Phối hợp xây dựng phóng sự về chủ đề giải trình

- 09:10, 12/05/2022

Từ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, hoạt động giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình đã trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Quá trình thực hiện, vấn đề giải trình thuộc lĩnh vực hoạt động của Ban nào thì Thường trực HĐND tỉnh giao Ban đó chủ trì tham mưu. Trên cơ sở phân công của Thường trực, các Ban được giao chủ trì tổ chức khảo sát, xây dựng bộ câu hỏi phục vụ phiên giải trình; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng video clip, phóng sự về chủ đề giải trình.

Hoạt động thường xuyên

Căn cứ quy định của pháp luật và qua các phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Quy trình chuẩn bị, tổ chức giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND để Thường trực HĐND cấp huyện áp dụng thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

Trên cơ sở tình hình thực tiễn, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hoạt động giải trình bằng các hình thức phù hợp như: Đề nghị lãnh đạo, thành viên uBND tỉnh báo cáo, giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; tổ chức các phiên giải trình chuyên đề làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh và những vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề qua giám sát, khảo sát theo đề xuất của các Ban, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh.

Quá trình thực hiện, đối với vấn đề giải trình thuộc lĩnh vực hoạt động của Ban nào thì Thường trực HĐND tỉnh giao Ban đó chủ trì tham mưu. Trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND được giao chủ trì tổ chức khảo sát, xây dựng bộ câu hỏi phục vụ phiên giải trình; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng video clip, phóng sự về chủ đề giải trình; phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức phiên giải trình. Quá trình điều hành, Chủ tọa nhấn mạnh những vấn đề bức xúc đã được các Ban, đại biểu chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan liên quan báo cáo, giải trình. Sau phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Thông báo kết luận, trong đó đề nghị UBND tỉnh, các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm các nội dung đã cam kết tại phiên giải trình, nhất là các cam kết về thời gian hoàn thành; khắc phục những hạn chế, khó khăn, thực hiện tốt hơn nữa chức năng của đơn vị; đồng thời, giao các Ban, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện cam kết sau giải trình; các cơ quan thông tấn, báo chí kịp thời thông tin đến cử tri về kết luận phiên giải trình để phát huy vai trò giám sát của người dân về trách nhiệm thực hiện của cơ quan, đơn vị.

Phối hợp xây dựng phóng sự về chủ đề giải trình -0
Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình tổ chức phiên họp giải trình về công tác quản lý các dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh

Hiệu quả thiết thực

Với phương châm “vừa làm, vừa rút kinh nghiệm”, từ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tốt nhiều phiên giải trình với các nội dung được cử tri, dư luận quan tâm. Hoạt động giải trình đã trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các vấn đề thuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng, tạo niềm tin đối với cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Điển hình như phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh về thực hiện một số chính sách đối với người có công. Đây là một nội dung quan trọng về thực hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc từ ngàn xưa đến nay. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nhiều nguồn lực cho việc thực hiện chính sách đối với người có công và đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, cử tri và một số người có công còn nhiều lần kiến nghị, phản ánh về giải quyết thủ tục hồ sơ chậm, muộn, sai sót; một số chính sách thực hiện chưa kịp thời. Những hạn chế này ảnh hưởng đến kết quả chung của công tác chăm sóc người có công, ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm và niềm tin của một bộ phận người có công.

Trước thực trạng trên, Thường trực HĐND tỉnh đã giao Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh khảo sát, tham mưu tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện một số chính sách đối với người có công trên địa bàn tỉnh. Ngay sau phiên giải trình, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Quyết định về việc phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định thực hiện chế độ mai táng phí, bảo hiểm y tế cho các đối tượng hưởng chế độ theo quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ chi trả trợ cấp, chế độ cho đối tượng. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp xét duyệt và đề nghị công nhận liệt sỹ, thương binh; hướng dẫn xét duyệt và đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; thực hiện nghiêm túc công tác quản lý hồ sơ, chế độ đối với người có công; công tác khen thưởng, cấp đổi bằng khen, huân huy chương cho các đối tượng theo quy định.

TRẦN THÙY