Hoạt động của HĐND thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Tăng cường đi cơ sở, giám sát đến tận các đơn vị

- Thứ Ba, 21/02/2023, 06:27 - Chia sẻ

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thế Sinh: hoạt động giám sát của HĐND thành phố đã kế thừa những kết quả tích cực thời gian qua và sẽ có nhiều đổi mới. Ngoài giám sát các ngành, địa phương trong triển khai nghị quyết của HĐND, còn giám sát đến tận các đơn vị, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề có nhiều thông tin, dư luận không tốt… Cùng với phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Thường trực, các Ban HĐND thành phố sẽ tăng cường đi cơ sở; tổ chức tốt các đoàn khảo sát về chủ trương đầu tư các công trình trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư...

Quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương

- Thưa ông, những kết quả nổi bật trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền thành phố Nha Trang năm 2022 sẽ là nền tảng quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ?

- Năm 2021, thành phố Nha Trang đối mặt với rất nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 bùng phát, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 không đạt kế hoạch; đời sống, việc làm của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng…

Tăng cường đi cơ sở, giám sát đến tận các đơn vị -0

Trước những khó khăn, thách thức đó, ngay từ đầu năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã mở hội nghị chuyên đề bàn kỹ các giải pháp phục hồi, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố và thống nhất ban hành nghị quyết với nhiều giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố năm 2022. Trên cơ sở đó, HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết với những nhiệm vụ, phần việc, chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực để triển khai thực hiện. Năm 2022, đã có 23/23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu vượt rất cao (thu ngân sách đạt 143% dự toán), kinh tế thành phố đã phục hồi trở lại, an sinh xã hội được thực thi bảo đảm.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương pháp luật trong quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị bằng việc ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 28.4.2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng và trật tự, mỹ quan đô thị. Đây là các lĩnh vực còn rất nhiều hạn chế, tồn tại qua thời gian dài nhưng việc thực hiện chưa có hiệu quả, còn nhiều bức xúc trong dư luận xã hội.

Sau gần 1 năm quyết liệt thực hiện với các giải pháp đồng bộ, nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống. Nhất là trong lĩnh vực đất đai, thành phố đã xử phạt vi phạm hành chính 346 trường hợp, thể hiện sự quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền trong xử lý vi phạm… Thành phố cũng đã triển khai áp dụng App “Nha Trang trực tuyến” để tất cả người dân có thể phản ánh các hành vi vi phạm trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, qua đó giúp chính quyền và các cơ quan chức năng thành phố kịp thời kiểm tra, xử lý.

Những kết quả đạt được năm 2022 tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Nha Trang quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tiếp theo trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ.

- Những kết quả đó, có đóng góp quan trọng của HĐND thành phố - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thưa ông?

- Đúng vậy. Mỗi nghị quyết của HĐND thành phố được ban hành đều dựa trên cơ sở chủ trương, nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và thực tiễn đời sống Nhân dân thành phố. Và chỉ khi biết phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị với tinh thần làm việc trách nhiệm, đồng bộ, biết phát huy vai trò của HĐND và mỗi đại biểu dân cử, vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân thành phố thì công việc mới được triển khai nhanh chóng, đạt kết quả vững chắc.

Kịp thời giải quyết những kiến nghị của cử tri

- Giám sát là một chức năng quan trọng của HĐND để kiểm soát việc thực thi quyền lực nhà nước cũng như đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND vào thực tiễn. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, những giải pháp trọng tâm nào Thường trực, các Ban của HĐND thành phố đã, sẽ tiếp tục chú trọng thực hiện, thưa ông?

- Hoạt động giám sát của HĐND thành phố Nha Trang đã kế thừa những kết quả tích cực thời gian qua và sẽ có nhiều đổi mới. Ngoài giám sát các ngành, địa phương trong triển khai nghị quyết của HĐND, còn giám sát đến tận các đơn vị, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề có nhiều thông tin, dư luận không tốt… Ngoài ra, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ giám sát cũng được phát huy mạnh hơn, nhất là trong tham gia xây dựng chính quyền, việc trả lời, giải quyết thấu đáo những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri thành phố.

Thời gian tới, ngoài giám sát định kỳ, chuyên đề, Thường trực và các Ban của HĐND sẽ giám sát đột xuất, giám sát theo đầu việc mà nghị quyết HĐND đã đề ra, giám sát tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ (nhất là người đứng đầu). Năm 2023, Chủ tịch HĐND thành phố đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 nội dung quan trọng trong công tác HĐND về việc: nâng cao hiệu quả công tác giám sát của HĐND thành phố; khảo sát, thẩm tra chất lượng các đề xuất của UBND trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; nâng cao chất lượng chất vấn tại các kỳ họp HĐND.

Thường trực, các Ban HĐND thành phố Nha Trang sẽ tăng cường đi cơ sở nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong Nhân dân, kịp thời phản ánh và kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết tốt các ý kiến và nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tổ chức tốt các đoàn khảo sát về chủ trương đầu tư các công trình trình HĐND thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công; khảo sát đối với các đề xuất của UBND thành phố về chủ trương đầu tư các công trình xây dựng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, kịp thời giải quyết được những bức xúc, kiến nghị của cử tri.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thanh Mai thực hiện