Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bình Dương Khóa X

Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp

- 17:01, 09/06/2022

Tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) vừa được tổ chức sáng nay, 9.6, HĐND tỉnh Bình Dương Khóa X đã xem xét, thông qua các nghị quyết về Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh, các cấp, ngành khẩn trương chỉ đạo việc triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật, tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề thực tiễn phát sinh, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước suốt quá trình đầu tư, hoạt động kinh doanh tại các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III cũng như tại tỉnh Bình Dương.

Xem xét nội dung quan trọng, cấp thiết

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương Phạm Văn Chánh nhấn mạnh: Lễ Khởi công Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore III được tổ chức trong tháng 3.2022 là dự án thứ 3 mang thương hiệu VSIP tại Bình Dương và là dự án thứ 11 của VSIP Group tại Việt Nam. Đây là đóng góp quan trọng, thúc đẩy Bình Dương trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 2,32 tỉ đô la Mỹ trong quý I.2022 (chiếm 26% tổng số vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 5,2 lần so với cùng kỳ năm qua). Đây là niềm vinh hạnh và là cơ hội vô cùng tốt đẹp, tạo thế và lực để Bình Dương tiếp tục phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra: “… Phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”.

Với ý nghĩa quan trọng như vậy, trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh và căn cứ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề xem xét thông qua Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Khẳng định đây là nội dung quan trọng, mang tính cấp thiết của địa phương, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, xem xét, quyết định các nội dung UBND tỉnh trình HĐND, bảo đảm tính pháp lý và khả thi của các nghị quyết ban hành.

Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp -0
Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Bình Dương Khóa X. Ảnh: Lan Chi

Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý

Tại kỳ họp, đại diện UBND tỉnh đã trình bày Tờ trình về việc thông qua Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III. Theo đó, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III nằm tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Quy mô lập quy hoạch là 1000 ha. Quy mô lao động từ 43.000 - 45.000 người. Đây là Khu công nghiệp sản xuất công nghiệp tập trung đa ngành nghề, trong đó ưu tiên khai thác các loại hình công nghệ cao, sẽ được đầu tư xây dựng hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chức năng đồng bộ.

Trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã kiến nghị HĐND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 khu công nghiệp Việt Nam-Singapore III, tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và dự thảo Nghị quyết về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 khu công nghiệp Việt Nam- Singapore III, tại phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, quá trình triển khai, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, để bảo đảm căn cứ lập quy hoạch được đầy đủ, bảo đảm tính thống nhất, tương thích, liên kết, đồng bộ giữa quy hoạch khu công nghiệp Việt Nam-Singapore III với các quy hoạch khác, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát bổ sung các văn bản pháp lý của Trung ương quy định về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương, các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh…

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh lưu ý khi xem xét phê duyệt Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng cần thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể, phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 khu công nghiệp Việt Nam-Singapore III trước; sau đó, phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 khu công nghiệp Việt Nam-Singapore.

Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của bộ, ngành Trung ương, tổ chức, cá nhân liên quan, hoàn thiện Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Việt Nam-Singapore III trước khi phê duyệt; bảo đảm các nội dung của Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng phù hợp với Điều 27 Luật Xây dựng, Điều 11, Điều 12 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP.

Giải quyết kịp thời các vướng mắc, vấn đề phát sinh

Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp -0
Đại biểu thảo luận tại kỳ họp. Ảnh: Hồ Long

Sau khi thảo luận, các đại biểu tham dự kỳ họp đã thống nhất thông qua các nghị quyết về việc Thông qua Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III. Các đại biểu cũng thông qua việc xem xét thông qua Nghị quyết về Nhiệm vụ Quy hoạch và Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III theo tỷ lệ 1/2000 bằng hình thức Phiếu lấy ý kiến biểu quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Chánh đề nghị: Trên cơ sở nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh, các cấp, các ngành khẩn trương chỉ đạo việc triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật, tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc và các vấn đề thực tiễn phát sinh, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong suốt quá trình đầu tư, hoạt động kinh doanh tại các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III cũng như tại tỉnh Bình Dương.

NGUYỄN NHẬT