Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hiện thực hóa thể chế dân chủ, lấy người dân làm trung tâm

- Thứ Ba, 21/02/2023, 11:21 - Chia sẻ

Lược ghi Phát biểu chào mừng của UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH QUẢNG NINH NGUYỄN XUÂN KÝ tại Hội nghị

Kính thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV!

Kính thưa đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư!

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và các bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương!

Thưa các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố và các đại biểu tham dự Hội nghị!

Trong không khí vui mừng, phấn khởi, tràn đầy sắc Xuân của những ngày đầu năm Quý Mão, tỉnh Quảng Ninh rất vinh dự được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn làm địa điểm tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, tôi xin trân trọng cảm ơn, nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe đồng chí Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, bộ, ban, ngành, các cơ quan Trung ương, lãnh đạo HĐND 62 tỉnh, thành phố trong cả nước và các đại biểu tham dự hội nghị đã về với thành phố Hạ Long xinh đẹp và hiếu khách.

Đi đầu đổi mới, cực tăng trưởng toàn diện khu vực phía Bắc

Phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp, truyền thống văn hóa và cách mạng, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, khát vọng đổi mới, quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức Quảng Ninh đã và đang bứt phá vươn lên dựa trên những động lực mới, nguồn lực mới, khí thế mới, ở tầm cao mới.

Trong mấy nhiệm kỳ gần đây, Quảng Ninh liên tục thể hiện rõ tinh thần kế thừa, đổi mới và phát triển, đoàn kết nhất trí, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá để chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, tiên phong trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để phát huy mọi tiềm năng, lợi thế cho phát triển; đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông, tổng thể gắn với tổ chức lại không gian phát triển, kiến tạo các hành lang phát triển mới theo mô hình “một tâm, hai tuyến đa chiều, các mũi đột phá, ba vùng động lực”.

Gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, theo tiêu chí “hạnh phúc”, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thu hẹp nhanh chênh lệch vùng miền; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh, phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Quảng Ninh đã phát triển nhanh chóng, vươn lên trở thành một trong những địa phương đi đầu đổi mới của vùng đồng bằng Bắc bộ, một cực tăng trưởng toàn diện của khu vực phía Bắc.

Từ năm 2020 đến nay, trong bối cảnh cực kỳ khó khăn, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh và hệ thống chính trị của toàn tỉnh đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức thực tiễn, quản trị xã hội, quản lý nhà nước, quản trị phát triển bền vững địa phương, năng lực thích ứng với sự thay đổi, quản trị rủi ro, ứng phó linh hoạt, nhạy bén, quyết đoán, kịp thời và xử lý hiệu quả với mọi tình huống nảy sinh theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Quảng Ninh đã nổi lên là một điểm sáng về sự chủ động, sáng tạo trong phòng, chống dịch, giữ vững địa bàn “an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới”; thực hiện tốt “mục tiêu kép” với đà tăng trưởng GRDP trên hai con số trong 7 năm liên tiếp (2016 - 2022); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng bền vững; dịch vụ, du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,28%; quy mô nền kinh tế đạt 269.000 tỷ đồng (đứng thứ 7 cả nước), gấp 2,36 lần so với 2015, gấp 4,88 lần so với năm 2010; GRDP bình quân đầu người đạt trên 8.200 USD (cao nhất ở khu vực phía Bắc); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tăng bình quân khoảng 10%/năm và luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 67% (đứng thứ 5 cả nước).

Cũng trong năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đồng thời hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, chuyển sang giai đoạn thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều mới của tỉnh cao hơn nhiều mức bình quân chung của cả nước.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới. Đảng bộ nhiều năm liền đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động để thực hiện có hiệu quả các quyết sách đổi mới.

Chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm

HĐND tỉnh Quảng Ninh có nhiều đổi mới tổ chức và hoạt động nhằm hiện thực hóa thể chế dân chủ, trở thành một phần quan trọng bậc nhất của quản trị địa phương. Nhất là trên các phương diện đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, quyết định những vấn đề mang tính địa phương, giám sát quyền lực nhà nước tại địa phương.

Trong điều kiện một tỉnh cơ cấu xã hội biến đổi rất nhanh, nhất là gia tăng tầng lớp trung lưu, HĐND tỉnh đã luôn thể hiện được tiếng nói đa dạng của các tầng lớp Nhân dân và bản chất Nhà nước của dân, dân và vì dân; quyết định các vấn đề của địa phương ngày càng thể hiện rõ trách nhiệm cao hơn, khó hơn trong điều kiện mâu thuẫn này được giải quyết thì mâu thuẫn mới lại xuất hiện, nhiều khi phức tạp hơn, khó giải quyết hơn; cái mới nảy sinh hằng ngày, hằng giờ; nhiệm vụ giám sát được tăng cường cùng với nhịp độ thúc đẩy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; TXCT, giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đặt ra ngày càng thực chất hơn, trách nhiệm cao hơn gắn với thực hành dân chủ rộng rãi, thúc đẩy dân vận chính quyền, hướng mạnh về cơ sở…

Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng cũng đặt ra nhiều yêu cầu rất mới về quản trị địa phương khu vực đô thị gắn với đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm của hệ thống chính trị địa phương mà ở đó HĐND là môt thiết chế cực kỳ quan trọng, phải tham dự tích cực vào các vấn đề hệ trọng. Nhất là giữa bảo đảm tính thống nhất quản lý nhà nước với phân cấp, phân quyền, ủy quyền; giữa phát huy vai trò của người đứng đầu tổ chức Đảng với người đứng đầu HĐND khi một người đồng thời đảm nhiệm; giữa siết chặt kỷ cương, kỷ luật với khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Rõ ràng, HĐND đã và đang thể hiện ngày càng rõ là một thiết chế cực kỳ quan trọng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là một bộ phận cấu thành của nền quản trị địa phương hiện đại, dân chủ, năng động, hiệu quả, chuyên nghiệp, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm. Nhiều năm liền, Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), trong đó có vai trò rất quan trọng của HĐND các cấp.

Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, song trên hành trình tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra đến năm 2030 trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước đòi hỏi phải nỗ lực, phấn đấu lớn hơn. Hội nghị hôm nay chính là dịp rất tốt để Quảng Ninh được lắng nghe và học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh, thành bạn, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo quý từ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, từ đó có những quyết sách đúng đắn và giữ đà phát triển trong thời gian tới. Đó là những điều hết sức trân quý.

----------------

(*) Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

SONG NGUYÊN lược ghi
#