Bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XII

Quyết liệt tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo đột phá

- Thứ Tư, 10/07/2024, 15:53 - Chia sẻ

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là người đứng đầu cần có giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp, khả thi; quyết tâm, quyết liệt hơn để tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, khắc phục sự chậm trễ, chồng chéo, vướng mắc, tạo đột phá trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhằm đạt kết quả cao trong thực hiện các chỉ tiêu.

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên trong phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XII, sáng 10.7.

Quyết liệt tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo đột phá
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Đ.T

Tạo đột phá trong lãnh đạo, quản lý, điều hành

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Gia Lai khóa 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã phân tích, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Qua đó, ghi nhận nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của UBND tỉnh, các ngành, các cấp về chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, HĐND tỉnh thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trên một số ngành, lĩnh vực, như: công tác quản lý đầu tư công; cải cách hành chính; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tội phạm trật tự xã hội, ma túy còn xảy ra và tiềm ẩn phức tạp; tại nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí...

Quyết liệt tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo đột phá
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Đ.T

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế nêu trên. Trong đó, có trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành và địa phương trong tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ có lúc, có việc còn chậm, chưa kịp thời hoặc tham mưu“cầm chừng” sợ sai, thụ động, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu quyết tâm.

Thẳng thắn chỉ ra thực trạng trên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần có giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp, khả thi, quyết tâm, quyết liệt hơn để tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khắc phục sự chậm trễ, chồng chéo, vướng mắc, tạo đột phá trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, nhằm đạt kết quả cao trong thực hiện các chỉ tiêu thời gian đến.

Tiếp tục rà soát các nội dung cấp bách trình kỳ họp gần nhất

Trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, đã có 68 lượt ý kiến thảo luận tổ và thảo luận chung tại hội trường. Qua đó, đại biểu đã biểu quyết và thông qua 36 nghị quyết trên các lĩnh vực, làm cơ sở cho UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện.

Quyết liệt tháo gỡ “điểm nghẽn”, tạo đột phá
Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp. Ảnh: Đ.T

Nhấn mạnh các nghị quyết vừa được thông qua có vai trò quan trọng, tạo hành lang pháp lý để việc thực hiện các cơ chế, chính sách bảo đảm theo quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện ngay các nghị quyết vừa được thông qua. Tiếp tục rà soát các nội dung cấp bách chưa trình tại kỳ họp này, hoàn chỉnh hồ sơ để trình tại kỳ họp gần nhất. Nhất là các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh khi triển khai thực hiện các luật đã được Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ ngày 1.7 và ngày 1.8.2024.

Đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Về hoạt động giám sát, nội dung đáng chú ý là HĐND tỉnh Gia Lai đã xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát HĐND tỉnh liên quan thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 7.7.2023 của HĐND tỉnh giám sát về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018 - 2022; báo cáo việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15 và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh Khóa XII chưa được giải quyết, hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

Qua đó, các đại biểu đánh giá cao sự tích cực, đổi mới, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh; tổ chức nhiều hoạt động giám sát, đối thoại, TXCT ngoài địa bàn ứng cử, tổ chức phiên giải trình, chất vấn tập trung vào các nội dung cử tri quan tâm, có trọng tâm, trọng điểm và đạt nhiều kết quả tích cực, kịp thời. Đã đồng hành với UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chung về phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm.

Tại Kỳ họp, có 2 đại biểu chất vấn đối với 3 nội dung. Chủ tọa đề nghị UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết đã trả lời chất vấn nhằm đáp ứng tốt hơn nữa mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Bảo Phương
#