Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV

Tạo thế và lực cho phát triển ổn định, bền vững

- 06:50, 21/07/2022

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Khóa XIV vừa diễn ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm chính là tiền đề, động lực quan trọng để toàn tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. Qua đó, tạo thế và lực để Thái Nguyên phát triển ổn định, bền vững hơn trong tầm nhìn dài hạn.  

Dấu ấn mạnh mẽ từ chuyển đổi số

 Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải

HĐND tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu lực thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh theo thẩm quyền. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát; tập trung cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; các nghị quyết của HĐND, các cơ chế, chính sách của tỉnh... Nâng cao tính thực tiễn, tính phản biện thông qua các chương trình khảo sát, giám sát. Đổi mới hơn nữa hoạt động TXCT, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; gắn bó mật thiết với cử tri để kịp thời chuyển tải các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền và thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết kịp thời, thấu đáo…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh NGUYỄN THANH HẢI

Bước sang giai đoạn bình thường mới, trước những thuận lợi và thách thức đan xen, Thái Nguyên đã nhanh chóng tận dụng thời cơ; tháo gỡ các "nút thắt" để triển khai hiệu quả kịch bản phục hồi và phát triển kinh tế. Với những bước đi vững chắc, chỉ trong thời gian ngắn, kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những con số hết sức ấn tượng.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,08%, cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 9.500 tỷ đồng, tăng 29,1% và bằng 52,8% dự toán cả năm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 50,74%, đứng thứ 7 cả nước. Đặc biệt, dấu ấn đậm nét được các đại biểu đánh giá cao tại kỳ họp đó chính là Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số đã và đang tạo chuyển biến mạnh mẽ trên cả 3 lĩnh vực: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) xếp vị trí thứ 6/63 tỉnh, thành phố, tăng 6 bậc so với năm 2020… Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc…

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn, những kết quả trên là minh chứng cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành linh hoạt, đúng đắn của cấp ủy Đảng, Chính quyền; sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Điều này cũng khẳng định các chủ trương, chính sách, nghị quyết của HĐND đã đi vào cuộc sống, các kịch bản để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội đã phát huy tác dụng. "Đây chính là tiền đề, động lực quan trọng để tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022; tạo thế và lực phát triển ổn định, bền vững hơn trong những năm tiếp theo", Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ

Phấn khởi trước những kết quả nổi bật tỉnh đã đạt được, song tại kỳ họp, các đại biểu cũng thẳng thắn đánh giá: một số chỉ tiêu vẫn đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) dù khá ấn tượng nhưng chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề  (tăng bình quân từ 8%/năm trở lên); quy mô sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn nhỏ lẻ, năng suất lao động còn thấp; tiến độ thực hiện một số công trình, dự án chậm; tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, khoáng sản, xây dựng, môi trường vẫn còn xảy ra ở một số địa phương...

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: để phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là hướng tới hiện thực hóa khát vọng "làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta" như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, toàn tỉnh cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá thực chất, toàn diện những kết quả đạt được; chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân khách quan, chủ quan. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đưa ra giải pháp hiệu quả, phù hợp trong thời gian tới. 

Trên mặt trận kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nhất là các yếu tố đầu vào, chú ý đối với các sản phẩm công nghiệp có giá trị lớn. Đẩy nhanh tiến độ các dự án khu, cụm công nghiệp đã có chủ trương đầu tư; tập trung triển khai các công trình, dự án trọng điểm để sớm đưa vào hoạt động. Tăng cường tiền kiểm những dự án lớn, nhạy cảm để kịp thời phát hiện các sai phạm ngay từ bước đầu. Thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm... 

"Đặc biệt, các cấp, các ngành chủ động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, khắc phục tình trạnh né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp thiếu chặt chẽ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương, đơn vị với lộ trình rõ ràng, cụ thể, hiệu quả và bảo đảm phù hợp thực tiễn.", Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải yêu cầu.                                                       

Bách Hợp