐND tỉnh Quảng Nam ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân toàn tỉnh đã triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022 đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Lần đầu tiên, tỉnh Quảng Nam có 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch so với Nghị quyết HĐND tỉnh. Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn làm rõ một số tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, phản biện tâm huyết, đầy trách nhiệm của các đại biểu, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thông qua 27 nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực với tỷ lệ thống nhất cao. Theo đánh giá của chủ tọa, các nghị quyết đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng cử tri, khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, có sự phân cấp thực hiện nhằm tăng tính chủ động, trách nhiệm cho chính quyền các cấp. Qua đó, tạo hành lang pháp lý triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách bảo đảm theo quy định của pháp luật, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp - ảnh P.D.Đ
Đại biểu chất vấn tại kỳ họp
 Ảnh: P.D.Đ

Ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp tiếp tục có đổi mới, dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi trên tinh thần xây dựng, tập trung vào các nhóm vấn đề về: công tác quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới; quản lý đầu tư lưới điện nông thôn, miền núi; quản lý nhà nước về thương mại; lao động, việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo bền vững; hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và một số vấn đề khác liên quan. Trong đó, tình trạng quá nhiều xã nông thôn mới (NTM) bị “rớt hạng”, chất lượng NTM giảm sút, phá rừng gia tăng, hàng giả chưa được kiểm soát và thiếu điện, nhất là địa bàn miền núi... là những vấn đề được đại biểu truy vấn nhiều nhất.

Đơn cử, đăng đàn trả lời đầu tiên, Giám đốc Sở NN và PTNT Phạm Viết Tích nêu thực trạng và nguyên ngân dẫn đến nhiều xã nông thôn mới (NTM) bị “rớt hạng”, chất lượng NTM giảm sút; tình trạng phá rừng vẫn xảy ra chưa kịp thời ngăn chặn và xử lý; việc chồng lấn đất quy hoạch lâm nghiệp với đất sản xuất của người dân… Sau phần giải trình chưa thỏa đáng là một loạt truy vấn của đại biểu về giải pháp thực sự căn cơ để có thể đạt 95% số xã nâng chuẩn theo bộ tiêu chí mới vào năm 2023 và nâng cao thu nhập hộ nghèo vào năm 2024; người dân phải chờ đến bao giờ mới có thể cắm mốc 3 loại rừng, cấp giấy chứng nhận khi không biết bao giờ quy hoạch lâm nghiệp mới được phê duyệt; nếu đất dân chồng lấn đất rừng quy hoạch thì phương án bảo vệ đời sống, sinh kế và tài sản người dân sẽ được xử lý như thế nào, không thể chậm trễ…

Hay, chất vấn về câu chuyện hàng giả, hàng kém chất lượng, thương mại điện tử, các đại biểu đã đặt ra nhiều vấn đề là tâm tư, trăn trở thường trực của cử tri. Đó là: làm sao có thể kiểm soát được hàng giả, hàng kém chất lượng. Có chế tài gì hay không thay vì chỉ xử lý hành chính sẽ không giải quyết được tình trạng này; có cách nào bảo vệ người tiêu dùng khỏi mắc bẫy khi mua hàng qua mạng… Giám đốc Sở Công thương Đặng Bá Dự thừa nhận ngành đã rất tích cực kiểm soát nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Ngành đang nhân rộng các chợ an toàn thực phẩm, trang bị thiết bị đối chứng, tái lập hội bảo vệ người tiêu dùng từ tỉnh đến xã, phường; còn thương mại điện tử là xu thế.

Hiện, ngành đã xây dựng nền tảng sản phẩm Quảng Nam để người mua nhận biết hàng chuẩn, tăng cường thanh tra, kiểm soát thông qua phối hợp với quản lý thị trường. “Vấn đề quan trọng nhất, không còn cách nào khác là tuyên truyền, xây dựng văn hóa tiêu dùng văn minh, loại bỏ hàng kém chất lượng, hàng giả ra khỏi đời sống (kể cả thương mại điện tử)” - Giám đốc Sở Công thương Đặng Bá Dự nhấn mạnh.

Trên cơ sở kết quả phiên họp, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục để tạo chuyển biến tích cực trong thời gian tới; yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị được chất vấn thực hiện đầy đủ các cam kết đã nêu tại kỳ họp, báo cáo kết quả thực hiện cho HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh vào các kỳ họp sau.

ĐẶNG HỮU