Rõ trách nhiệm trong tiếp xúc cử tri của đại biểu

- 05:37, 01/06/2022

Để đạt được những kết quả tích cực trong công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh trong hoạt động TXCT, Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước nhấn mạnh việc tạo cơ sở pháp lý bảo đảm thực hiện tốt sự phối hợp này. Theo đó, bên cạnh các văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế phối hợp 4 cơ quan, Thường trực HĐND tỉnh ban hành nghị quyết riêng quy định quy chế TXCT của đại biểu HĐND tỉnh. Nghị quyết dành 1 chương riêng quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động TXCT của đại biểu HĐND tỉnh.

Tạo cơ sở pháp lý thực hiện tốt công tác phối hợp

Những năm gần đây, nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp nên hầu hết các buổi TXCT của Tổ đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước, cử tri tham gia đông và phát biểu ý kiến sôi nổi, trách nhiệm, hạn chế tình trạng cử tri bức xúc tại các buổi tiếp xúc, chất lượng các ý kiến, kiến nghị ngày càng được nâng cao, đi vào trọng tâm, kiến nghị đúng cấp có thẩm quyền. Đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tiếp thu, giải trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị hiệu quả, trách nhiệm, tận tình hướng dẫn cử tri thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân đúng quy định, ghi nhận các ý kiến phản ánh, đề xuất của cử tri để nghiên cứu nhằm tháo gỡ khó khăn cho cử tri. Việc giải trình trực tiếp với cử tri tại các buổi tiếp xúc giúp cử tri tin tưởng vào công tác lãnh đạo của Đảng, điều hành của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, từ đó cử tri cởi mở hơn trong việc trình bày quan điểm, phản ánh những tâm tư, bức xúc trong cuộc sống, giúp cho công tác quản lý nhà nước đạt hiệu quả.

Để đạt được những kết quả tích cực trong công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong TXCT, Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước nhấn mạnh việc tạo cơ sở pháp lý bảo đảm thực hiện tốt công tác phối hợp này. Theo đó, vào đầu mỗi nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức công tác đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thực hiện quy chế phối hợp của nhiệm kỳ trước và ký kết quy chế phối hợp làm cơ sở thực hiện trong cả nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong Quy chế phối hợp của 4 cơ quan, hoạt động TXCT được quy định tại 1 chương riêng, quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên.

Bên cạnh các văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế phối hợp 4 cơ quan, Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước ban hành Nghị quyết riêng quy định quy chế TXCT của đại biểu HĐND tỉnh. Nghị quyết dành 1 chương riêng quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động TXCT của đại biểu HĐND tỉnh. Việc ban hành nghị quyết về Quy chế hoạt động TXCT của đại biểu HĐND tỉnh giúp quy định rõ về quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động TXCT của đại biểu HĐND tỉnh, giúp hoạt động này có nhiều đổi mới, chất lượng TXCT được nâng lên.

Một buổi phối hợp TXCT 2 cấp của đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước, huyện Đồng Phú - ẢNH KHẮC BẢY
Một buổi phối hợp tiếp xúc cử tri 2 cấp của đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước, huyện Đồng Phú
Ảnh: KHẮC BẢY

Nâng cao trách nhiệm trong giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước cũng thẳng thắn nhìn nhận: Hình thức tổ chức TXCT của đại biểu HĐND tỉnh vẫn chủ yếu là TXCT tại đơn vị ứng cử, chưa tổ chức được các buổi TXCT chuyên đề, tiếp xúc với nhóm cử tri hoặc một bộ phận cử tri nhất định. Việc trực tiếp gặp gỡ, đối thoại để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề cử tri quan tâm chưa được nhiều đại biểu thực hiện. Việc giải trình kiến nghị cử tri của lãnh đạo các sở, ban, ngành đôi lúc còn hình thức, chủ yếu thông tin các quy định pháp luật, chưa đề ra hướng giải quyết các bức xúc, kiến nghị của cử tri; một số nội dung trả lời chưa đi vào trọng tâm vấn đề cử tri kiến nghị, làm cho cử tri chưa đồng tình và tiếp tục kiến nghị vào các đợt tiếp xúc sau.

Vì vậy, để công tác phối hợp nhiệm kỳ này trong hoạt động TXCT ngày càng chặt chẽ, Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước nhấn mạnh việc tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Thường xuyên theo dõi việc thực hiện quy chế của các cơ quan, đánh giá chính xác hiệu quả và những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện, kịp thời đề nghị các cơ quan tổ chức họp rút kinh nghiệm và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, rà soát để điều chỉnh các nội dung của Quy chế phối hợp và nghị quyết TXCT của HĐND tỉnh cho phù hợp.

Thường trực HĐND tỉnh cũng đặc biệt quan tâm việc nghiên cứu đổi mới hình thức TXCT; tăng cường tập huấn kỹ năng TXCT cho đại biểu HĐND tỉnh. Đặc biệt, lưu ý từng đại biểu HĐND tỉnh cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, nghiên cứu và rèn luyện, nâng cao kỹ năng TXCT, nắm chắc các quy định của pháp luật và các chính sách của địa phương để kịp thời giải đáp cho cử tri ngay tại buổi tiếp xúc. Thường trực HĐND tỉnh sẽ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

LÊ PHƯỚC