Tổng kết tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp

Trả lời ngay tại kỳ họp những kiến nghị bức xúc

- Thứ Sáu, 17/11/2023, 06:44 - Chia sẻ

Điểm riêng ở tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri (TXCT) trước 2 tháng so với ngày khai mạc kỳ họp HĐND thường lệ hằng năm để sớm tổng hợp, chuyển những ý kiến, kiến nghị bức xúc đến UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, trả lời cử tri ngay tại kỳ họp HĐND.

Đồng thời, chú trọng thăm dò, xác định các địa phương có nhiều vấn đề bức xúc, cử tri quan tâm, Thường trực HĐND tỉnh mời đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham dự để nắm bắt, trả lời và làm sáng tỏ thêm những vấn đề cử tri kiến nghị.

Thăm dò, xác định các địa phương có nhiều vấn đề bức xúc

Trước mỗi đợt TXCT, Thường trực HĐND các cấp ở Quảng Ngãi đều chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức TXCT. Theo đó, phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức hoạt động TXCT cho đại biểu HĐND các cấp theo quy định; đồng thời, đề nghị đổi mới công tác TXCT của đại biểu HĐND theo hướng tăng TXCT chuyên đề, lĩnh vực, giới, ngành; tăng thời gian, số lượng TXCT, mở rộng TXCT đến từng xã, thôn, những nơi khó khăn; tùy theo điều kiện, tình hình thực tế, thực hiện linh động việc kết hợp TXCT trực tuyến và trực tiếp; hạn chế tiếp xúc “đại cử tri”.

Lịch TXCT của các đại biểu HĐND các cấp được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền hình, truyền thanh, báo chí, Trang thông tin điện tử, các mạng xã hội, nhóm Zalo, trang fanpage của các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thông tin đến cử tri và Nhân dân địa phương về kế hoạch, nội dung, chương trình TXCT của các cấp. Từ đó, tạo điều kiện để Nhân dân và cử tri có thể bố trí, sắp xếp công việc tham gia các kỳ TXCT, nhất là các nội dung cử tri quan tâm.

Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng kế hoạch TXCT cụ thể chi tiết, bố trí thời gian, địa điểm phù hợp để cử tri có điều kiện tham gia đông đủ; việc chọn địa điểm TXCT bảo đảm cho đại biểu TXCT ở mỗi xã ít nhất một lần trong năm. Đặc biệt, chú trọng thăm dò, xác định các địa phương có nhiều vấn đề bức xúc, cử tri quan tâm, Thường trực HĐND tỉnh mời đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham dự để nắm bắt, trả lời và làm sáng tỏ thêm những vấn đề cử tri kiến nghị.

Thông qua TXCT, đại biểu HĐND đã thu thập được nhiều ý kiến, kiến nghị chuyển đến UBND và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nhiều đại biểu HĐND đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia TXCT, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri ở địa bàn mình ứng cử; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị, kết hợp với khảo sát thực tế để nắm bắt tình hình.

Cử tri thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa nêu ý kiến đến đại biểu HĐND tỉnh, huyện - ẢNH Q.T
Cử tri thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa nêu ý kiến đến đại biểu HĐND tỉnh, huyện. Ảnh: Q.T

Xác định kiến nghị bức xúc để chỉ đạo giải quyết, trả lời ngay

Sau mỗi đợt TXCT, Tổ trưởng các Tổ đại biểu chủ trì cuộc họp với sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng cấp và các cơ quan liên quan xem xét, bàn bạc, trao đổi hướng giải quyết phù hợp với nguyện vọng của cử tri. Công tác phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện khoa học, theo từng lĩnh vực, theo từng cấp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển các kiến nghị đến các cấp, các ngành có liên quan giải quyết.

Sau khi tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cuộc họp với sự tham gia của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành và Thường trực HĐND và UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố để thống nhất nội dung các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp; đồng thời, xác định các kiến nghị mang tính bức xúc gửi đến UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết, trả lời ngay tại kỳ họp.

Thường trực HĐND thường xuyên giám sát, đôn đốc việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua các buổi tiếp công dân, các cuộc họp giao ban định kỳ với UBND, Thường trực UBMTTQ Việt Nam, các Ban của HĐND. Đối với những kiến nghị bức xúc cử tri kiến nghị nhiều lần, Thường trực HĐND tổng hợp chuyển thành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại các kỳ họp. Đặc biệt, Thường trực HĐND rất quan tâm đẩy mạnh công tác nắm bắt các kênh thông tin thông qua hoạt động TXCT, tiếp công dân, giao ban. Qua đó, nắm bắt các thông tin liên quan đến việc tiếp thu, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, từ đó xây dựng kế hoạch khảo sát, giám sát cụ thể từng nội dung.

Đối với các kiến nghị chưa được giải quyết, trả lời thỏa đáng, Thường trực HĐND tiếp tục kiến nghị UBND chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời dứt điểm cho cử tri... Nhờ đó, nhiều ý kiến, kiến nghị đã được các cơ quan giải quyết, trả lời cơ bản bảo đảm về thời gian. Kết quả, có hơn 457 nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri. Trong đó, tỷ lệ giải quyết, trả lời thỏa đáng đạt trên 91,7%, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Hạnh Huyền
#