Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 16

Tham mưu giải quyết vướng mắc, bức xúc của người lao động

- Thứ Tư, 15/11/2023, 07:25 - Chia sẻ

Cần quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng; chủ động nắm chắc tình hình quan hệ lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nhất là thời điểm diễn ra đại hội công đoàn, dịp tết, cuối năm; tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, bức xúc của người lao động, nhất là trong bối cảnh tình hình doanh nghiệp được dự báo tiếp tục còn khó khăn.

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trong phát biểu bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 16 (Khóa XII) diễn ra hôm qua, 14.11.

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo quan trọng

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: nội dung chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 16 là những vấn đề rất quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Sự chuẩn bị tốt của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Khóa XII về các nội dung của hội nghị sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Vì vậy, đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo trình hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã thảo luận, cho ý kiến vào: dự thảo (lần 2) Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; dự thảo (lần 5) Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn với Đảng, Quốc hội, Chính phủ tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng kết Chương trình “Xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”; Báo cáo kết quả đại hội công đoàn các cấp; Báo cáo tổng kết công tác tài chính công đoàn 5 năm giai đoạn 2018 - 2022; công tác cán bộ, nhân sự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam… và một số nội dung quan trọng khác.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm

Tại hội nghị, với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, các đại biểu thống nhất thông qua tờ trình về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hội nghị cũng thực hiện Quy trình nhân sự ứng cử lần đầu Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Khóa XIII; nghe, biểu quyết thông qua tờ trình danh sách giới thiệu tham gia Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội, Ban bầu cử tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy định.

Nhấn mạnh từ nay đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc phải triển khai rất lớn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị các Tiểu ban tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đối với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tập trung xây dựng và ban hành ngay chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết với các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, cơ sở, tạo sự lan tỏa tích cực trong các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động và toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác truyền thông về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, tạo khí thế sôi nổi trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong chương trình công tác năm 2023 và chủ đề hoạt động năm về “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”. Trên cơ sở chủ đề, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Tập trung xây dựng kế hoạch, thực hiện các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn 2024 cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh việc quan tâm công tác hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng theo Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Chủ động nắm chắc tình hình về quan hệ lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng, nhất là thời điểm diễn ra đại hội công đoàn, dịp Tết, cuối năm; tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, bức xúc của người lao động, nhất là trong bối cảnh tình hình doanh nghiệp được dự báo tiếp tục còn khó khăn.

Cùng với đó, phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, chính sách đối với người lao động; về bảo hiểm xã hội; an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca, an toàn vệ sinh lao động; đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ tại cơ sở. Tham gia bảo đảm việc làm bền vững, cải thiện thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động.

Ngọc Châm – Trần Thu
#