Đồng bộ cơ sở hạ tầng, phù hợp phong tục tập quán

- Thứ Tư, 23/11/2022, 06:15 - Chia sẻ

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam, Thường trực HĐND huyện Phước Sơn nhấn mạnh: việc khảo sát chọn địa điểm để bố trí dân cư phải được rà soát kỹ, tránh những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống khi mùa mưa bão và được sự đồng thuận của người dân, đồng thời phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Địa điểm bố trí tái định cư phải được đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng và phù hợp với phong tục, tập quán của người dân.

Tạo được sự đồng thuận của người dân, cộng đồng dân cư

Phước Sơn là huyện nghèo vùng cao của tỉnh Quảng Nam, địa hình đồi núi, chia cắt mạnh, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tổng số hộ nghèo là 2.900 hộ, chiếm 42,46%; số hộ cận nghèo là 867 hộ, chiếm 12,69%. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách đặc thù đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc và miền núi trên địa bàn huyện đã tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. Đặc biệt, Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND ngày 22.7.2021 của HĐND tỉnh giúp ổn định chỗ ở, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện sinh kế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội khu vực miền núi.

Một không gian tái định cư cho người dân vùng thiên tai Trà Văn A, xã Phước Kim, Phước Sơn - Ảnh GIANG NGỌC
Một không gian tái định cư cho người dân vùng thiên tai Trà Văn A, xã Phước Kim, Phước Sơn. Ảnh: Giang Ngọc

Xác đây là nhiệm vụ chính trị lớn, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với những giải pháp, tăng cường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các chính sách của Trung ương và của tỉnh. Thường trực, các Ban HĐND huyện giám sát thường xuyên việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết này.

Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện Phước Sơn nhận thấy, nội dung, phương thức và định mức hỗ trợ theo Nghị quyết 23 của HĐND tỉnh phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ ở vùng thiên tai/vùng đặc biệt khó khăn có chỗ ở ổn định lâu dài. Công tác sắp xếp, ổn định dân cư được sự đồng thuận của người dân, cộng đồng dân cư, phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và môi trường sinh thái.

Rà soát kỹ việc chọn địa điểm bố trí dân cư 

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư năm 2022 đạt thấp, chủ yếu do hậu quả của thiên tai năm 2021 nên các địa phương tập trung triển khai vốn hỗ trợ khắc phục thiên tai, bão lụt và đại dịch covid-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân cũng như việc tổ chức triển khai thực hiện ở một số địa phương chưa quyết liệt, ít được quan tâm.

Việc đầu tư các khu tái định cư tập trung để bố trí dân cư một số địa phương chưa bảo đảm tiến độ. Một số nội dung hỗ trợ như: đường dân sinh, đất sản xuất gặp khó khăn trong thực hiện (mua sắm, vận chuyển vật liệu làm đường bê tông xi măng bị trở ngại do dịch bệnh, đường giao thông bị sạt lở; không có quỹ đất để khai hoang tạo đất sản xuất, việc xác định hộ thiếu đất gặp khó khăn do đất sản xuất của hộ dân miền núi nhỏ lẻ, manh mún, lại chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Quỹ đất bố trí dân cư ngày càng hạn chế do điều kiện địa hình miền núi phức tạp, độ dốc lớn, tình hình biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, nên việc chọn vị trí thuận lợi, phù hợp cho bố trí dân cư bảo đảm an toàn rất khó khăn... dẫn đến việc sắp xếp, ổn định dân cư mất nhiều thời gian.

Bên cạnh đó, một số địa phương triển khai thực hiện chưa quyết liệt, đồng bộ, thiếu chức danh chuyên môn dẫn đến việc lập phương án thực hiện các nội dung hỗ trợ theo quy định còn chưa bảo đảm, việc khảo sát, chọn đối tượng hộ còn thiếu sót, phải thay đổi, điều chỉnh nhiều lần…

Vì vậy, để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam, Thường trực HĐND huyện Phước Sơn đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng NN và PTNT huyện thường xuyên kiểm tra việc rà soát, lập danh sách hộ được hưởng lợi bảo đảm đúng nguyên tắc, đối tượng. Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời thành lập Ban chỉ đạo xã nhằm tổ chức triển khai thực hiện công tác sắp xếp, ổn định dân cư tại địa phương bảo đảm nguyên tắc, đối tượng, quy trình, tiến độ. Phối hợp với các ngành huyện thường xuyên theo dõi, phối hợp rà soát lại toàn bộ danh sách hộ được hưởng lợi đã lập, cần đưa ra khỏi danh sách những trường hợp không đúng đối tượng quy định.

Quá trình thực hiện, có sự tham gia của Mặt trận và các đoàn thể để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt việc huy động, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện việc di dời, xây dựng nhà ở và giám sát việc thực hiện. Đặc biệt, việc khảo sát chọn địa điểm để bố trí dân cư cần phải được rà soát kỹ càng, tránh những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống khi mùa mưa bão và được sự thống nhất đồng thuận của người dân, đồng thời phải phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới của từng địa phương. Địa điểm bố trí tái định cư phải được đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng như nước sinh hoạt, giao thông, điện, hệ thống thoát nước mặt bằng và phù hợp với phong tục tập quán của người dân.

LÊ PHƯỚC