Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Lâm Đồng

Kịp thời sửa đổi quy định không còn phù hợp

- Thứ Tư, 01/02/2023, 06:23 - Chia sẻ

Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh (Kỳ họp thứ 6), Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là những nội dung đang giải quyết nhưng thực hiện chậm; quá trình giải quyết, phải đề ra lộ trình thực hiện cụ thể, thời gian hoàn thành để giải quyết dứt điểm các kiến nghị theo thẩm quyền. Quan tâm giải quyết kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu sửa đổi những nội dung không phù hợp.

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận: UBND tỉnh đã tiếp thu 100% kiến nghị, kịp thời xem xét và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, có phương án giải quyết. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ đã tiếp thu, tham mưu giải quyết hoặc trực tiếp giải quyết các kiến nghị theo quy định. Các kiến nghị được xem xét, trả lời đầy đủ, cơ bản đúng trọng tâm, bảo đảm thời gian. Việc giải quyết các kiến nghị của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương cơ bản đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Đến nay, tất cả các kiến nghị đều được xem xét, giải quyết, tỷ lệ kiến nghị đã được giải quyết, đã và đang giải quyết đạt tỷ lệ cao (chiếm trên 72,8% kiến nghị được xem xét, giải quyết).

Tham mưu sửa đổi những nội dung không phù hợp

Qua nghiên cứu, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng nhận thấy bất cập đối với kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thành phố Bảo Lộc về “đề nghị xem xét giải quyết các thửa đất còn lại (nhỏ, hẹp) sau khi Nhà nước thu hồi đất cho dự án đường tránh”.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, kiến nghị này đã được giải quyết, xử lý và trả lời như sau: theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1.11.2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị UBND thành phố Bảo Lộc có thông báo để người dân biết, thực hiện; đồng thời, đề nghị các hộ dân có nhu cầu thì liên hệ với UBND thành phố Bảo Lộc để được hướng dẫn, thực hiện. Đối với việc xử lý diện tích đất nhỏ hẹp liền kề thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 23.2.2022 của UBND tỉnh.

Theo Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng, Khoản 5 Điều 3 của Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND không phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Đất đai năm 2013, thiếu tính khả thi và các địa phương không áp dụng được trên thực tế. Qua giám sát của Thường trực HĐND tỉnh trong năm 2022 đối với chuyên đề “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình giao thông từ năm 2019 đến năm 2021”, UBND cấp huyện cũng đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định nêu trên. Tại các hội nghị TXCT, cử tri cũng phản ánh kiến nghị về những khó khăn khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Trong đó, diện tích thửa đất còn lại của người dân nhỏ hẹp nhưng không thể giải quyết, làm phát sinh đơn thư, kiến nghị của người dân.

Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tự kiểm tra, tham mưu sửa đổi những nội dung không phù hợp tại Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1.11.2021 của UBND tỉnh.

Quan tâm giải quyết kiến nghị của các Tổ đại biểu

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết đối với các kiến nghị của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Điển hình, Tổ đại biểu đơn vị huyện Đức Trọng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng có ý kiến với chủ đầu tư (Công ty TNHH Hùng Phát) đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa tuyến đường dân sinh bên trái đường cao tốc hướng từ huyện Đức Trọng đi thành phố Đà Lạt. Đây là kiến nghị của cử tri huyện Đức Trọng từ lâu nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan thuộc tỉnh.

Tổ đại biểu đơn vị huyện Lạc Dương đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với UBND huyện xử lý Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Long Hội thực hiện việc khắc phục sạt lở, hỗ trợ thiệt hại cho 10 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, bởi nhà máy của công ty vận hành hoạt động.

Tổ đại biểu đơn vị huyện Đạ Tẻh - Cát Tiên đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành liên quan quan tâm bố trí vốn đầu tư hoàn thiện đường giao thông đến thôn 4, xã Phước Cát 2; bổ sung kinh phí thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hạng mục Đường tránh ngập lòng hồ, nạo vét kênh sau tràn xả lũ, thuộc dự án Hồ chứa nước Đạ Sị huyện Cát Tiên; xem xét không thu hồi tiền trợ cấp chi sai của các đối tượng thương binh, chất độc hóa học đối với những đối tượng đã chết.

Tổ đại biểu đơn vị thành phố Bảo Lộc đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm thẩm định phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước cho hồ Lộc Thanh; Sở Xây dựng sớm thẩm định việc điều chỉnh quy hoạch dự án sau khi cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ Lộc Thanh. Tổ đại biểu đơn vị huyện Lâm Hà đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm bàn giao cho Nhà máy nước Lâm Hà quản lý, khai thác dự án công trình nước sạch: mở rộng đấu nối với Trạm cấp nước thị trấn Đinh Văn…

LÊ HOÀNG