Nhìn lại Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội

Sáng kiến lập pháp đáp ứng kịp thời yêu cầu bức thiết của thực tiễn

- Thứ Bảy, 07/01/2023, 06:56 - Chia sẻ

Nhìn lại việc ban hành và thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28.7.2021 của Quốc hội, đại diện HĐND nhiều địa phương cho rằng: đây chính là sáng kiến lập pháp đáp ứng kịp thời yêu cầu bức thiết của thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương được thực hiện các biện pháp đặc thù, đặc cách, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đề xuất và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch chưa từng có tiền lệ, đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của người dân lên trên hết, trước hết. Việc làm chưa có tiền lệ này đã khẳng định Quốc hội luôn sẵn sàng đổi mới, cộng đồng trách nhiệm, lấy người dân làm trung tâm.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên MAI THỊ THÚY NGA: Bảo vệ sức khỏe, an toàn của người dân lên trên hết, trước hết

Sáng kiến lập pháp đáp ứng kịp thời yêu cầu bức thiết của thực tiễn -0

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh, diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của biến chủng Delta lây lan nhanh, Nghị quyết 30/2021/QH15 chính là quyết đáp kịp thời của Quốc hội, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, điều kiện thuận lợi cho Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương được thực hiện các biện pháp đặc thù, đặc cách; linh hoạt đề xuất và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch chưa từng có tiền lệ, với mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của người dân lên trên hết, trước hết.

Thực tế đã minh chứng, Nghị quyết số 30 đã huy động sức mạnh toàn xã hội để đáp ứng yêu cầu chống dịch. Đặc biệt là nguồn vaccnie, thuốc, trang thiết bị, hóa chất, nhân lực, tài chính… cùng rất nhiều chính sách kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Nhờ đó đến nay, nước ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh, mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường, nhanh chóng phục hồi nền kinh tế - xã hội.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, các chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Nghị quyết số 30 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất. Đặc biệt, trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 ngày 6.8.2021 của Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo đúng quy định, kịp thời đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của người dân. Bên cạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các chính sách đặc thù hỗ trợ tổ chức, cá nhân. Dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả đã góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế. 

Tại kỳ họp này, Quốc hội thảo luận, đề xuất một số nội dung thực hiện chuyển tiếp và bổ sung vào Nghị quyết số 30 liên quan đến lĩnh vực y tế như: kéo dài thời gian thực hiện thanh toán chi phí phòng, chống dịch Covid-19 cho cơ sở y tế; tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với người được điều động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh Covid-19... Đây là việc làm rất cần thiết, vì đúng như phân tích, đánh giá của Chính phủ, một số chính sách đã triển khai nhưng chưa đủ thời gian để thực hiện đầy đủ, toàn diện cho các đối tượng, cần quy định kéo dài thời hạn để tiếp tục thực hiện. Việc gia hạn đối với các thuốc, nguyên liệu làm thuốc đủ điều kiện, tiêu chuẩn như đề nghị của Chính phủ sẽ góp phần bảo đảm cung ứng thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, cũng như tạo thuận lợi cho công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc. 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn HOÀNG THU TRANG: Đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tiễn

Sáng kiến lập pháp đáp ứng kịp thời yêu cầu bức thiết của thực tiễn -0

Nhìn lại năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, các biến chủng mới có khả năng tiếp tục xuất hiện và lây lan trên toàn cầu, số lượng người mắc bệnh, tử vong tăng nhanh, nguồn cung ứng vaccnie trên toàn thế giới còn hạn chế, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu là những thách thức rất lớn đối với nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và tác động rất tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đòi hỏi phải có các giải pháp ứng phó kịp thời, đồng bộ, phù hợp.

Để giải quyết kịp thời những phát sinh, tình huống khó khăn, vướng mắc mà các cơ chế, chính sách hiện hành chưa bao phủ hết, việc ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28.7.2021 của Quốc hội chính là sáng kiến lập pháp quan trọng đáp ứng yêu cầu bức thiết của thực tiễn, cơ sở pháp lý kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương được thực hiện các biện pháp đặc thù, đặc cách, đặc biệt, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đề xuất và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch chưa từng có tiền lệ, với mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của người dân lên trên hết, trước hết. Đến nay, khi đại dịch được đẩy lùi, kinh tế - xã hội của nước ta trong năm qua đã có được bước tiến vượt bậc với GDP đạt 8,02%, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022... đã chứng minh tính đúng đắn, kịp thời ứng phó với tình huống cấp bách đặt ra khi ban hành Nghị quyết số 30, qua đó khẳng định Quốc hội hành động, cộng đồng trách nhiệm, vì nhân dân. 

Có thể nói, Nghị quyết số 30 đã hoàn thành sứ mệnh. Tuy nhiên, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là trong bối cảnh có nhiều dịch bệnh mới nổi xuất hiện, việc Quốc hội cho phép thực hiện chuyển tiếp đối với một số quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 cũng hết sức cần thiết.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tĩnh NGUYỄN THỊ THÚY NGA: Cộng đồng trách nhiệm, lấy người dân làm trung tâm

Sáng kiến lập pháp đáp ứng kịp thời yêu cầu bức thiết của thực tiễn -0

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, bám sát yêu cầu thực tiễn, Quốc hội đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15. Đây được xem là sáng kiến lập pháp chưa từng có tiền lệ đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành; huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch bệnh…

Việc làm chưa có tiền lệ này đã khẳng định Quốc hội luôn sẵn sàng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, thể hiện rõ tinh thần cộng đồng trách nhiệm, lấy người dân làm trung tâm. Việc ban hành Nghị quyết 30 thể hiện sự sáng suốt, kịp thời của Quốc hội. Bởi, trong tình huống cấp bách vô cùng khó khăn của đất nước trước đại dịch Covid-19 phải có những biện pháp cấp bách, thậm chí chưa có tiền lệ với mục tiêu cao nhất là phải khống chế, ngăn chặn bằng được dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước nhất. Đây là chủ trương, chính sách hợp lòng dân, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn.

Nghị quyết tạo điều kiện cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động thực hiện các quyết sách sáng tạo, linh hoạt, thần tốc trong chỉ đạo, lãnh đạo hiệu quả các biện pháp chống dịch ở mức cao như trong tình trạng khẩn cấp. Đặc biệt, việc Quốc hội cho phép triển khai các biện pháp chưa được luật quy định hoặc khác với quy định trong các luật, pháp lệnh hiện hành để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19 về áp dụng cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách đã tạo cơ chế pháp lý đầy đủ hơn để huy động tối đa nguồn lực vaccine, thuốc, trang thiết bị, hóa chất, bệnh viện dã chiến, nhân lực, tài chính, quyết định những biện pháp đặc cách để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý do có những nội dung chưa được luật quy định và do những hệ lụy của dịch bệnh gây ra. 

Tác động của Nghị quyết 30 rất rõ, minh chứng ngay trong thực tiễn đời sống là nước ta đã kiểm soát tốt được dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn quốc, đưa đất nước bước vào trạng thái bình thường mới. Cùng với đó là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ hiệu quả, kịp thời cho người dân, doanh nghiệp, người lao động cùng người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; kinh tế - xã hội phục hồi nhanh với những thành tựu tăng trưởng ấn tượng...

ĐÀO CẢNH - KHÁNH DUY - DIỆP ANH thực hiện
#