Đường dây “nóng” tiếp nhận trực tiếp ý kiến cử tri

- 06:31, 13/06/2022

Để chuyển tải các nội dung trong điều hành, triển khai nhiệm vụ, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam luôn quan tâm, chú trọng thông tin, tuyên truyền hoạt động của HĐND, đây là cầu nối để kết nối với cử tri và nhân dân, đưa nghị quyết của HĐND sớm phát huy hiệu quả. Trong đó, có việc: Thiết lập và duy trì đường dây “nóng” tại các kỳ họp HĐND tiếp nhận những ý kiến trực tiếp của cử tri và nhân dân; xây dựng nội dung tuyên truyền “Cơ quan chức năng với cử tri”; chú trọng thông tin, tuyên truyền các phiên giải trình...

Lắng nghe phản ánh trực tiếp của người dân

Theo đó, tại các kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam thiết lập và duy trì đường dây “nóng” tiếp nhận những ý kiến trực tiếp của cử tri và Nhân dân. Đây là diễn đàn để cử tri, Nhân dân nêu lên những băn khoăn, ý kiến chưa có điều kiện phản ánh, hoặc có tính chất bức xúc cần được trả lời ngay. Các ý kiến được Chủ tọa kỳ họp tiếp nhận và phân loại trực tiếp qua hệ thống phần mềm hoạt động của HĐND tỉnh, đề nghị các cơ quan chức năng trả lời trực tiếp tại kỳ họp; những nội dung do điều kiện thời gian chưa trả lời tại kỳ họp được tập hợp chuyển tới UBND tỉnh, các cơ quan liên quan để chỉ đạo trả lời, giải quyết và thông tin kết quả giải quyết đến cử tri ngay sau kỳ họp.

Quá trình triển khai nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và thông qua HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nắm bắt thông tin, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, để có giải pháp tháo gỡ, chỉ đạo kịp thời nhằm đưa nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của các Tổ đại biểu, của cá nhân mỗi đại biểu HĐND tỉnh trong việc giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với cử tri; tuyên truyền, giải thích cho cử tri và Nhân dân hiểu về các nghị quyết, cơ chế, chính sách HĐND tỉnh ban hành; đồng thời, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân chuyển tới HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động TXCT, tiếp công dân. Việc TXCT hướng về địa bàn thôn, tổ dân phố để nghe ý kiến phản ánh trực tiếp của người dân. Thường trực HĐND mời đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham gia và giải đáp trực tiếp những ý kiến, kiến nghị được cử tri quan tâm, phản ánh. Những ý kiến được cử tri nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có ý kiến, dành sự quan tâm chung cũng được tổng hợp để giải đáp và tuyên truyền tại Hội nghị.

Cùng với đó, Văn phòng, các Ban của HĐND tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh xây dựng nội dung tuyên truyền “Cơ quan chức năng với cử tri” trong Chuyên mục “Vấn đề hôm nay” phát sóng mỗi tháng 1 kỳ, tập trung phản ánh kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (gồm cả kết quả làm được cũng như những tồn tại, hạn chế), nhất là những vấn đề bức xúc, chưa hoặc chậm giải quyết. Qua đó, tăng cường sự giám sát của Nhân dân; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chức năng, các địa phương trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam kiến nghị trong một buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh
Cử tri xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam kiến nghị trong một buổi tiếp xúc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh

Bảo đảm sự theo dõi, giám sát của cử tri

Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam cũng rất chú trọng thông tin, tuyên truyền các phiên giải trình trong năm. Đây là diễn đàn tập trung làm rõ việc thực hiện các cam kết, lời hứa của các cơ quan chức năng trước đại biểu và cử tri; là bước đôn đốc, giám sát trước khi diễn ra các kỳ họp thường lệ. Với các phiên họp có nội dung giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đưa vào chương trình công tác năm (định kỳ 2 phiên/năm vào giữa các kỳ họp thường lệ) để các Ban của HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan chủ động chuẩn bị nội dung. Nội dung giải trình thường là các nội dung đã được cử tri ý kiến, kiến nghị nhiều lần; hoặc đại biểu HĐND tỉnh chất vấn ở các kỳ họp trước, các Ban HĐND tỉnh có kiến nghị qua giám sát song chậm được giải quyết hoặc kết quả giải quyết còn hạn chế.

Thường trực HĐND tỉnh mời đại diện Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để giải trình, mời các đại biểu HĐND tỉnh, nhất là ở các Tổ đại biểu tham dự cùng, mời Lãnh đạo UBND tỉnh dự để tiếp thu chung và chỉ đạo thực hiện; chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong thông tin, tuyên truyền, dành thời lượng phát sóng các phiên giải trình để bảo đảm sự theo dõi, giám sát của cử tri và Nhân dân.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện Chương trình phối hợp công tác theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó, ngoài phối hợp trong chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, còn tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành, nhất là các nghị quyết liên quan cơ chế, chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, tới cán bộ, đảng viên, cử tri, Nhân dân trong tỉnh, bảo đảm thường xuyên, kịp thời, hiệu quả, giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, bảo đảm việc tuân thủ pháp luật trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện.

Đồng thời, phối hợp nắm bắt các nội dung có tính chất bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, báo chí tập trung phản ánh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp cần có sự chỉ đạo của tỉnh và giám sát của HĐND tỉnh để Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

Nguyễn Hoàng