Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Hà Nội Khóa XVI

Tăng cường phân cấp, ủy quyền, tạo động lực thúc đẩy phát triển

- Thứ Ba, 13/09/2022, 06:47

Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tại Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) diễn ra hôm qua, 12.9, HĐND thành phố Hà Nội Khóa XVI đã thông qua 2 nghị quyết về phân cấp quản lý và ủy quyền.

Tạo hành lang, cơ chế pháp lý rõ ràng

Hai nội dung được HĐND thành phố hết sức quan tâm, thảo luận, cho ý kiến trước khi biểu quyết thông qua là Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn và nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND năm 2016 của HĐND thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: “Nội dung này cũng đã được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho ý kiến tại nhiều hội nghị và được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội để bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực trên cơ sở thực hiện phân cấp hợp lý, rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tiễn”.

Trong phiên thảo luận Tổ tại kỳ họp, các đại biểu nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm, chất lượng của cán bộ công chức; tính chủ động của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp. Theo đại biểu Trần Anh Tuấn, Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố sẽ tạo sự chủ động cho địa phương, điều chỉnh và giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đại biểu Nguyễn Quang Hiếu thì nhấn mạnh, việc phân cấp ủy quyền phải tạo được hành lang, cơ chế pháp lý rõ ràng, đồng bộ, không gây khó khăn trong triển khai. Mặt khác, ngoài sự lãnh đạo toàn diện của thành phố thì các sở, ngành cần phối hợp tháo gỡ các nút thắt, để chính sách đi vào cuộc sống.

Đồng quan điểm, đại biểu Đường Hoài Nam đánh giá, để Đề án bảo đảm khoa học, phải bổ sung đánh giá, tổ chức thực hiện ở cấp quận, huyện. "Khi phân cấp 35,5% các thủ tục hành chính cho cấp dưới, trong khâu tổ chức thực hiện, điều kiện tổ chức thực hiện ở các quận, huyện không giống nhau, thành phố phải có sự điều chỉnh, tạo điều kiện về nguồn lực, con người, cơ sở vật chất để các đơn vị thực hiện được phân cấp", đại biểu Đường Hoài Nam lưu ý.

Riêng đại biểu Phùng Tân Nhị nhìn nhận, việc phân cấp ủy quyền là cần thiết song quá trình thực hiện cần quan tâm hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương chưa tự chủ được về ngân sách và chưa có khả năng đầu tư đối với các dự án được phân cấp, ủy quyền. Cùng đó, cần tăng cường hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ các địa phương về các vấn đề lên quan… Theo quan điểm của đại biểu Trần Thị Phương Hoa, một số quận, huyện có nguồn lực kinh phí để đầu tư nhưng lại gặp khó khăn về nguồn lực con người, nhất là trước yêu cầu phải giảm 10% biên chế đến năm 2026. Do đó, trong quá trình phân cấp cần xem xét cả về nguồn lực kinh phí và nguồn lực con người để đáp ứng được yêu cầu công việc.

Trong buổi thảo luận tổ, các đại biểu đã làm rõ những vấn đề nội tại trong quá trình phân cấp
Trong buổi thảo luận tổ, các đại biểu đã làm rõ những vấn đề nội tại trong quá trình phân cấp

Triển khai đồng bộ, hiệu quả

Tại Kỳ họp thứ 9, bên cạnh thông qua 2 nghị quyết về phân cấp quản lý, ủy quyền trên địa bàn, HĐND thành phố cũng đã quyết nghị một số nội dung liên quan đến: cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố... Ngoài ra, HĐND thành phố cũng đã xem xét, quyết định về một số nội dung chi và mức chi thuộc thẩm quyền.

Ngay sau phiên thảo luận tại Tổ, tiếp thu và giải trình làm rõ hơn một số vấn đề liên quan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải khẳng định: để Đề án phân cấp đạt được hiệu quả như kỳ vọng, Hà Nội sẽ tăng cường công tác hướng dẫn cho các quận, huyện, thị xã. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức các cấp; bảo đảm nguồn lực, biên chế để các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo đó, việc xây dựng kế hoạch triển khai Đề án sẽ được giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực để tiếp tục rà soát, xây dựng đồng bộ quy định. Trong đó, sẽ bao gồm cả nhiệm vụ quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tiếp tục rà soát về tổ chức, bộ máy, biên chế; rà soát, điều chỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách để phù hợp, đồng bộ với phân cấp kinh tế - xã hội, trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2022.

Phát biểu kết luận về nội dung này, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: phân cấp, ủy quyền là giải pháp quan trọng trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thủ đô. Vì vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND thành phố cần tiếp tục rà soát các nội dung, nhiệm vụ, thủ tục hành chính. Cùng với đó, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, bảo đảm hoạt động của các cấp chính quyền ổn định, thông suốt và hiệu quả. "Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND thành phố, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực", Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu.

Phi Long