Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Hậu Giang

Tạo đồng thuận về các khoản thu ngoài học phí

- Thứ Sáu, 13/01/2023, 06:31 - Chia sẻ

Ghi nhận các giải pháp tích cực của UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành trả lời chất vấn, để việc thực hiện nội dung chất vấn được tập trung, giải quyết dứt điểm từng vấn đề, Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Hậu Giang đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan tập trung cơ cấu lại đội ngũ cán bộ trẻ, có phẩm chất và năng lực ngang tầm nhiệm vụ; tạo thống nhất trong quản lý, đồng thuận của nhân dân về các khoản thu ngoài học phí; rà soát các dự án của nhà đầu tư chưa, chậm triển khai, làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm theo quy định...

Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ trẻ

Đối với lĩnh vực nội vụ, Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND tỉnh Hậu Giang yêu cầu quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh; thực hiện nghiêm Quy định số 1120-QĐ/TU ngày 1.6.2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quy định bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ trẻ, có phẩm chất và năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét ban hành chính sách tạo môi trường làm việc thuận lợi, kịp thời khen thưởng nhằm tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy năng lực; bảo đảm nguyên tắc thực hiện khách quan, công bằng, dân chủ.

Trong lĩnh vực quản lý an ninh trật tự, khẩn trương rà soát, lập kế hoạch, hồ sơ đồng bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét bố trí lực lượng công an bán chuyên trách tại ấp, khu vực theo quy định và tình hình thực tế. Tăng cường phối hợp tuyên truyền cho người dân biết thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao. Tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các vi phạm “tín dụng đen” tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm đánh bạc bằng hình thức cá độ nói chung và các tệ nạn xã hội khác.

Đại biểu bấm nút bỏ phiếu thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X - ẢNH Đ. BẢO
Đại biểu bấm nút bỏ phiếu thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X
Ảnh: Đ. Bảo

Lấy ý kiến sâu rộng về mức thu ngoài học phí

Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Nghị quyết của HĐND tỉnh nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, nâng cao nhận thức cho giáo viên, học sinh. Chỉ đạo rà soát nắm lại các nội dung quy định dẫn đến “bệnh thành tích” trong giáo dục; xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn thi đua theo hướng sát thực tế hơn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc dạy thêm, các khoản thu theo quy định, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, tiêu cực. Tạo thống nhất trong quản lý, sự đồng thuận của nhân dân về các khoản thu ngoài học phí, thời gian tới UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng quy định mức thu ngoài học phí trình HĐND tỉnh bảo đảm đúng quy trình, thủ tục ban hành chính sách mới; trong đó quan tâm thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến sâu, rộng đến phụ huynh học sinh, những người chịu tác động trực tiếp của chính sách.

Cùng với đó, rà soát, thống kê toàn bộ trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh để phối hợp với các sở, ngành liên quan bố trí kinh phí nâng cấp các trường đã đạt chuẩn, các trường xuống cấp và mua sắm thiết bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; kết quả thực hiện chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục đã được HĐND tỉnh thông qua. Sắp xếp, sáp nhập trường có quy mô nhỏ, gom các điểm lẻ phù hợp với thực tế; phân công, bố trí, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phù hợp, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ tại các địa phương; lập kế hoạch, quy trình tuyển chọn, thu hút giáo viên, đặt hàng đào tạo với các cơ sở đào tạo giáo viên theo nhu cầu của tỉnh.

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành chiến lược phát triển bền vững ngành giáo dục và Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Bảo đảm chính sách phải được các doanh nghiệp tiếp cận

Đối với lĩnh vực đầu tư, Nghị quyết của HĐND tỉnh Hậu Giang yêu cầu rà soát các dự án của nhà đầu tư chưa triển khai, chậm triển khai, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, đồng thời xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Bố trí đủ, kịp thời nguồn vốn dự án đầu tư công cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thẩm định đầy đủ, trách nhiệm các nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án trước khi trình HĐND tỉnh.

Năm 2023, tiếp tục tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện nghiệm thu, thanh toán khối lượng đúng quy định và ngay khi có khối lượng. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17.10.2022, nhất là đối với các dự án dự kiến giao kế hoạch năm 2023: chỉ đạo chủ đầu tư chủ động chuẩn bị thật tốt các thủ tục, điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai các công việc thực hiện, giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023. Tổ chức sơ kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; đánh giá cụ thể mặt được, các vấn đề còn hạn chế, kịp thời trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 6.12.2019 về quy định chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn, bảo đảm chính sách phải được các doanh nghiệp tiếp cận, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia.

VỊ THANH