Tạo đồng thuận cao trong cử tri, nhân dân

- Thứ Hai, 13/11/2023, 07:06 - Chia sẻ

Thời gian qua, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh luôn đề cao trách nhiệm, chú trọng nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương cũng triển khai thực hiện nghiêm quy chế tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; chủ động khảo sát, nắm tình hình thực tế, tích cực trao đổi, phối hợp để giải quyết.  

Xác định rõ lộ trình, thẩm quyền giải quyết

Trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đó, sau khi tổng hợp, rà soát, phân tích và chuyển ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban, Tổ đại biểu thực hiện chức năng giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, thông qua việc xem xét các báo cáo, tờ trình; thông qua hệ thống báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện giám sát chuyên đề tại một số cơ quan, đơn vị, ngành có ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, gợi ý cho các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND lựa chọn một số vấn đề được nhiều cử tri, nhân dân quan tâm để chất vấn trực tiếp tại kỳ họp hoặc phiên họp giải trình để yêu cầu các cơ quan, đơn vị giải trình, làm rõ.

Tính đến ngày 3.11, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết 76 kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp HĐND tỉnh, trong đó có 64 nội dung kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Khóa XIV và 12 kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp trước nhưng giải quyết chưa dứt điểm được ban hành tại Nghị quyết số 158/NQ-HĐND (ngày 12.7.2023) của HĐND tỉnh.

Sau khi tiếp nhận, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo, phân công các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, phân loại xác định rõ lộ trình, thẩm quyền để giải quyết đối với từng kiến nghị; tổ chức họp rà soát, kiểm điểm tiến độ, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đã phân công các sở, ngành, địa phương. Đồng thời, duy trì một số chuyên mục và đăng tải gần 50 tin, bài về những nội dung đại biểu với cử tri trên báo Quảng Ninh, Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Thường xuyên cập nhật, đánh giá tiến độ 

Trong quá trình giám sát, HĐND tỉnh thường xuyên cập nhật, đánh giá tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương. Đồng thời, đề nghị, các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm và có cam kết cụ thể về tiến độ, mốc thời gian hoàn thành để thông tin tới các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và cử tri theo dõi, giám sát. Qua giám sát của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, nhiều kiến nghị của cử tri đã nhanh chóng được giải quyết, xác định rõ thời gian, lộ trình giải quyết dứt điểm, như: xem xét sáp nhập Trường PTDT Nội trú Hoành Bồ vào Trường PTDT Nội trú tỉnh; sớm đầu tư nâng cấp đồng bộ tuyến đường tỉnh 330; khắc phục công tác phòng cháy, chữa cháy tại chung cư Trần Hưng Đạo (TP. Hạ Long)...

Theo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, báo cáo giám sát của Thường trực, các Ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh, tính đến nay, có 44/76 kiến nghị đã được giải quyết xong và trả lời, thông tin tới cử tri (18 nội dung kiến nghị đã được giải quyết xong, 26 nội dung đã được chỉ đạo làm rõ, giải thích để thông tin tới cử tri); 32 nội dung còn lại đã chỉ đạo giải quyết nhưng chưa dứt điểm, cần quan tâm chỉ đạo, giải quyết trong thời gian tới.

Với sự giám sát thường xuyên của cơ quan dân cử các cấp và sự vào cuộc trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Kết quả đó, tiếp tục khẳng định tinh thần đồng hành, chủ động nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người dân, cộng đồng doanh nghiệp; góp phần tích cực nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm và cả giai đoạn.

B. Trâm
#