Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với triển khai thực hiện

- Thứ Bảy, 09/03/2024, 15:33 - Chia sẻ

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi về vai trò, ý nghĩa của Hội nghị toàn quốc lần thứ Hai triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội Khóa XV được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước vừa qua.

Chia sẻ với Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết: Việc tổ chức hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác triển khai thực hiện các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng là phải gắn kết chặt giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật và bảo đảm hệ thống pháp luật được thực hiện một cách công bằng, văn minh.

Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội là hết sức cần thiết -0
Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu.

Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Hội nghị đã chỉ rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cơ quan đơn vị và thời hạn để quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm.

Thông qua Hội nghị, Chính phủ và các cơ quan có liên quan nhận thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn, triển khai thi hành các luật, nghị quyết một cách nghiêm túc.

Việc tổ chức Hội nghị triển khai các luật, nghị quyết là hết sức cần thiết, là diễn đàn để Chính phủ và các cơ quan có liên quan báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện các luật, nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế.

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng kỳ vọng, tại các Hội nghị tiếp theo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể dành nhiều thời gian hơn để Chính phủ cũng như các cơ quan có liên quan chia sẻ về công tác xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện các luật, nghị quyết. Nhất là, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và cam kết thời hạn hoàn thành để các luật, nghị quyết của Quốc hội kịp thời đi vào thực tiễn.

Sau Hội nghị này, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng sẽ có kế hoạch phối hợp với Đoàn ĐBQH thành phố, UBND thành phố, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức các hội nghị triển khai các luật, nghị quyết mà Quốc hội vừa mới ban hành.

Tại Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội đã thông qua nhiều dự án luật rất quan trọng, đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi); các Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)…

Các luật này có hiệu lực sẽ giải quyết rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong thi hành công vụ của các cơ quan nhà nước và góp phần rất lớn vào bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người dân. Vì vậy, TP Đà Nẵng cũng sẽ xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban HĐND, UBND thành phố và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai, thi hành; xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân trong thực thi công vụ theo thẩm quyền, trách nhiệm được quy định trong các luật, nghị quyết.

Đây cũng là một trong những giải pháp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay.

Tấn Tài (lược ghi)
#