Tổng kết tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp

Trình chiếu video clip thay cho đọc văn bản giấy

- Thứ Tư, 15/11/2023, 07:04 - Chia sẻ

Một điểm nổi bật trong hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là việc Thường trực HĐND cấp tỉnh, huyện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bằng trình chiếu video clip thay cho đọc văn bản giấy. Đổi mới này đã tạo không khí TXCT sôi nổi, hiệu quả, sinh động hơn; hoạt động của Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND được thể hiện bằng hình ảnh, việc làm cụ thể, giúp cử tri và Nhân dân thấy được trách nhiệm của đại biểu, cơ quan dân cử ở địa phương.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Xác định tầm quan trọng và trách nhiệm của đại biểu HĐND trong công tác TXCT, những năm qua, Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm cải tiến, đổi mới về nội dung, phương thức, phạm vi, đối tượng cử tri tiếp xúc. Hầu hết các cuộc TXCT của đại biểu HĐND được thực hiện lồng ghép 3 cấp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp cho đại biểu HĐND các cấp nắm được tình hình chung ở địa phương. Điểm đáng chú ý là thông qua các cuộc TXCT, các đại biểu HĐND đã dành thời gian phù hợp để cử tri góp ý đối với việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu và chương trình hành động đại biểu đã hứa trước khi tham gia ứng cử đại biểu HĐND. Các cử tri đã có nhiều góp ý chân thành với đại biểu về phương pháp TXCT, về giám sát trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, về tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đại biểu với cử tri và Nhân dân...

Tài liệu kỳ họp được gửi cho các đại biểu qua hộp thư điện tử và trên Trang tin điện tử đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động HĐND đã giúp cho đại biểu có thêm thông tin về hoạt động HĐND và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương phục vụ cho hoạt động giám sát, thảo luận, quyết định các vấn đề tại kỳ họp cũng như việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải thích và tuyên truyền pháp luật đến cử tri.

Trình chiếu video clip thay cho đọc văn bản giấy -0
Cử tri xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh phát biểu ý kiến, kiến nghị tại một cuộc tiếp xúc với đại biểu dân cử. Ảnh: Dương Cầm

Đặc biệt, thời gian qua, Thường trực HĐND cấp tỉnh, huyện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động TXCT bằng việc trình chiếu video clip thay cho đọc văn bản giấy, được cử tri, Nhân dân đồng thuận, đánh giá cao. Đổi mới này đã tạo không khí TXCT sôi nổi, hiệu quả, sinh động hơn; các công việc và hoạt động của Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND được thể hiện bằng hình ảnh và việc làm cụ thể. Qua đó, cử tri và Nhân dân thấy được trách nhiệm của đại biểu HĐND, của cơ quan dân cử ở địa phương.

Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp và định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Qua đó, làm rõ trách nhiệm của các chủ thể phối hợp, từng bước nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, thực thi pháp luật; phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức TXCT, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, tiếp công dân; giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm; xem xét cho ý kiến những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm kịp thời, đúng trình tự thủ tục.

Nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành

Tại mỗi điểm tiếp xúc đều có sự tham gia của lãnh đạo chủ chốt địa phương, cấp huyện và một số phòng, ban để lắng nghe, nắm tình hình qua đó trao đổi và trực tiếp trả lời kiến nghị của cử tri.

Đáng chú ý, công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và địa phương chủ động, nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và nguyện vọng của cử tri để giải quyết, trả lời theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh, giải quyết kiến nghị của cử tri và phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND tỉnh. Trong đó, chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước HĐND, UBND tỉnh về nội dung trả lời cử tri và về tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đã được UBND tỉnh trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm, mang lại sự đồng tình, tin tưởng của cử tri và Nhân dân đối với chính quyền. Công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân ngày càng được quan tâm, thực hiện hiệu quả thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua chính quyền địa phương và tiếp xúc trực tiếp, giúp cử tri và Nhân dân nắm bắt kịp thời.

Có thể thấy, với những cách làm chặt chẽ, tập trung, đồng bộ, thời gian qua công tác TXCT của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã thu hút số lượng cử tri đến tham dự các buổi tiếp xúc ngày càng đông, khắc phục tình trạng “cử tri chuyên nghiệp”. Ngoài tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, thông qua TXCT cũng tiếp nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng chính quyền.

BẢO QUYÊN
#