HĐND tỉnh Long An giám sát việc quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất công

Phải có tầm nhìn dài hạn trong quy hoạch, tạo lập quỹ đất sạch

- Thứ Sáu, 07/10/2022, 06:55 - Chia sẻ

UBND tỉnh Long An cần khẩn trương xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổng thể, toàn diện về quản lý, sử dụng và đấu giá đất công theo từng giai đoạn và từng năm bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Phải có tầm nhìn dài hạn trong quy hoạch, tạo lập quỹ đất sạch theo hướng quy mô lớn để thu hút các tổ chức vào tham gia đấu giá thực hiện các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, thương mại, dân cư hiện đại. Trong đấu giá quyền sử dụng đất công, các khâu phải thực hiện công khai, minh bạch, xây dựng nhiều phương án đấu giá để cân nhắc, lựa chọn phương án và thời điểm tối ưu, đạt hiệu quả cao nhất…

Đó là những nội dung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều lưu ý khi làm việc với UBND tỉnh về việc quản lý và đấu giá quyền sử dụng đất công trên địa bàn.

Tạo thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng

Thời gian qua, việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh Long An từng bước đi vào nền nếp, đạt hiệu quả. UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về đất công khá đầy đủ, kịp thời; ban hành quy chế phối hợp, phân công, phân cấp cho từng sở ngành, địa phương trong quản lý, sử dụng đất công. Đến nay, toàn tỉnh có 5.511 thửa đất công nhỏ, với tổng diện tích 2.222ha, trong đó có 432 thửa với diện tích 1.705ha đã được đo đạc, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu địa chính. Ngoài ra, có 12 khu đất diện tích lớn, với tổng diện tích 2.991ha, tập trung chủ yếu tại huyện Đức Huệ và các địa phương vùng Đồng Tháp Mười.

Đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất công, bảo đảm thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định, góp phần tạo nguồn thu lớn cho ngân sách để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Như từ năm 2017 đến nay, huyện Đức Hòa đã tổ chức bán đấu giá đất công thu về ngân sách 1.318 tỷ đồng, huyện Cần Đước thu về 150 tỷ đồng, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường thu về 1.132 tỷ đồng….

Hiện nay, để tiếp tục tạo nguồn thu ngân sách đầu tư các công trình hạ tầng, tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường đang tập trung thực hiện các dự án tạo lập, phát triển quỹ đất sạch để tổ chức bán đấu giá. Điển hình như: tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai thành phố Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây; dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để bố trí tái định cư đường tỉnh 830E và phát triển khu đô thị tại huyện Bến Lức; dự án Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch cặp đường tỉnh 826D để phát triển khu đô thị tại huyện Cần Giuộc…

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế nhất định trong việc quản lý và đấu giá quyền sử dụng đất công. Đó là, chưa rà soát, thống kê đầy đủ các thửa đất công; còn 1.322 thửa đất nhỏ, với diện tích 516ha chưa hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc để lập hồ sơ quản lý; còn tình trạng đất công bị lấn chiếm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Việc xây dựng phương án đấu giá đất công còn một số hạn chế về phương thức tổ chức đấu giá, thời điểm đưa ra đấu giá, xác định giá khởi điểm, kiểm soát quá trình thực hiện đấu giá. Hiện nay, chưa có quy định về cơ chế tài chính tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất, quản lý và khai thác quỹ đất công, nên còn khó khăn về cơ sở pháp lý để triển khai đồng bộ.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều kết luận giám sát UBND tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều kết luận giám sát UBND tỉnh

Cần kế hoạch tổng thể về quản lý, đấu giá đất công

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo sơ kết đánh giá việc thực hiện quyết định 1331/QĐ-UBND ngày 12.4.2021 về quy chế phối hợp quản lý, sử dụng đất do Nhà nước quản lý để chấn chỉnh, tăng cường thanh tra, kiểm tra nâng cao trách nhiệm của từng sở ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong quản lý, sử dụng đất và giá quyền sử dụng đất công bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả, đúng pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công; rà soát, sắp xếp các khu đất công có diện tích lớn, đất nông lâm trường do các tổ chức kinh tế trước đây để lại.

Kết luận giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều ghi nhận, đánh giá cao UBND tỉnh và các ngành chức năng trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức quản lý và đấu giá quyền sử dụng đất công thời gian qua. Đồng thời đề nghị, UBND tỉnh khẩn trương xây dựng quy hoạch, kế hoạch tổng thể, toàn diện về quản lý, sử dụng và đấu giá đất công theo từng giai đoạn và từng năm bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Trong đó, cần phân định rõ diện tích đất sẽ dành cho đầu tư các công trình công cộng; diện tích đất dành làm quỹ đất công dự trữ theo quy hoạch phát triển của tỉnh; các khu đất công tại vị trí trung tâm cần ưu tiên cho mục đích công cộng, hạn chế chuyển đổi sang đất ở, dân cư. Khẩn trương hoàn thành đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hoàn thiện hồ sơ pháp lý quản lý đất công. Phải có tầm nhìn dài hạn trong quy hoạch, tạo lập quỹ đất sạch theo hướng quy mô lớn để thu hút các tổ chức vào tham gia đấu giá thực hiện các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, thương mại, dân cư hiện đại.

Trong đấu giá quyền sử dụng đất công, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều đề nghị, các khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thẩm định giá, xác định giá khởi điểm, tổ chức đấu giá, phê duyệt kết quả trúng đấu giá, nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà nước, phải thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. Xây dựng nhiều phương án đấu giá để cân nhắc, lựa chọn phương án và thời điểm đưa ra đấu giá tối ưu nhất, đạt hiệu quả cao nhất. Đối với các khu đất có khả năng tăng thêm giá trị, sinh lợi cao nếu được đầu tư thêm hạ tầng, cần có phương án đầu tư để đấu giá phù hợp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều lưu ý.

Bài và ảnh: CÔNG THÀNH