Tăng cường đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, kết luận giám sát

- Thứ Tư, 28/02/2024, 11:17 - Chia sẻ

Năm 2024, thực hiện hiệu quả chức năng giám sát được HĐND các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, hoạt động chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND sẽ tiếp tục được đổi mới. Đặc biệt, tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị sau giám sát, lời hứa sau chất vấn... 

Nâng cao chất lượng giám sát, chất vấn và giải trình

Trong tiến trình xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, công tác giảm nghèo tại huyện A Lưới được đặc biệt chú trọng. Khi mà cả tỉnh dồn lực cho A Lưới giảm nghèo thì việc triển khai giám sát các hoạt động, dự án giảm nghèo cũng được quan tâm. Theo Thường trực HĐND huyện A Lưới, thời gian qua, HĐND huyện đã dành nhiều thời gian giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Riêng năm 2023, đã thực hiện giám sát chuyên đề công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2023 tại 10 xã và 1 đơn vị trên địa bàn.

Công tác giám sát tại các địa phương được tiến hành định kỳ theo quy định hàng năm nhằm kịp thời giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch theo lộ trình đề ra. Đáng chú ý, năm 2023, Thường trực HĐND huyện A Lưới đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương tạm ứng kinh phí từ ngân sách huyện thực hiện Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2022.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa VIII - ảnh: Lê Thọ
Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa VIII. Ảnh: Lê Thọ 

Kết quả giám sát của HĐND huyện A Lưới cho thấy, việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần thay đổi toàn diện bộ mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hạ tầng nông thôn được đầu tư tương đối đầy đủ; diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét và xu hướng tiến tới xây dựng nông thôn mới. Các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật dần được hình thành, phát triển. Công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo đã được quan tâm thực hiện.

TP. Huế là một trong những địa bàn trọng tâm thực hiện các chương trình trọng điểm. Kết quả triển khai các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn thành phố đóng vai trò không nhỏ vào việc thay đổi diện mạo của Huế nói riêng và cả tỉnh nói chung. Vì vậy, ban hành, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được HĐND thành phố Huế cân nhắc, thực hiện nghiêm túc.

Tại Kỳ họp thứ 5 diễn ra cuối năm 2022, HĐND thành phố Khóa XIII đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với 6 chương trình trọng điểm và 9 dự án, công trình trọng điểm. Đánh giá được tầm quan trọng của các dự án cũng như ảnh hưởng của dự án đến tiến trình chung của tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND thành phố đã thường xuyên theo dõi, dự nhiều cuộc họp của UBND thành phố, làm việc với các phòng, ban, đơn vị, phường, xã liên quan theo tiến độ triển khai các dự án. Riêng đối với dự án di dời dân cư khu vực I Kinh thành Huế, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức đoàn giám sát chuyên đề tại các phường chịu ảnh hưởng, làm việc với các phòng, ban liên quan.

Qua giám sát cho thấy, các kiến nghị, đề xuất của đoàn cũng như các phòng, ban đã được UBND thành phố tiếp thu, kiến nghị tỉnh trình Chính phủ sửa đổi khung chính sách 3 lần, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải tỏa, đền bù, bảo đảm lợi ích cho người dân. Quá trình giám sát, HĐND thành phố đã phát hiện một số vướng mắc cũng như khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ nên đã chủ động đề xuất với các Ban, Thường trực HĐND tỉnh và đã được quan tâm, giải quyết, tạo điều kiện cho thành phố đẩy nhanh tiến độ của dự án. Đối với các dự án giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư tạo nguồn quỹ đất, các dự án quy hoạch phân khu… là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, tiến độ triển khai của các dự án, công tác đầu tư xây dựng của các phường, xã, đặc biệt là các phường, xã mới sáp nhập vào thành phố, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đã được Thường trực cùng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố xem xét kỹ tại các kỳ thẩm tra trước các kỳ họp.

Tiếp tục cải tiến, đổi mới hoạt động

Cùng với HĐND cấp huyện, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thời gian qua bảo đảm theo kế hoạch, nội dung giám sát tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn và nguyện vọng của cử tri. Công tác chuẩn bị tổ chức giám sát được thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả giám sát phản ánh rõ nét kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị giải pháp khắc phục.

Dù vậy, phải thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động giám sát của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế. Các Tổ đại biểu HĐND vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề. Việc theo dõi kết luận, kiến nghị sau giám sát có lúc chưa thường xuyên, liên tục; các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát khắc phục những kiến nghị của đoàn giám sát chưa kịp thời. Một số HĐND cấp huyện vẫn chưa xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hàng năm theo quy định; chưa có sự phân công trách nhiệm cụ thể, còn lúng túng trong triển khai thực hiện; giám sát chuyên đề vẫn còn hạn chế về số lượng và chất lượng… Nguyên nhân chủ yếu do các Tổ đại biểu HĐND chưa có nhiều kinh nghiệm trong triển khai hoạt động giám sát chuyên đề; các thành viên trong Tổ đảm nhận nhiều vị trí và địa bàn công tác khác nhau… dẫn đến việc triển khai các nhiệm vụ, công việc cụ thể cũng gặp nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân cho biết, năm 2024, thực hiện tốt các hoạt động giám sát là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, HĐND tỉnh tiếp tục cải tiến, đổi mới hoạt động tổ chức các kỳ họp, chất vấn, giải trình, giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND. Trong đó, đặc biệt tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả thực hiện các nghị quyết; kết luận, kiến nghị sau giám sát, lời hứa sau chất vấn bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động của Tổ đại biểu HĐND.

LÊ THỌ