Rõ lộ trình những kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm

- Thứ Tư, 30/11/2022, 05:53 - Chia sẻ

Tại phiên họp giám sát mới đây về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh việc tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý, giải quyết các kiến nghị trước và sau Kỳ họp thứ 4; cần xác định lộ trình, thời gian giải quyết các kiến nghị ở các kỳ tiếp xúc trước chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là đối với những nhóm vấn đề đã được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chậm giải quyết, hoặc giải quyết chưa thỏa đáng, cử tri tiếp tục kiến nghị.

Báo cáo thêm về thiếu thuốc bảo hiểm y tế, ô nhiễm môi trường

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tây Ninh tại phiên họp, trước và sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh: tổng số ý kiến, kiến nghị cử tri đã tiếp nhận thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh là 67 kiến nghị. Trong đó, có 39 kiến nghị được trả lời làm rõ, chiếm 58,21%; 3 kiến nghị đã giải quyết dứt điểm, chiếm 4,48%; 25 kiến nghị đã trả lời và đang theo dõi kết quả thực hiện, chiếm 37,31%. UBND tỉnh cũng đã rà soát, báo cáo kết quả thực hiện những nội dung kiến nghị của cử tri đã giải quyết nhưng cần theo dõi tiến độ thực hiện tại các Kỳ họp thứ 9, 12, 14, 17, 19 (Khóa IX), trước và sau Kỳ họp thứ Nhất, thứ 2 (Khóa X) HĐND tỉnh.

Còn theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, tổng số kiến nghị đã được trả lời làm rõ là 34 kiến nghị, chiếm 50,74% (giảm 5 kiến nghị so với Báo cáo số 400/BC-UBND ngày 25.10.2022 của UBND tỉnh), do chuyển 5 kiến nghị đã trả lời làm rõ tại Báo cáo số 400/BC-UBND sang kiến nghị đang tiếp tục xử lý để tiếp tục theo dõi việc thực hiện.

Đó là: kiến nghị sửa chữa các tuyến đường trong khu vực Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời hiện đã xuống cấp, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; ngành chức năng sớm xem xét cho chủ trương, đồng thời có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thu hoạch cây rừng trồng để người dân thực hiện theo đúng quy định; cử tri phản ánh thời gian qua nông dân gặp khó khăn về đầu ra sản phẩm nông nghiệp do giá vật tư (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,…), xăng dầu tăng cao dẫn đến giá cả sản phẩm nông nghiệp tăng, khó tiêu thụ; kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế và vấn đề về hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa lớn từ ngày 3 - 6.5.2022 gây ra.

Như vậy, có 30 kiến nghị cần phải tiếp tục xử lý, chiếm 44,77%, cần được HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện.

Đối với các kiến nghị cử tri trước và sau các kỳ họp trước, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh thống nhất kết thúc việc theo dõi đối với 15/37 kiến nghị tại các kỳ họp thứ 9, 12, 14, 17, 19 (khóa IX) và Kỳ họp thứ Nhất, thứ 2 (khóa X), do những nội dung này đã được giải quyết dứt điểm, nội dung trả lời đã rõ hoặc nội dung giải quyết được đại biểu HĐND tỉnh, cử tri ghi nhận và đồng tình. Còn lại 22 nội dung chưa được xử lý dứt điểm, chưa giải quyết hoặc đang trong thời gian triển khai thực hiện, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, định kỳ báo cáo tiến độ kết quả giải quyết để thông báo kết quả cho Thường trực HĐND tỉnh.

Thảo luận tại buổi giám sát, các đại biểu kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành báo cáo thêm về tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế; các kiến nghị liên quan đến đầu tư công; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các lò mỳ, mủ cao su trên địa bàn tỉnh; những vướng mắc khi giải quyết thủ tục hành chính cho dân liên quan đến Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 27.7.2020 của UBND tỉnh về ban hành quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh…

Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh - ẢNH  NGỌC CẨN
Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh
ẢNH: NGỌC CẨN

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện

Cơ bản thống nhất kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện 51 kiến nghị đang tiếp tục thực hiện (thống nhất chuyển vấn đề về hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa lớn từ ngày 3 - 6.5 gây ra sang phụ lục trả lời, làm rõ). Trong đó, trước và sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh có 29 kiến nghị; các kỳ họp thứ 9, 12, 14, 17, 19 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Kỳ họp thứ Nhất, thứ 2 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 22 kiến nghị. Đồng thời, phân tích, đánh giá, làm rõ thêm nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các sở, ngành chức năng đối với những kiến nghị cử tri chậm giải quyết, nội dung trả lời chưa rõ, chưa nhận được sự đồng thuận của cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh việc tiếp tục theo dõi, chỉ đạo xử lý, giải quyết các kiến nghị trước và sau Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh; cần xác định lộ trình, thời gian giải quyết các kiến nghị ở các kỳ tiếp xúc trước chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là đối với những nhóm vấn đề đã được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng chậm giải quyết, hoặc giải quyết chưa thỏa đáng, cử tri tiếp tục kiến nghị. Đối với một số kiến nghị cần có thời gian, lộ trình thực hiện, đã có thông báo với cử tri về thời gian thực hiện và hoàn thành; cần thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

ĐẶNG NGỌC