Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa X

Tập trung cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

- Thứ Sáu, 29/07/2022, 06:50

Cùng với tăng thời gian thảo luận, tranh luận, thời lượng truyền hình trực tiếp để hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng công khai, minh bạch, gần gũi, tạo thuận lợi để cử tri và Nhân dân giám sát, diễn biến các phiên thảo luận, chất vấn Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa X mới đây đã cho thấy tinh thần trách nhiệm của đại biểu khi tập trung phân tích, tìm giải pháp cho những vấn đề nổi cộm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhất là tập trung cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và những vấn đề đặt ra đối với vùng miền núi.

Cán bộ sợ sai, người dân và doanh nghiệp lãnh đủ

Kỳ họp đã dành phần lớn thời gian thảo luận tại các Tổ, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc đối với những vấn đề nổi cộm trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điển hình là nguyên nhân tụt 6 bậc chỉ số PCI. Theo đại biểu Nguyễn Viết Dũng, hiện nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) được giao cho các Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện thực hiện. Có nhiều dự án đầu tư công cũng như đầu tư tư đã hoàn thành bồi thường, GPMB đạt đến 98%, còn lại khoảng từ 2% thì kéo dài mãi. Nguyên nhân chính, theo đại biểu, xuất phát từ cơ chế chính sách và cách làm việc thiếu trách nhiệm của cán bộ làm công tác GPMB.

Thừa nhận, chậm trễ trong công tác bồi thường, GPMB đang là điểm “nghẽn” rất lớn, Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn cho rằng, tỉnh cần có hội nghị chuyên đề bàn chuyên sâu để có giải pháp tháo gỡ. Một điểm “nghẽn” khác là thái độ trách nhiệm công vụ của các sở ngành, địa phương. Ông Sơn minh chứng: Trước đây, chúng tôi trình hồ sơ lên, có thiếu sót thì sở ngành thu nhận rồi ít bữa cho địa phương bổ sung. Nay, hồ sơ thiếu sót một chút thôi thì phải mang về bổ sung. Sở, ngành nào cũng lo thủ, mặc “áo giáp” vì sợ làm sai. Cán bộ sợ sai thì người dân và doanh nghiệp lãnh đủ. Đây cũng là điểm “nghẽn” cần tháo gỡ - ông Sơn trăn trở.

Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Văn Diệu cho rằng: Trên thực tế, có tâm lý sợ sai trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là về lĩnh vực đất đai của cán bộ, công chức ở các sở ngành, địa phương. Bởi cơ chế, chính sách luôn thay đổi, cán bộ, công chức hiểu chưa đầy đủ và cách vận dụng mỗi nơi một khác nên dễ dẫn đến áp dụng sai. Thời gian tới, tỉnh cần có cơ chế khuyến khích, động viên cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tạo động lực khích lệ cán bộ yên tâm công tác, cống hiến.

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp - ẢNH Đ.P
Đại biểu chất vấn tại kỳ họp
Ảnh: Đ.P

Sẽ nghiên cứu chính sách thu hút giáo viên công tác ở miền núi

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 Giám đốc sở về các nội dung trên lĩnh vực nông nghiệp - phát triển nông thôn, kế hoạch - đầu tư, giáo dục - đào tạo và nội vụ diễn ra dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi. Các đại biểu hỏi ngắn gọn, bám sát nhóm vấn đề gợi ý và tích cực tham gia tranh luận làm rõ thêm những tồn tại, vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành như: Vì sao tỉnh tập trung rất lớn cho công tác cải cách thủ tục hành chính nhưng tình trạng nhũng nhiễu lại tăng; giải ngân vốn ODA chậm. Những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở miền núi; chất lượng dạy học, thực trạng thiếu giáo viên miền núi…

Đơn cử, đối với nhóm vấn đề về những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở miền núi; chất lượng dạy học, thực trạng thiếu giáo viên miền núi… Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phạm Viết Tích thừa nhận, thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) ở miền núi, tiêu chí số 10 về thu nhập và số 11 về hộ nghèo đa chiều rất khó thực hiện. Bởi, bình quân hiện nay thu nhập các xã mới đạt khoảng dưới 25 triệu đồng, nhưng để đạt chuẩn NTM vào năm 2025 thì xã phải đạt 48 triệu đồng (nếu ở xã đặc biệt khó khăn) hoặc 53 triệu đồng (ở xã miền núi còn lại).

Theo tiêu chí nghèo đa chiều, hiện nay các xã miền núi đặc biệt khó khăn tỷ lệ hộ nghèo bình quân 50 - 60%, nếu giảm còn 10 - 12% thì mỗi năm phải giảm 10%, rất khó đối với xã miền núi cao. Mặt khác, các xã miền núi đặc biệt khó khăn khi đạt chuẩn NTM sẽ bị thôi hưởng các chế độ, chính sách nên người dân không mặn mà… Về giải pháp, ông Tích nhấn mạnh việc chú trọng chỉ đạo lồng ghép hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được HĐND tỉnh ban hành và nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư miền núi xây dựng NTM…

Về việc xóa phòng học tạm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Viết Tường cho biết: Sở phối hợp với UBND các huyện miền núi khảo sát, sắp xếp, bố trí lại các trường, điểm trường, nhất là các điểm trường nhỏ lẻ hợp lý. Trên cơ sở đó, UBND các huyện xây dựng các dự án, tranh thủ các nguồn vốn xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa xóa các phòng học tạm giai đoạn từ nay đến năm 2025. Đồng thời, đề nghị HĐND, UBND tỉnh và các huyện miền núi ưu tiên nguồn lực tập trung xóa phòng học tạm ở các địa phương, với nguồn kinh phí dự kiến khoảng 40 tỷ đồng.

Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên (2.500 giáo viên), chủ yếu ở miền núi, Tư lệnh ngành giáo dục và đào tạo cho biết: Trước mắt, rà soát đội ngũ, bố trí hợp lý nhất có thể, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thi tuyển và nên tổ chức thi tuyển theo địa phương như đăng ký của huyện Nam Trà My, Điện Bàn. Tỉnh tổ chức thi tuyển mà không đủ thì phải cho ký hợp đồng giảng dạy. Về lâu dài, sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cơ chế, chính sách thu hút giáo viên công tác ở miền núi - Tư lệnh ngành giáo dục và đào tạo nhấn mạnh.

ĐẶNG HỮU