Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Kạn

Đồng lòng vượt qua khó khăn

- Thứ Ba, 19/07/2022, 06:02

Theo ghi nhận tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bắc Kạn Khóa X, với truyền thống đoàn kết, thống nhất; nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị; chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, 6 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là, phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; kinh tế tiếp tục phục hồi, duy trì ổn định...

Nhiều kết quả khả quan

Tại phiên khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh nhấn mạnh: 6 tháng đầu năm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn đạt được những kết quả quan trọng.

Theo đó, việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp bước đầu mang lại hiệu quả; khu vực nông, lâm nghiệp tăng trưởng 3,69%; các địa phương đã tập trung triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, tổ chức thành công Ngày hội nông sản OCOP gắn với tuần lễ du lịch - di sản văn hóa Ba Bể. Đến nay, toàn tỉnh đã có 21 xã và thành phố Bắc Kạn đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoạt động công nghiệp cơ bản ổn định, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn đã phục hồi trở lại. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu NSNN trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước đạt 417,5 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đứng thứ 54/63 tỉnh, thành phố và tăng năm 5 bậc so với năm 2020. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 11 bậc, đứng thứ 48/63 tỉnh, thành phố...

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Duy Chinh đánh giá: mặc dù gặp nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng tăng cao và tác động tiêu cực từ tình hình thế giới, song với truyền thống đoàn kết, thống nhất cao; nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là, phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân; kinh tế tiếp tục được phục hồi, duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh tăng 4,52%.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp
Ảnh: Khánh Duy

Tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp

Dù đạt nhiều kết quả quan trọng, song theo báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, tỉnh Bắc Kạn cũng cần tập trung khắc phục nhiều tồn tại, hạn chế. Trong đó, quy mô kinh tế nhỏ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh so với cả nước và các tỉnh trong khu vực còn thấp; việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công còn gặp khó khăn liên quan đến công tác phê duyệt dự án, xác định giá đất; công tác kiểm kê, xác định diện tích, nguồn gốc đất, đấu giá rừng tự nhiên mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Đặc biệt, nhiều đại biểu bày tỏ quan ngại về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn; số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới và dự án đầu tư được chấp thuận thấp hơn so với 6 tháng đầu năm 2021...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên cho biết: những tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ quyết liệt thực hiện 6 nhóm giải pháp. Trong đó, tập trung kiểm tra, đôn đốc các dự án, nhà máy công nghiệp hoạt động, đầu tư theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng các cụm công nghiệp; đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp và các công trình công nghiệp trọng điểm. Triển khai tốt chương trình khuyến công; tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản... 

UBND tỉnh cũng tập trung triển khai thực hiện và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022. Trong đó, chỉ đạo các đơn vị, các chủ đầu tư tổ chức thực hiện quyết liệt, đề cao vai  trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các dự án từ chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của  từng dự án, nhất là các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

Liên quan đến những khó khăn của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, tỉnh sẽ đẩy mạnh các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tiếp tục triển khai các Chương trình xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh công tác hỗ trợ sau đầu tư để các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư triển khai thực hiện theo tiến độ đã cam kết; có nhiều giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận đất đai, thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng... Cùng với đó, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách hành chính, đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thành lập mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; phối hợp tạo thị trường ổn định cho các sản phẩm nông, lâm nghiệp của các HTX của tỉnh...

Khánh Duy