Bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa XI

Tạo đồng thuận cao trong thực hiện các quyết sách

- Thứ Năm, 11/07/2024, 18:34 - Chia sẻ

Sau 2 ngày làm việc dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa XI đã thông qua 18 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết chất vấn - trả lời chất vấn và Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn. Chủ toạ nhấn mạnh yêu cầu triển khai đồng bộ, chặt chẽ; tăng cường kiểm tra, giám sát để tạo đồng thuận cao trong Nhân dân, bảo đảm đạt kết quả tốt nhất.

Ban hành nghị quyết kết quả giám sát về phát triển du lịch

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Hậu cho biết: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, được cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm, theo dõi.

Tạo đồng thuận cao trong thực hiện các quyết sách -0
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận Phạm Văn Hậu phát biểu bế mạc kỳ họp

Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan đã thể hiện trách nhiệm cao trong chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; công tác phối hợp được thực hiện kịp thời và hiệu quả hơn. Các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trọng tâm; có nhiều ý kiến phát biểu sâu sắc trên tinh thần xây dựng, phản ánh khách quan, toàn diện thực trạng tình hình kinh tế - xã hội.

Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện kịp thời, đầy đủ diễn biến cả trước và trong kỳ họp. Công tác phục vụ chu đáo, trang trọng, tiếp tục khẳng định nỗ lực, quyết tâm của HĐND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ với nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng ngày càng cao của thực tiễn, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm trước cử tri, Nhân dân, trước yêu cầu phát triển của tỉnh và bối cảnh tình hình, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc những mặt tích cực và hạn chế; xác định nguyên nhân hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Tạo đồng thuận cao trong thực hiện các quyết sách -0
Toàn cảnh kỳ họp

Các đại biểu nghe Đoàn Giám sát chuyên đề HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển du lịch trên địa bàn. HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết kết quả giám sát. Đây là nội dung giám sát rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm giám sát của HĐND đối với lĩnh vực du lịch được xác định là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn liên quan đến công tác quản lý nhà nước của 2 ngành. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết làm cơ sở pháp lý để HĐND tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện các lời hứa, cam kết của các ngành được chất vấn.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh báo cáo làm rõ thêm những vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tiếp tục theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri theo quy định.

Đưa các quyết sách sớm đi vào thực tiễn đời sống

Trên cơ sở bàn thảo kỹ, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã quyết nghị thông qua 18 nghị quyết trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, kể cả nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Hậu khẳng định, đây là những nội dung quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo, đồng thời liên quan trực tiếp đến đời sống đông đảo Nhân dân trong tỉnh. Do đó, quá trình tổ chức thực hiện, cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, có lộ trình phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, bảo đảm thực hiện đạt kết quả tốt nhất, góp phần đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào thực tiễn đời sống xã hội.

Tạo đồng thuận cao trong thực hiện các quyết sách -0
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Sau kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Hậu đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham gia xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh, đẩy mạnh trách nhiệm giám sát, tổ chức tốt hoạt động TXCT, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, đổi mới, đa dạng hóa hình thức TXCT để tìm hiểu, nắm bắt sát nhất thực tiễn đời sống Nhân dân, tâm tư, nguyện vọng cử tri để báo cáo, phản ánh, kiến nghị kịp thời với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan, giải quyết kịp thời trong thời gian nhanh nhất, không để tồn đọng.

Thường trực, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác giám sát và tuyên truyền vận động đến toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra.

Tạo đồng thuận cao trong thực hiện các quyết sách -0
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

"Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thành công nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy; sự chủ động, đồng hành, giám sát linh hoạt, chặt chẽ, hiệu quả từ HĐND; sự quản lý, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả của UBND; phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp, các địa phương; nỗ lực, phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp, toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh, nhất định tỉnh sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV" - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Hậu nhấn mạnh.

Thanh Mai
#