DẤU ẤN NỔI BẬT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH HƯNG YÊN TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ ĐẾN NAY

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

- Thứ Hai, 04/12/2023, 07:41 - Chia sẻ

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVII đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó, các kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh đã có nhiều cải tiến về công tác chuẩn bị nội dung, cách thức điều hành của chủ tọa Kỳ họp. Hoạt động giám sát có nhiều chuyển biến tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu; hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT), tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm…

Quan tâm đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND

Theo đánh giá của các đại biểu HĐND tỉnh, nửa đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chương trình, nhiệm vụ đề ra; nhất là công tác tổ chức tốt các kỳ họp thường lệ, kỳ họp chuyên đề giải quyết kịp thời các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những đổi mới trong công tác chuẩn bị nội dung, cách thức điều hành của Chủ tọa góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh. Chất lượng các nghị quyết ban hành bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền, khả thi và có tính ổn định.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thành công 17 kỳ họp (5 kỳ họp thường lệ và 12 kỳ họp chuyên đề). Các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền đã được HĐND tỉnh xem xét, quyết định, cụ thể hóa đầy đủ với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với thực tiễn địa phương. Bên cạnh đó, việc sắp xếp bố trí nội dung khoa học, hợp lý; rút ngắn thời gian đọc báo cáo đã giúp đại biểu có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu tài liệu, thảo luận tổ, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Các nội dung định hướng thảo luận tập trung vào những vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau, những vấn đề cử tri và Nhân dân toàn tỉnh quan tâm.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Xuân Tiến, những kết quả HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVII đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Qua đó, tiếp tục phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương.

Công tác đánh giá triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND cũng được quan tâm. Ngoài giám sát thường xuyên qua văn bản, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức các đoàn giám sát chuyên đề gắn với việc thực hiện các nghị quyết. Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc trong quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống; kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với điều kiện địa phương và các quy định của pháp luật.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND được cải tiến theo phương pháp “hỏi nhanh - đáp gọn”; phát huy dân chủ, khuyến khích đại biểu tham gia phát biểu, phản ánh tình hình thực tế và chất vấn, yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực tiếp giải trình. Tại các kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm, các đại biểu HĐND tỉnh tham gia chất vấn trực tiếp đã đặt trên 42 câu hỏi đối với UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan đến 12 lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Nhìn chung, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm, thu hút được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm theo dõi…

Chú trọng khảo sát thực tế, nâng cao chất lượng thẩm tra

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay vẫn còn một số hạn chế cần được tập trung khắc phục. Trong đó, chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh dù có chuyển biến nhưng chưa bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ; chức năng giám sát của đại biểu HĐND chưa hiệu quả; hiệu quả giám sát việc giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa cao…

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Xuân Tiến, thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND. Trong đó, chú trọng khảo sát thực tế để nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết; tăng cường phối hợp và đề cao trách nhiệm của cơ quan soạn thảo để góp phần nâng cao chất lượng quyết nghị của HĐND. Đặc biệt, tăng cường phối hợp với UBND tỉnh trong giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền giữa hai kỳ họp, để UBND tỉnh kịp thời điều hành những vấn đề cấp thiết, phát sinh trong thực hiện một số nhiệm vụ phát triển.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng tập trung nâng cao chất lượng giám sát tại kỳ họp; đổi mới hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn; tập trung lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn liên quan đến những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương, được nhiều đại biểu HĐND, cử tri quan tâm. Đồng thời, nâng cao chất lượng, tăng số lượng hoạt động giám sát chuyên đề; tăng cường phối hợp để thực hiện tốt chương trình hoạt động giám sát, khảo sát; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các ngành, các cấp trong việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của Đoàn giám sát và thực hiện tái giám sát các vấn đề chưa được giải quyết.

Ngoài ra, HĐND tỉnh sẽ đổi mới nội dung và hình thức TXCT sau các kỳ họp, tăng cường TXCT theo chuyên đề, chú trọng đối thoại trực tiếp, gắn TXCT với việc tuyên truyền các nghị quyết của HĐND. Cùng với đó, xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ hàng năm; tiếp nhận, chuyển đơn và đôn đốc, theo dõi việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định.

HUYỀN LOAN
#