Tạo đồng thuận thúc đẩy công việc hiệu quả hơn

- 09:09, 10/05/2022 - THÁI AN

Khoảng 70% kiến nghị sau chất vấn tại các kỳ họp của HĐND thành phố Hà Nội đến nay đã được triển khai có kết quả; từ sự lan tỏa trong tổ chức giải trình của Thường trực HĐND thành phố, Thường trực HĐND cấp huyện, xã trên địa bàn nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tích cực tổ chức các phiên giải trình theo mô hình phù hợp và đạt hiệu quả cao. Theo Thường trực HĐND thành phố, phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện những lời hứa của UBND và các ngành liên quan đến nội dung được kết luận; tạo sự đồng thuận thúc đẩy công việc nhanh, hiệu quả hơn.

Lan tỏa đến HĐND cấp huyện, xã

Chất vấn tại kỳ họp và phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội được đánh giá là diễn đàn dân chủ, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử ở địa phương, thể hiện vai trò tích cực của từng đại biểu HĐND cũng như trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan đối với những vấn đề cử tri quan tâm.

Thời gian qua, tại các kỳ họp HĐND thành phố đều dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn. Từng vấn đề, nhất là những hạn chế, tồn tại đã được nhiều đại biểu nêu rõ, gắn với đó là những câu hỏi thẳng vào trách nhiệm của từng ngành, từng cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; được UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu, trả lời, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tới Thường trực HĐND thành phố. Qua giám sát việc thực hiện các kết luận chất vấn của Chủ tọa kỳ họp cho thấy, khoảng 70% kiến nghị của HĐND đã được triển khai có kết quả và hiện hơn 30% kiến nghị đang được tổ chức thực hiện ở các cấp. Qua đó, giúp cho công tác điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố có những chuyển biến tích cực.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức 8 phiên giải trình giữa 2 kỳ họp. Nội dung lựa chọn giải trình đivào những vấn đề quan trọng, dân sinh bức xúc, sát tình hình thực tế, phát huy hiệu quả cao. Đó là: Việc thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải y tế và quản lý hồ nước khu vực nội thành; tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai; công tác quản lý trật tự xây dựng; cung cấp nước sạch cho Nhân dân; việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố…

Công tác chuẩn bị cho phiên giải trình được Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo các Ban, Văn phòng HĐND thành phố thực hiện chu đáo, tổ chức kiểm tra, khảo sát, tổng hợp báo cáo, xây dựng phóng sự và chuẩn bị sớm, rất kỹ đối với các nội dung, các điều kiện bảo đảm cho phiên giải trình. Từ sự lan tỏa của Thường trực HĐND thành phố, Thường trực HĐND cấp huyện, xã trên địa bàn trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tích cực tổ chức các phiên giải trình theo mô hình phù hợp và đạt hiệu quả cao. Trong đó, cấp huyện đã tổ chức được 333 phiên họp có hoạt động giải trình, đã có 870 cơ quan, đơn vị giải trình; 965 lượt người trả lời giải trình; cấp xã có 2.428 phiên họp có hoạt động giải trình, 1.691 cơ quan, 2.624 cá nhân đã giải trình.

t4-2.jpg -0
Đại biểu đặt câu hỏi trong phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về việc đầu tư, khai thác, quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao
Ảnh: Viết Thành

Phát huy vai trò chỉ đạo xuyên suốt

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, để nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình, cần phát huy vai trò của Thường trực HĐND trong chuẩn bị nội dung chất vấn, giải trình: Các câu chất vấn phải được tổng hợp từ nhiều kênh thông tin. Cần chuẩn bị, lựa chọn kỹ nội dung chất vấn trực tiếp tại hội trường và chia theo nhóm vấn đề giúp cho việc điều hành của Chủ tọa đạt hiệu quả. Dành thời gian thỏa đáng để tái chất vấn những nội dung theo kết luận tại phiên chất vấn kỳ họp trước với tinh thần theo đến cùng vấn đề. Để thực hiện các nội dung trên, vai trò của Thường trực HĐND chỉ đạo xuyên suốt rất quan trọng, quyết định thành công của phiên chất vấn và phiên giải trình.

Theo Thường trực HĐND thành phố, sau mỗi phiên chất vấn, giải trình cần ra thông báo kết luận chất vấn, giải trình hoặc ra Nghị quyết về các nội dung chất vấn nếu thấy cần thiết. Đồng thời, có các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, rà soát, phân loại, tổng hợp kết quả thực hiện, công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện; đồng thời, nâng cao trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện kết luận của Chủ tọa phiên chất vấn tại các kỳ họp HĐND. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện những “lời hứa” của UBND và các ngành liên quan đến nội dung được kết luận, tạo sự đồng thuận để thúc đẩy công việc nhanh, hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, hoạt động chất vấn, giải trình cần công khai, phối hợp truyền hình, phát thanh trực tiếp; cũng như đăng tải các phóng sự, phỏng vấn về các nội dung được chất vấn, đánh giá của cử tri và Nhân dân. Đặc biệt, toàn bộ văn bản, tài liệu, các nội dung chất vấn cần được đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử của HĐND cũng như các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

THÁI AN